Innenriks

Østeuropeiske sjåfører i Bring har en timelønn på litt over 30 kroner: – Statsdrevet sosial dumping

For å møte kundenes behov, må Bring kunne tilby grenseoverskridende transport på konkurransedyktige vilkår, sier pressesjefen i Posten.

østeuropeere: Bring har ansatt østeuropeiske sjåfører i et slovakisk selskap kalt Bring Trucking. Sjåførene får betalt 5.500 kroner i måneden, ifølge Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. FOTO: Ole Palmstrøm

Østeuropeiske sjåfører for Posten Bring har en timelønn på drøyt 30 kroner. De er ansatt i Bring Trucking, et slovakisk selskap, heleid av Bring Cargo AS, som igjen eies av Posten Norge, statens eget konsern. Bring Trucking betaler sjåførene sine en sum på 5.500 kroner i måneden, ifølge Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. En norsk sjåførlønn er på 36.000 kroner i måneden.

– Dette er sosial dumping på et helt ekstremt nivå, sier SV-leder Audun Lysbakken til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Regjeringen skal være seg sitt ansvar bevisst og bruke statens eierskap til det det er ment for. Nemlig å ta samfunnsansvar. Vi ser det motsatte i saken om østeuropeiske sjåfører som blir underbetalt og utnyttet i Bring Trucking. Selskapet blir en spydspiss for sosial dumping. Det er totalt uakseptabelt, fastslår Lysbakken.

Statsråder på banen

Kritikken mot transportkjempen til den norske stat vokser i styrke. SV-lederen krever nå at arbeidsminister Anniken Hauglie (H), næringsminister Monica Mæland (H) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kommer på banen og får jobbet fram en umiddelbar løsning.

– Det er helt nødvendig med en opprydding, og vi må si ifra om at det som skjer er helt uakseptabelt. Det holder ikke å si at alt er greit så lenge det er innenfor loven. Regjeringen bør signalisere til Posten og andre statseide bedrifter om at de skal ta et særlig ansvar for å bekjempe sosial dumping, sier han.

Audun Lysbakken påpeker at sosial dumping har en negativ effekt på flere områder.

– For det første blir østeuropeiske sjåfører i dette tilfellet underbetalt og utnyttet. For det andre bidrar det til å legge press på lønningene til sjåfører i Norge. Videre undergraver det konkurranseevnen til norske bedrifter som ønsker å drive på norske betingelser, sier SV-lederen.

– Vi vet også at kappløpet mot bunnen i pris gjør at det kjøres altfor mange gamle, slitne vogntog rundt på norske veier. Det går på trafikksikkerheten løs. Jernbanen blir heller aldri satt i stand til å konkurrere om gods hvis man kan dumpe lønningene på vei, påpeker han.

Foreslår grep

SV har tidligere i høst foreslått konkrete grep for å komme det partiet karakteriserer som «vill-vest-tilstander» i norsk lastebilnæring til livs. Ifølge Lysbakken tegner nemlig Bring-avsløringene et større bilde av blant annet industrialisert sosial dumping i stor skala og forfalskning av fraktbrev.

I SVs forslag fremmes det blant annet krav om et transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge, det vil si transport hvor en sjåfør frakter gods mellom forskjellige destinasjoner i et annet land enn hjemlandet.

– Vi har dessverre en utvikling mot vill vest-tilstander i transportbransjen, mener Lysbakken.

– Det foregår alt fra sosial dumping innenfor loven til at det blir fristende å snike seg unna lover og regelverk. I tillegg til å gripe inn overfor Bring Trucking, må Stortinget vedta sterkere reguleringer av bransjen. Norske bedrifter må få en sjanse til å overleve samtidig som sjåfører på norske veier får betalt det de skal. Regjeringen og Stortinget må fortsette å jobbe hardt for at EU ikke lager regler for kabotasjekjøring, som gjør det enda lettere å drive sosial dumping i Europa og Norge, sier han.

Klare forventninger

Verken Arbeidsdepartementet eller Samferdselsdepartementet kan kommentere saken overfor ANB. Det skyldes at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er ansvarlig for forvaltningen av eierskapet i Posten Norge. Røe Isaksen er imidlertid på statsbesøk i Kina og var ikke tilgjengelig for kommentar.

I et skriftlig svar til Aps Øystein Langholm Hansen, som ønsker å vite hva statsråden vil foreta seg for å få en slutt på Brings «hensynsløse underbetaling av lastebilsjåfører fra Øst-Europa», svarer han imidlertid slik:

– Det forventes at selskapene med statlig eierandel aktivt følger og er med på å utvikle god forretningsskikk, og respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder og rettigheter ivaretas og at arbeidstakere gis en lønn de kan leve av.

– Som eier legger staten til grunn at selskapet følger lover og regler. Regjeringen har i eierskapsmeldingen uttrykt klare forventninger til selskapene med statlig eierandel på områder som staten mener bidrar til å oppfylle statens mål med eierskapet, herunder spesifikke forventninger knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Avviser sosial dumping

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge sier til ANB at påstanden om sosial dumping både er feil og urimelig.

– Vi har etablert Bring Trucking i Slovakia for å være konkurransedyktige innen internasjonale transporter og sikre at transportene utføres i tråd med lovverket og konsernets etiske standard, sier Eckhoff i en kommentar.

– Stadig mer av vareflyten i samfunnet blir internasjonal. Hovedtyngden av transportene til og fra Norge skjer med utenlandske transportører og sjåfører fra lavkost-land. For å møte kundenes behov må Bring kunne tilby grenseoverskridende transport på konkurransedyktige vilkår, forklarer pressesjefen.

At Bring Trucking ikke betaler norske lønninger i det slovakiske selskapet, er ikke sosial dumping, mener Eckhoff.

– Vi driver en virksomhet med sterk konkurranse i Europa, og ingen med norske lønninger kan konkurrere om disse transportene. Sjåførene er ansatt i det slovakiske selskapet på lokale betingelser. De får utbetalt i gjennomsnitt mellom 2.000 og 2.500 euro (19.000-24.000 kroner) i måneden, som er en kombinasjon av lønn og andre godtgjørelser, forklarer han.

(ANB)