Innenriks

– Astrid Søgnen måtte gå, det var ingen vei utenom

– Hvem som saklig sett hadde rett i konflikten mellom direktør Astrid Søgnen og skolebyråden, spiller mindre rolle. Administrasjonen må uansett vike, sier professor Jan Fridthjof Bernt.

I går ble det klart at Osloskolens mektige skolesjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, fratrer stillingen som direktør i Utdanningsetaten 1. desember, og går over i en ny stilling innenfor kultur- og biblioteksektoren i Oslo kommune 1. april 2019.

Fra Søgnens side har det hele tida vært klart at hun ikke ønsket å tre til side, men tvert imot ble presset ut av det sittende byrådet.

– Jeg mener at jeg har ledet etaten på en god måte og til gode resultater for elevene. Jeg må likevel konstatere at byråd Inga Marte Thorkildsen ønsker at jeg går over i annen stilling. Jeg har derfor i dag akseptert det, uttalte Astrid Søgnen i en pressemelding i går.

– Dette er ikke et spørsmål om Søgnen har gjort en god jobb for kommunen, men om hva man skal gjøre når en konflikt om fremtidig kursvalg skaper alvorlige samarbeidsproblemer, sier Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus og ekspert på forvaltningsrett og kommunal rett ved Universitetet i Bergen.

Les også: Utdanningsdirektør Astrid Søgnen går av

– Relativt åpenbart

– Når forholdet mellom politisk ledelse og administrasjonen er blitt så til de grader tilspisset, er ingen tjent med at arbeidsforholdet fortsetter. Da er det viktig å finne en løsning som begge parter kan leve med. I dette tilfellet var det relativt åpenbart at Søgnen måtte gå. Det var i realiteten ingen vei utenom, fortsetter Bernt.

Han mener det saklig sett spiller mindre rolle hvem som hadde rett og hvem som tok feil i opptakten til Søgnens avgang.

– Det er politisk ledelse som bestemmer hva som skal skje og hvordan, og som setter kursen videre. Administrasjonen må akseptere og støtte opp under de valg politikerne tar, også om den er sterkt uenig, fremholder professor Bernt.

Les også: Åpen strid på rådhuset

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

– Ikke uvanlig

Avgangen kom etter flere måneder med åpen konflikt mellom politisk ledelse i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap og Utdanningsetaten. Vanskelige samarbeidsforhold og trøblete styringsdialog under to forskjellige skolebyråder, har vært en del av begrunnelsen for lederskiftet.

Ifølge professor Bernt er denne type konflikter mellom politisk ledelse og administrative ledere mer vanlig enn man kanskje skulle tro i kommunene:

– Det er ikke uvanlig. Ofte har du en administrasjon som har sittet lenge, er faglig sterk og har en veletablert praksis og klare oppfatninger om hvordan ting bør gjøres.

– Dette kan fort gi friksjon og samarbeidsproblemer når nye politikere kommer inn og vil at ting skal gjøres annerledes, sier han.

Les også: Rå maktkamp i Oslo-skolen: Søgnen trolig allerede på vei ut

Kan bli leder

Etter at avgangen ble kjent, har Dagsavisen bedt om og fått innsyn i avtalen om overgang til ny stilling som er inngått mellom Astrid Søgnen og hennes arbeidsgiver.

Dette er kjernen i avtalen:

* Astrid Søgnen får dekket over 400.000 kroner i advokatutgifter i forbindelse med at hun ikke ønsket å trekke seg fra stillingen. Hun beholder også sin nåværende årslønn på 1.291.200 kroner pluss et ikke oppgitt personlig tillegg.

* Den nye stillingen skal være i samsvar med Søgnens fagkompetanse og ledererfaring, og kan være en lederstilling eller fagstilling på overordnet nivå.

* Søgnen fritas fra arbeidsplikten fra hun fratrer til hun begynner i ny stilling. I denne perioden har hun permisjon med lønn. Opparbeidet og ikke benyttet ferie og avspasering avviklet i denne perioden.

* I tillegg til lønn beholder Søgnen også dagens arbeids- og pensjonsvilkår som hun har som direktør per 30. november 2018 og fram til pensjonsalder ved fylte 70 år i november 2021.

* Søgnen skal i rimelig utstrekning stå til disposisjon for utredningsarbeid for kommunen slik at den kan nyttegjøre seg Søgnens kunnskap som utdanningsdirektør i Oslo kommune gjennom 18 år.

Les også: Skolesjef Søgnen tapte maktkamp med byråden

– Ikke mitt ønske

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap bekrefter overfor Dagsavisen at en ekstern leder vil bli konstituert som sjef for Utdanningsetaten i en overgangsperiode. I tillegg vil betingelsene for stillingen som etatens direktør bli endret:

– Alle topplederstillinger i Oslo kommune er nå åremålsstillinger. Dette vil naturligvis også gjelde for direktørstillingen i Utdanningsetaten som vil bli utlyst, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

Samtidig ble det i går klart at Astrid Søgnen ikke frivillig går fra toppjobben som sjef for Osloskolen:

– Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i Osloskolen, og takknemlig for innsatsen til lærere, skoleledere, mine folk i administrasjonen og alle andre ansatte på alle nivåer, uttalte Søgnen i pressemeldingen.

Kommentar: Tragedien Søgnen

Nyeste fra Dagsavisen.no: