Innenriks

KrF utfordrer Frp på asyl – vil ha barnevernsløft for asylbarn

KrF vil at alle enslige, mindreårige asylsøkere skal tas hånd om av barnevernet. Frp vender tommelen ned.

KrF mener at alle enslige mindreårige asylsøkere skal få et like godt omsorgstilbud. Her er KrF-talsperson Torhild Bransdal sammen med parlamentarisk nestelder Hans Fredrik Grøvan, nestleder Kjell Ingolf Ropstad og partileder Knut Arild Hareide under fylkesårsmøtet i Agder for noen uker siden.

I dag legger Kristelig Folkeparti fram sitt alternative budsjett. Det skjer samtidig som regjeringens forslag til 2019-budsjett ligger forhandlingsklart i Stortinget, og KrF har innledet samtaler om mulig regjeringsdeltakelse med regjeringspartiene.

KrF løfter en kampsak partiet har tatt til orde for en rekke ganger: Å overføre ansvaret for alle enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet.

I sitt alternative statsbudsjett for 2019, setter partiet av 268 millioner kroner til formålet.

– Jeg har et godt håp om at dette skal bli politikk. Det vil gi alle de enslige, mindreårige asylsøkere en bedre behandling. Hvis de er i barnevernet til de er 15 år, og så skal de over i helt andre systemer, så blir det ikke så helhetlig, sier Torhild Bransdal, kommunalpolitisk talsperson i KrF, til Dagsavisen.

LES OGSÅ: KrF kan likevel ende i regjering med Ap og Sp:  Dersom de som nå sonderer med Solberg-regjeringen ikke lykkes, så tenker jeg at det blir et møte i landsstyret for å få klarsignal til å søke forhandlinger den andre veien

– Prinsipielt viktig

I 2007 bestemte den rødgrønne regjeringen at ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til og med 15 år skulle overføres til barnevernet, mens Utlendingsdirektoratet fortsatt skulle ha ansvaret for barna mellom 16 og 18 år.

Stoltenberg-regjeringens målsetting var opprinnelig at samtlige enslige, mindreårige asylsøkere skulle overføres til barnevernet, men gikk senere bort fra dette. Nå avviser Arbeiderpartiet at barnevernet skal få omsorgen for de eldste asylbarna.

Det vil altså KrF endre på.

I partiets alternative budsjett heter det: «Barn på flukt er i svært sårbare situasjon. Dagens norske modell for omsorg av enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år har blitt kritisert av FNs barnekomité, torturkomité og menneskerettighetskomité, og må legges om. KrF foreslår å overføre ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet, og setter av 268 mill. kroner til dette formålet.»

– Er dette en sak som står høyt på lista over saker KrF vil løfte i regjeringsforhandlingene?

– Å løfte dem som virkelig trenger hjelp, det mener vi er prinsipielt viktig. Det er jo også derfor vi kjempet så hardt for asylbarna. Så er asylanttilstrømmingen lav nå, og det er ikke så mye fokus på denne gruppen. Men det er likevel viktig at vi yter en best mulig tjeneste, og for denne gruppen mener vi at det må være barnevernet.

KrF vil også sette av 15 millioner kroner til et prøveprosjekt for hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere etter modell fra Nederland.

Der er det én enhet som koordinerer hele prosessen fra barnet kommer til asylsøknaden er behandlet. Barna kommer raskt til en fosterfamilie, gjerne med lik kulturell bakgrunn, og kan leve mer normalt mens de venter.

LES OGSÅ: Tidligere nestleder Odd Anders With i KrF sier han vurderer å melde seg ut av partiet. Det er «pinlig» at partiet nå ønsker å samarbeide med Frp, mener han

Frp sier nei

I fjor la Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) fram en rapport som problematiserte midlertidig opphold for asylbarn og tok til orde for nettopp å overføre ansvaret for alle de enslige, mindreårige asylsøkerne til barnevernet.

Det ble kategorisk avvist av regjeringen.

Bransdal sier hun forventer motstand fra Høyre og Frp.

– Samtidig er det veldig viktig å signalisere i vårt alternative budsjett at dette er en viktig sak for oss. Men det er ikke et ultimatum, vi kan ikke møte til forhandlinger med det, sier hun.

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, er klar på at Frp ikke skal drive regjeringsforhandlinger gjennom mediene.

– KrF går ut med mye rart om dagen. Jeg tror ikke det er lurt å forhandle i media, sier han, før han fortsetter:

– Men jeg kan jo si hva jeg mener: Det er ikke et godt forslag å tynge et hardt presset barnevern med saker som ikke er barnevernssaker. Det kan sammenlignes med å overføre masse mennesker til helsevesenet uten at de er syke.

Frp-talsmannen mener denne gruppen får et godt nok tilbud i kommunene i dag. Barnevernet har heller ikke, ifølge Helgheim, rett kompetanse til å ta seg av de unge asylsøkerne.

LES OGSÅ: Afghanske barn og ungdommer er livredde for å bli sendt ut av Norge. I ny rapport deler de sine tanker om hva de frykter skal skje med dem i hjemlandet

FN med Norge-refs

Redd Barna gir imidlertid KrF full oppslutning.

– Redd Barna synes det som står i KrFs alternative budsjett er veldig bra. Vi håper KrF tar med dette inn i forhandlingene med regjeringen slik at enslige mindreårige endelig kan bli ivaretatt av barnevernet på lik linje med norske barn, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

Skybak mener at en overføring av omsorgsansvaret for enslige mindreårige til barnevernet vil ha stor betydning for barna det gjelder.

– Det er helt i tråd med det Redd Barna har jobbet for lenge. Vi er glad for at KrF tar barns rettigheter på alvor og vil få slutt på usaklig forskjellsbehandling av barn i Norge.

Hun viser til at FN mener at Norge driver med usaklig forskjellsbehandling. I loven om barnevernstjenester står det at alle under 18 år skal få omsorg fra barnevernet.

– Enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år blir tatt hånd om av UDI, men det finnes ingen lov som sier noe om hva slags hjelp de skal få. I praksis får de bare et botilbud på et mottakssenter for mindreårige, sier hun.