Innenriks

Slik når vi bærekraftmålene

Ved hjelp av fem tiltak kan 13 av FNs 17 bærekraftmål innfris uten å ødelegge jorda, ifølge ny rapport.