Innenriks

Renholder Naemy (26) får ikke tjenestepensjon på en fjerdedel av lønna

Dagens pensjonssystem gir ikke dem med lavest lønn god nok opptjening. – I verste fall blir jeg minstepensjonist og må ha hjelp fra Nav, sier 26 år gamle Naemy Trandum Aasen.

Av: Ane Børrud/LO Media 

Naemy Trandum Aasen er renholder. I fjor tjente hun 367.000 kroner i året. Arbeidsgiveren, Ren Pluss, setter av 2 prosent til pensjon av 75 prosent av lønna hennes. De første 25 prosentene av lønna får hun ikke pensjon av.

Renholdsbedriften Naemy Trandum Aasen jobber i, setter av 5.400 kroner til hennes pensjon i året. Med forslaget om pensjon fra første krone ville bedriften måtte sette av ytterligere 2.000 kroner.

– Jeg synes det er urettferdig at det ikke er pensjon fra første krone i obligatorisk tjenestepensjon. Det rammer dem som trenger det mest hardest. De som tjener godt over gjennomsnittslønn vil få en bedre pensjon, og for dem er det ikke så vanskelig å spare til egen pensjon, slår hun fast.

Les også: LO demonstrerte for pensjon fra første krone

Pensjons-kravene

For å ta pensjonssaken i korthet: Alle bedrifter i privat sektor er pålagt å ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte, med minst 2 prosents oppsparing i året. Men loven har unntak.

Pensjonsopptjeningen starter etter 1G, som det heter, som er grunnbeløpet i folketrygden. 1 G er i dag 96.883 kroner. Dersom du har en stilling som er lavere enn 20 prosent, om du jobber et sted kortere enn i 12 måneder eller er under 20 år, setter loven ingen krav om at det skal settes av pensjon til deg.

For renholderen Naemy betyr det at hun ikke får pensjon for ¼ av det hun tjener. Noe som utgjør 1.938 kroner i tapt pensjonsopptjening i året.

– Hva vil det bety for deg hvis du får pensjon fra første krone?

– Det vil bety masse. Det vil gi meg en sikrere pensjonisttid. Og jeg vil ikke ha et sånt press på å spare til pensjon selv.

OTP kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og eventuell AFP (avtalefestet pensjon), som ansatte i bedrifter med tariffavtale har.

Les også: NHO advarer: Tror hoteller og restauranter vil slite på grunn av ekstra pensjonsutgifter

Les også: Ap-Tajik svarer: – Hegnars hotell har råd til pensjon

Sparing

Aasen er 26 år, nybakt tobarnsmor – og hun sparer til pensjonisttilværelsen. 350 kroner i måneden i Individuell Pensjonssparing, og 6 prosent av alt hun får utbetalt fra Arbeidsmandsforbundet, som for eksempel dekning av tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter til møter og kurs. Hvorfor akkurat seks prosent? Det er fordi det er den prosenten mannen hennes har i obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Han er elektriker.

– Jeg begynte å tenke på pensjon da vi fikk vårt første barn, for litt over to år siden. Jeg satt i tariffrådet, der vi diskuterte pensjon. Og så snakket jeg masse med mamma om det. Jeg skjønte at her skal jeg begynne å spare i alle fall, forteller hun.
Målet er at hun skal kunne leve omtrent som nå når hun blir pensjonist.

– I verste fall blir jeg minstepensjonist, og må ha hjelp fra Nav. Men jeg er ung, har begynt å spare, og så er jeg halvt enebarn. Jeg har snakket med mamma om at hun er min fremtidige pensjon, sier Aasen med et skjevt smil.

Renholderen synes det er synd at pensjonisttilværelsen er avhengig av hvilke kort livet deler ut til deg.

– Du må få riktig familie og god helse. Hadde jeg hatt tre søsken, hadde det ikke vært mye igjen etter deling av arv. Men – jeg er jo også avhengig av at mamma ikke slår ut håret og bruker alle pengene på å reise verden rundt!

Les også: – Stortinget kan ikke akseptere at så mange ikke får lønn for arbeidet sitt 

(Fri fagbevegelse)