Innenriks

Virke krever diskusjon om kutt i sykelønna

Både reforhandlingene av IA-avtalen og sysselsettingsutvalget bør tvinge fram en diskusjon om sykelønnskutt, mener den nye direktøren i Virke.

– Vi synes det er underlig at ikke sykelønn kan være en del av diskusjonen rundt IA-avtalen. Hvis vi skal være en del av en ny avtale, ønsker vi at partene skal si at når sysselsettingsutvalget kommer med sin rapport skal vi sette oss ned og diskutere sykelønn.

Det sier arbeidsgiverorganisasjonen Virkes nye administrerende direktør, Ivar Horneland Kristensen, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ved årsskiftet løper avtalen om et inkluderende arbeidsliv ut. Avtalen, som vi har hatt siden 2001, er et kompromiss mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten der alle forplikter seg til å blant annet jobbe for at flere skal stå lengre i jobb, at sykefraværet skal reduseres og at flere med funksjonsnedsettelse skal inn i jobb

Et viktig punkt i avtalen er at ordningen med full lønn under sykdom ikke skal røres. Men dette punktet er det nå flere som vil endre.

Høyt sykefravær

Avtalen utløper ved slutten av året. Men få uker etter at en ny avtale etter planen skal være på plass, skjer det noe som kan få store konsekvenser for norsk arbeidsliv.

I februar legger nemlig sysselsettingsutvalget ledet av økonomiprofessor Steinar Holden fram sin rapport om hvordan vi kan styrke sysselsettingen i Norge framover. En av gruppens viktigste oppgaver er å vurdere hvordan vi eventuelt kan endre sykelønnsordningen for å styrke sysselsettingen i Norge.

Nå krever Virke at partene i arbeidslivet tar en grundig diskusjon om sykelønn både som en del av IA-forhandlingene og i kjølvannet av sysselsettingsutvalget.

– Det er et felles mål å få ned sykefraværet. Når vi inngikk IA-avtalen i sin tid, var det med et sett av virkemidler. Når vi står her nå og ser at vi ikke har nådd målsettingene våre, er det underlig at så mange ikke ønsker å diskutere sykelønna, sier Horneland Kristensen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ledelse og læring

Akkurat hvordan Virke mener sykelønna bør endres har de ikke konkludert med, men de ønsker blant annet bedre oppfølging fra Nav og en gjennomgang av legenes rolle som sykemeldere.

– Det er ingen quick-fix på dette. Også i privat sektor har vi variable resultater. Men det finnes flere gode eksempler på enkelte arbeidsplasser vi kan lære av, og jeg tror vi må se nærmere på aktiv oppfølging på arbeidsplassen. Det handler både om god ledelse, men også at vi har de verktøyene vi trenger for å oppnå en god dialog med den sykemeldte slik at vi raskest og best mulig kan legge til rette for å få vedkommende tilbake i jobb, sier Virke-direktøren.

Virke har også tidligere tatt til orde for et kutt i sykelønna fra 100 prosent til 90 eller 80 prosent.

Kan skrote IA

I fjor varslet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at det slett ikke er noen selvfølge at det blir noen ny IA-avtale. Siden 2001 har vi brukt over 20 milliarder på avtalen. Til tross for dette er viktige mål ikke nådd.

Det budskapet gjentok hun da hun besøkte årskonferansen til YS tidligere denne uka.

– Vi har hatt 17 år med en IA-avtale og et sett virkemidler. Partene diskuterer nå utfordringer knyttet til sykefravær, inkludering og frafall. Det er bra, men jeg har vært tydelig på at avtalen ikke kan fortsette som før fordi resultatene ikke er gode nok. Vi trenger en ny giv i en ny avtale for å fortsette. Vi må få til endringer om avtalen skal være av liv laga, sa Hauglie.

Men Virke-direktøren sier han er innstilt på å få til en ny avtale under visse forutsetninger.

– Vi er innstilt på at det kan bli en ny avtale, men det er noen forutsetninger som må være på plass. Vi har mange små og mellomstore bedrifter. Deres perspektiv må sterkere inn i avtalen, fastslår Horneland Kristensen. (ANB)

IA-avtalen

* Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har som mål å få ned sykefraværet og å få flere inn i arbeidslivet.

* Gjelder mellom staten og partene i arbeidslivet.

* Avtalen ble første gang inngått i 2001 og har blitt fornyet i alt fire ganger. Dagens avtale fra 2014 går ut i 2018.

* Målene i dagens avtale er å få redusert sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med første kvartal i 2001, få flere med funksjonshemninger inn i arbeidslivet og få eldre til å stå lenger i jobb.

* I snitt er sykefraværet bare redusert med 9,7 prosent siden 2001, og det har holdt seg stabilt siden 2012. Det har ikke kommet flere med funksjonshemninger inn i arbeidslivet, men eldre står lenger i jobb, viste en ny rapport om IA-avtalen i slutten av juni.

* Ved utgangen av 2017 er det registrert nær 60.000 IA-virksomheter med til sammen nær 1,6 millioner sysselsatte, noe som utgjør nær 30 prosent av norske virksomheter og nær 60 prosent av alle sysselsatte.

Nyeste fra Dagsavisen.no: