Innenriks

SVs statsbudsjett skal lokke KrF til venstre

SV legger milliarder på bordet til klimatiltak.

SV øker støtten til klimatiltak med 7,6 milliarder kroner utover det regjeringen går inn for i sitt forslag til statsbudsjett.

– Verden har to store utfordringer: Klima og det å bekjempe fattigdom, har KrF-leder Knut Arild Hareide tidligere uttalt til Vårt Land.

På partiets nettsider nevnes «en offensiv klimapolitikk» som en av ti gode grunner til å stemme KrF.

«Norge må ta sitt ansvar for å redusere klimaendringene, både gjennom å kutte i utslippene nasjonalt og å bidra aktivt internasjonalt. Vi må intensivere omleggingen til nye fornybare energikilder. Vi skal beskytte sårbare områder. KrF sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja», er begrunnelsen til KrF for det.

Les også: Støre om KrF: Mer forener enn skiller oss

Én av tre hovedsaker

SV selv viser til at KrFs landstyre har vedtatt at det å «ta tak i vår tids globale utfordringer», skal være en av partiets tre hovedsaker. I landsstyrevedtaket til KrF heter det at «det betyr at vi må ta vår del av ansvaret for å nå 1,5-gradersmålet på klima, der Norges utslippskutt hovedsakelig tas hjemme.»

– I hvor stor grad har dere skjelet til KrFs politikk i utformingen av SVs alternative budsjett?

– Klimapolitikken i SVs alternative budsjett er SVs politikk. Men det er jo en politikk som gjør at Norge tar ansvar for å kutte utslipp, og det bør jo tiltale et parti som i sin tid gikk av på grunn av motstand mot å bygge sterkt forurensende gasskraftverk, svarer SVs «budsjettgeneral» Kari Elisabeth Kaski.

– Bevilger dere mer til klimaformål for å felle regjeringen?

– Nei, vi gjør det for at Norge skal ta ansvar for å kutte utslipp og styre mot det klimamålet Norge har satt for 2020. Etter dette årets tørke og flommer og høstens alarm fra FNs klimapanel, er tiden for å handle definitivt inne.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Det trengs en ny giv

– Hvorfor mener du at regjeringens forslag til statsbudsjett ikke bør holde for KrF?

– Regjeringen sier selv i budsjettet at Norge ligger an til å bryte Norges klimamål for 2020, og vi har høye utslipp i verdenssammenheng. Det trengs en ny giv i klimapolitikken.

– Hvordan forventer dere at KrF responderer på dette?

– Et parti som var med på å fastsette konkrete kuttmål for Norge i 2020, må selv prioritere klimasaken i egne budsjetter og være villig til å prioritere flere klimatiltak høyt i forhandlinger.

– Tror du dette kan påvirke det som skal skje i KrF 2. november?

– KrF skal få kjøre sin prosess, men jeg må jo si at jeg håper KrF ser muligheter til å kunne få gjennomslag for en langt mer offensiv klimapolitikk.

Les også: KrF får SV-garanti om økt barnetrygd

Dette er hovedpunktene i SVs klimapakke:

* 2,2 milliarder mer til jernbanen.

* 1,9 milliarder mer til kollektiv, sykkel og gange.

* 1,5 milliarder mer til klimakutt gjennom Enova og Miljøteknologifondet.

* 1 milliard mer til økt internasjonal klimatilpasning.

* 800 millioner mer til å tilpasse oss et mer ekstremt klima.

* 200 millioner til elektrifisering av fergeflåten i fylkene.

Les også: Støre og Hareide om religion, tro og tvil (Dagsavisen+)

Mer fra Dagsavisen