Innenriks

Jernbane på dypt vann

Go-Ahead får sitt å stri med når de overtar Sørlandsbanen. Der blir tusenvis av tog innstilt.

Dette går fram av statistikk for perioden fra januar 2017 til oktober 2018, som Bane NOR har framskaffet på forespørsel fra Dagsavisen:

* 23 avganger ble innstilt på grunn av påkjørsler/avsporinger.

* 176 avganger ble innstilt på grunn av feil på togene.

* 751 avganger ble innstilt som følge av feil på infrastrukturen.

* 8.102 avganger ble innstilt på grunn av planlagte arbeider på jernbanen.

– Hovedårsaken til dette er sommerstengningen på Jærbanen, som førte til 3.910 innstillinger, opplyser pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR.

– I tillegg er planlagte innstillinger i forbindelse med at vi fornyer deler av Sørlandsbanen, en stor del av årsaken. Disse arbeidene har for eksempel ført til at langdistansetogene er blitt delinnnstilt mellom Stavanger-Sira og Stavanger-Moi.

Les også: Bråk om billigtog

– Blir sårbar

Det er snart en måned siden Jernbanedirektoratet ga britiske Go-Ahead kontrakten på å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen (Jernbanepakke 1: Sør) fra 15. desember 2019. NSB var med i finaleheatet sammen med svenske SJ.

SJ klaget på at Go-Ahead fikk kontrakten, men klagen ble avslått av Jernbanedirektoratet nå på tirsdag.

6. november fortalte direktør produksjon i SJ Norge, Terje Bulling, at SJ i sitt anbud hadde satt av mye penger til buss for tog.

– Når planen er å øke både antallet reisende og frekvensen på avgangene, sier det selv at alle disponible togsett må brukes. Når du bruker alle tog, blir du sårbar, uttalte han til Dagsavisen om Go-Aheads planer.

Nå viser Bane NORs tall at det allerede med dagens frekvens er problematisk å få kjørt tog når man skal.

Dagsavisen har spurt NSB i hvor stor grad de har vært nødt til å bruke buss for tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ullen tilbakemelding

I stedet for å oppgi noen tall velger NSB å svare slik:

«NSB plikter etter Trafikkavtalen å sette opp alternativ transport ved driftsforstyrrelser, uansett årsak. Alternativ transport er all transport leverandøren skaffer passasjerene innen rimelig tid, herunder, men ikke begrenset til, andre ordinære avganger i dette tidsrommet. Ved avvik som oppstår uten forvarsel skal NSB sørge for at de reisende raskt varsles og får informasjon om forventede konsekvenser av driftsavviket.»

Dagsavisen har også stilt spørsmål om NSB jevnlig benytter seg av alle togene som omfattes av Jernbanepakke 1: Sør, eller om de til enhver tid har tog i reserve.

NSB svarer slik:

«For NSB som helhet er det slik at vi for noen materielltyper har reservekjøretøy som kan settes inn dersom det skjer noe med materiellet som er ute på skinnene.»

Les også: - Det virker usannsynlig at dette har vært en redelig konkurranse

Nyeste fra Dagsavisen.no: