Innenriks

Rødt frykter KrF får gjennomslag for forbud mot tvilingabort

– Her er det sterke konservative krefter i sving, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Vi frykter at KrF får gjennomslag for å forby fosterreduksjon under all støyen om abortlovens paragraf 2C, og den berettigede og viktige kampen mange kaster seg inn i for å stanse Erna Solbergs forsøk på å fjerne 2C. Dette har det vært lite oppmerksomhet om, men det vil være en innskrenkning i kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. Her er det sterke konservative krefter i sving som vi vet ønsker å uthule abortloven på den ene eller den andre måten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

Les også: Flertall i KrF mener abortsaken var viktig for veivalget

Utfordrer Erna

Moxnes utfordrer statsministeren til å tydeliggjøre sitt standpunkt.

– Jeg vil be Erna Solberg avklare hva hun egentlig vil: forbud mot fosterreduksjon generelt, eller kun ved frisk tvilling? Forslaget KrF leverte i 2016 handlet om et generelt forbud. Det betyr at de vil nekte kvinner fosterreduksjon ved tre eller flere fostre, selv om det reduserer helserisikoen for både mor og gjenværende fostre. Går Solberg inn for det samme? spør Moxnes, og legger til at spørsmålet også går til KrF om hvorvidt partiet mener det samme i dag som i 2016.

 Hvorfor er det viktig for Rødt å forsvare retten til å kunne ta tvillingabort?

–  Det er ingen prinsipiell forskjell på å ta abort på et friskt foster som ligger alene og et som ligger sammen med en annen. Punktum. Når det er lovlig å ta abort på to eller tre fostre er det vanskelig å forstå hvorfor det skal være ulovlig, svarer Moxnes.

Klinikksjef Kjell Å. Salvesen ved St. Olavs hospital har ansvaret for utførelse av fosterreduksjon, og har overfor TV 2 gitt uttrykk for at han mener alle fosterreduksjoner bør behandles av nemnd, og at Norge da vil være mer på linje med andre europeiske land.

Les også: Kommentar: At Erna Solberg tør!

Ikke enkelt

Moxnes mener det er unødvendig.

–  Til det vil jeg svare det jeg svarte innledningsvis: at det ikke er noen prinsipiell forskjell på å ta abort på et friskt foster som ligger alene og på et som ligger sammen med andre, sier han.

– Hva tenker du om at Norge har den mest liberale lovgivningen i hele Europa når det gjelder tvillingabort?

– For det første kan det være at vi har rett, og andre tar feil. For det andre er det ikke så enkelt. Det er ingenting i loven i Sverige som regulerer fosterreduksjon, men helsepersonell er med i vurderingen og du må ha en medisinsk begrunnelse der. I Danmark er det ni av medlemmene i det danske etikkrådet som vil at fosterreduksjon bare skal gjøres av medisinske grunner, mens åtte medlemmer ønsker at man skal ha samme praktisering som vi har i Norge.

Les også: Solberg har snudd i synet på tvillingabort

KrF-nestleder: – Ekstrem sortering

Nestleder i KrF Olaug Bollestad har dette å si til Moxnes' utspill.

– KrF er opptatt av å stoppe muligheten til å abortere ett eller flere av fostrene ved tvilling- eller flergraviditet. Det har man i dag mulighet til i Norge. Såkalt fosterreduksjon eller tvillingabort er ikke omtalt i abortloven. Det har vært ulik praksis ved ulike sykehus frem til 2016, men i 2016 konkluderte regjeringen med at fosterreduksjon ikke var lovstridig, og Stortinget stemte ned et forslag fra KrF og Sp om ikke å tillate fosterreduksjon, sier hun.

– Hvorfor er det viktig for KrF å få stanset denne praksisen?

– Fordi det åpner for at antall foster i seg selv skal gi adgang til abort. Dette er en form for ekstrem sortering. Praksis etter 2016 viser at dette er en reell problemstilling og at flere har valgt å redusere antall friske fostre. KrF mener at tvillinger hører sammen. Dessuten er det risiko forbundet med et slikt inngrep, ikke minst for det fosteret som blir værende igjen. Sammen med Sp foreslo KrF derfor i 2016 at denne praksisen ikke skulle være tillat i Norge, men fikk ikke støtte av noen andre partier.

Frykter at Norge blir frihavn

Hun frykter at Norge skal bli et land kvinner reiser til langveisfra for å få utført fosterreduksjon.

– Norge er ett av få land der det gjennomføres tvillingaborter. For eksempel har både Sverige og Danmark konkludert med at de ikke ønsker en slik praksis i sine land. De tre siste årene har 26 utenlandske kvinner ønsket fosterreduksjon i Norge. Ingen av dem har fått det innvilget siden de ikke oppholdt seg i Norge, men det er altså en interesse fra kvinner andre land om å reise til Norge for å få utført fosterreduksjon. KrF mener Norge skal stenge denne døra før den tas i bruk og vi blir en liberal frihavn for å få utført tvillingaborter, sier Bollestad.

Nyeste fra Dagsavisen.no: