Innenriks

Tror togkunder må ta bussen

De som skal reise med Sørlandsbanen må belage seg på buss for tog når Go-Ahead overtar, tror SJ Norge.

– Når planen er å øke både antallet reisende og frekvensen på avgangene, sier det seg selv at alle disponible togsett må brukes. Når du bruker alle tog, blir du sårbar, påpeker Terje Bulling, direktør produksjon i SJ Norge.

– Hvis et tog er ute én uke eller to, for eksempel på grunn av en elgpåkjørsel, har du ikke noe annet tog å sette inn. Da må du ty til alternativ transport som buss, fortsetter han.

Les også: Britiske Go-Ahead ble slaktet i undersøkelse – vant kontrakt for å kjøre tog i Norge

– Det må satses mye

– Kan ikke Go-Ahead i stedet leie flere tog?

– Nei, svakheten med anbudet er at det ikke er mulig å leie inn ekstra togsett. Det ville også ha vært tilfellet for SJ hvis vi hadde vunnet kontrakten. Man er dermed tvunget til å bruke de togene som er blitt stilt til disposisjon, og det er et minimum av hva man trenger, svarer Bulling.

– Er buss et fullgodt alternativ til tog, når behovet melder seg?

– Det avhenger av hvordan man utformer slik alternativ transport. Flytoget, for eksempel, er flinke selv når de må kjøre buss. De bruker mye penger på å håndtere avvik på denne måten. Skal alt gå smertefritt når det er buss for tog, må det satses mye.

– Hvordan ville SJ håndtert dette hvis dere hadde fått kontrakten?

– Vi har brukt mye penger på å tilrettelegge for dette i vårt anbud, og det har vi også påpekt i vår klage (se fakta i bunnen av saken), hvor vi reagerer på at Go-Ahead ligger så langt under oss i pris. Topp kvalitet koster penger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Det samme antallet

Jernbanedirektoratet bekrefter at det er satt begrensninger i togbruken i Jernbanepakke 1: Sør.

– Alle som konkurrerer om Sørlandsbanen må forholde seg til det samme antallet tog som stilles til disposisjon fra Norske tog, og levere anbud på bakgrunn av det, opplyser kommunikasjonssjef Svein Horrisland.

– I en avtale som gjelder for ti år kan det underveis bli behov for endringer. Det må da håndteres som en endringsordre og vurderes om Norske tog har flere tog å leie ut, tilføyer han.

Norske tog ble skilt ut fra NSB-konsernet i fjor, som en følge av regjeringens jernbanereform. Selskapet eier nå de fleste togene som NSB eide før.

Les også: - Vi vil ikke påstå at Go-Ahead dumper prisene, men det skal bli interessant å få prøvd dette

Dette har Go-Ahead

Dette er hva Go-Ahead kan benytte seg av, og som SJ altså omtaler som «et minimum av hva man trenger»:

* To togsett type 69.

* Tre lokomotiver type El-18.

* Fire sovevogner type WLAB II.

* Sju togsett type 73.

* Ti vogner type 7.

* Elleve togsett type 72.

Go-Ahead er likevel ikke helt låst.

– Go-Ahead kan velge å leie færre tog enn det som er tilbudt fra Norske tog, hvis de tror de kan klare seg med færre, opplyser Linda Marie Venbakken, direktør for økonomi og finans i Norske tog.

– Norske tog har ikke signert avtalen med Go-Ahead ennå, og vi har ikke fått beskjed om hvilket antall de ønsker å leie, fortsetter hun.

Det kan Dagsavisen umiddelbart avklare.

– Vi skal leie maksimalt antall tog som er tilgjengelig, opplyser kommunikasjonsdirektør Ulrika Mebius i Go-Ahead Nordic.

Les også: SJ krever omkamp om Sørlandsbanen

– Minimalisere behovet

– Kommer dere også til å bruke busser?

– Når det kreves vedlikehold av tog innenfor vedlikeholdsprogrammene, omturneres togene slik at normalt togtilbud opprettholdes. Ved langvarige skader forsøkes det å leie inn tog fra Norske tog. Hvis dette ikke er mulig settes det inn busser, svarer Mebius.

– I hvor stor grad blir det buss for tog?

– Det er utfordrende å planlegge hvor mye bruk det blir av busser i forhold til uhell. Godt planlagt og gjennomført vedlikehold, samarbeid med infrastruktureier, godt opplært togpersonell og operativ styring betyr lite behov for busser. Ved planlagte sporbrudd er det lagt inn i planer.

– Er dere beredt til å bruke mye penger på buss for tog?

– Ja, men vi vil arbeide for å minimalisere behovet.

– Vil dere ha tog i reserve når dere skal ha flere avganger enn NSB har i dag?

– Det vil finnes noe reservetogmateriell som kan benyttes. Utfordringen med å benytte reservetogmateriell for å løse en akutt situasjon, er at det ikke er framkommelighet på strekningen på grunn av problemer med infrastruktur.

Mebius tilføyer at nye overvåkingsteknikker for togmateriellet «vil bidra til mindre stoppende feil på linjen», og at det vil redusere behovet for erstatningsmateriell.

Norske tog opplyser at Go-Ahead kan endre antallet tog de leier, men det vil ta tid.

– Antallet kan justeres i løpet av kontraktsperioden, med en søknad fra kunden med en søknadsfrist på ett år for endringer, sier Venbakken.

PS! Flytoget, som lenge ønsket å kjøre tog på Sørlandsbanen, trakk seg fra konkurransen blant annet fordi det kommer til å bli mange byggearbeider på banen de neste årene. Det innebærer mye buss for tog.

Les også: Hevder NSB var sjanseløse i anbudskonkurranse

Go-Ahead/Sørtoget

* 17. oktober ble britiske Go-Ahead tildelt kontrakten for Sørlandsbanen (som neste år skifter navn til Sørtoget), Arendalsbanen og Jærbanen av Jernbanedirektoratet.

* Go-Ahead kjempet mot NSB og SJ og leverte et anbud som var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrents anbud.

* 30. oktober klaget SJ på avgjørelsen, blant annet på grunn av prisen som blir oppfattet som svært lav.

* Til tross for den lave prisen legger Go-Ahead opp til én ekstra daglig avgang hver vei på Sørlandsbanen, en ekstra avgang i timen i helgene på Jærbanen og en ny pendleravgang til Stavanger på hverdager.