Innenriks

Tenner avgjørende for hver fjerde velger

Tannhelse er en avgjørende sak for mange velgere. Spesielt blant dem som stemmer rødgrønt.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

På et direkte spørsmål om tannhelse er en sak som får intervjuobjektet til å stemme på et bestemt parti, svarer 26 prosent ja. Det vil si at for hver fjerde velger kan spørsmålet om tannhelse være tungen på vektskåla når stemmeseddelen skal velges. 20 prosent svarer vet ikke, mens 53 prosent er tydelige på at det ikke har noen innvirkning på valg av parti. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for FriFagbevegelse og Dagsavisen.

Jo lavere inntekt, jo større betydning har spørsmålet om tannhelse bør være en del av det offentlige helsetilbudet.

Rødgrønne velgere er mer opptatt av at tannhelse bør være en del av det offentlige helsevesen enn borgerlige velgere.

Størst betydning har spørsmålet for dem som stemmer Rødt og MDG, med 37 prosent. Så følger Arbeiderpartiet (34 prosent) og Senterpartiet (32 prosent).

Bare hver femte Høyre-velger mener tannhelse kan avgjøre hvilket parti de vil stemme på, og enda mindre betydning har det for de som stemmer på Venstre og KrF.

Les også: Ni av ti vil ha tannhelse inn i det offentlige helsetilbudet

Et stort tall

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, synes dette er interessante tall som viser at mange er opptatt av et bedre tannhelsetilbud. Likevel er det ikke en full tannhelsereform som står øverst på Aps prioriteringsliste.

– Arbeiderpartiet mener tannhelse skal bli billigere for de som trenger det mest og at det er viktigst å prioritere først. Derfor ønsker vi blant annet å øke rabatten for unge mellom 18 og 20 år, innføre skjermingsordninger på tannhelseutgifter til personer med svak økonomi og dårlig tannhelse og forbedre refusjonsordningene gjennom folketrygden til de med spesiell diagnose. Slik ønsker vi å gjøre tannhelse gradvis til en større del av velferdstilbudet, sier hun til FriFagbevegelse.no.

– Tannhelse er i likhet med øvrige helseproblemer sosialt skjevt fordelt, og det er derfor et viktig område for å utjevne forskjeller. Vi må få til mer forebygging og bedre samarbeid mellom tannlegene og resten av helsetjenesten, mener hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må reparere kutt

Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, støtter opp under Stensengs synspunkter. Men heller ikke hun vil love fri tannbehandling til alle innbyggere.

– Tannhelsetilbudet gir sosiale forskjeller, og vi har sammenfallende syn med Arbeiderpartiet. Vi mener tannhelsetjenesten skal bli billigere for flere og vil utvide gruppene som i dag får gratis tannhelsetilbud. Her snakker vi blant annet om studenter og eldre. Og vi vil ha bedre ordninger for de som er i risikogrupper, som for eksempel de med kronisk sykdom og tannlegeskrekk, sier Kjersti Toppe.

– Utfordringen er at vi hele tida må reparere kuttene til regjeringen på dette området. Regjeringen har kuttet 300 til 400 millioner kroner som skal gå til disse prioriterte gruppene. Dermed må vi reparere budsjettskadene i stedet for å kunne bruke pengene på en styrking, mener Toppe.

Oslo  20181017.
Kjersti Toppe (sp)  i spørretimen.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjersti Toppe. Foto: NTB scanpix

Les også: Irenes datter ble kalt «kanin» på skolen. Løsningen kostet dyrt.

Forklarer tallene

Henrik Høidahl i Opinion synes 26 prosent til fordel for at tannhelse er en viktig preferanse for partivalg, isolert sett er et høyt tall.

– Spørsmålet om tannhelse kan ha et politisk potensial fordi spørsmålet om det berører mange mennesker, og hele ni av ti velgere mener tannhelse bør være en del av det offentlige helsevesen, sier seniorrådgiver Høidahl til FriFagbevegelse.

Han mener at det som underbygger dette, er at mange svarer at de faktisk er villige til å betale mer i skatt for å få til dette.

Men han tar et forbehold. Svaret kan være preget av at intervjuobjektet nettopp har svart på fem andre spørsmål om tannhelse.

– Det kan nok ha spilt inn. Det er derfor vanskelig å vite hvordan dette spørsmålet hadde stått hvis andre saker også hadde vært listet opp, legger han til.

Samtidig er det et klart skille mellom de politiske fargene, et skille som er såkalt signifikant. På godt norsk betyr det at det ligger utenfor feilmarginene. (LO Media)

Les også: Mette Helen (44) mangler 11 tenner og må tygge på gommen

Nyeste fra Dagsavisen.no: