Innenriks

Graver videre i terrorsikringen

Det blåser opp til ny storm om regjeringens mangelfulle arbeid med å sikre samfunnet mot terror. Mandag er det ny, lukket høring i kontrollkomiteen.

1 av 3

Da må regjeringens statsråder med ansvar for sikkerhet og beredskap, statsministren inkludert, igjen innfinne seg på teppet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I går besluttet komiteen, på initiativ fra SV, å sende nye spørsmål for å grave i regjeringens forklaringer om hvorfor arbeidet med sikring av viktige bygg og installasjoner, såkalt objektsikring, ikke ble ferdig innen fristen i 2015, og hvorfor Stortinget ikke har fått tilstrekkelig informasjon om den faktiske situasjonen.

Komitéleder, Aps Dag Terje Andersen, ser ikke for seg at regjeringen i den lukkede høringen er i stand til å legge nye opplysninger på bordet som er egnet til å svekke alvoret i saken.

– Det er vanskelig å se hva det skulle være, for å si det sånn. Vi så jo under den åpne høringen en regjering som i størst mulig grad forsøkte å fremstille seg selv i et gunstig lys. Hadde regjeringen hatt gode kort på hånda, så tror jeg ikke de hadde spart dem til en lukket høring, sier Andersen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Statsminister Erna Solberg (H) hevder at Riksrevisjonens kritiske rapport om terrorsikring bare handler om Politiet og Forsvarets bygninger - ikke sivile. Påstanden er avfeid av riksrevisor Per Kristian Foss

– Svært alvorlig

Bakgrunnen for saken er denne: I kjølvannet av 22. juli ble gjennomført et arbeid for å bedre samfunnets sikkerhets- og beredskapsevne.

En sentral del omhandler sikring av bygninger og installasjoner som er sentrale for politiets og forsvarets evne til å fungere i en krisesituasjon. En del av dette dreier seg også om at politi og forsvar skal bidra med sikringsstyrker for å beskytte andre viktige bygg og installasjoner i samfunnet.

Gjennom to rapporter har Riksrevisjonen gitt regjeringen flengende kritikk, og riksrevisor Per-Kristian Foss har brukt betegnelsen «svært alvorlig» om situasjonen. Det er den sterkeste formen for kritikk Riksrevisjonen kan framføre, og betyr at det i ytterste konsekvens står om liv og helse.

BAKGRUNN: Her kan sikkerheten svikte: Vann- og strømforsyning, olje- og gassinstallasjoner og datasentraler kan være for dårlig sikret mot terror

I Stortinget følger saken to spor: Det ene er regjeringens innsats for å sette politi og forsvar i stand til godt nok sikrings- og beredskapsarbeid. Det andre dreier seg om regjeringen har gitt riktig informasjon til rett tid til Stortinget, slik den plikter å gjøre etter Grunnloven.

Overfor Dagsavisen understreker Andersen at saken er svært alvorlig for regjeringen.

– Den er alvorlig først og fremst på grunn av sakens faktiske innhold, at mange sikringstiltak ikke er gjort. Så synes jeg det også er alvorlig at både justisministeren og statsministeren har forsøkt å gi inntrykk av at saken bare gjelder politiet og forsvarets egne bygg. Hadde de sagt noe sånt i Stortinget, hadde det vært direkte feilinformasjon. Men det er alvorlig at de sier det i offentligheten, det er et forsøk på å avdramatisere en alvorlig situasjon. I tillegg er det alvorlig når det kommer til Grunnlovens bestemmelser om at regjeringen skal gi Stortinget korrekt og fullstendig informasjon.

Ap har vært dempet i spørsmålet om mulig mistilit mot regjeringen, men Andersen sier at Ap holder alle muligheter åpne.

LES OGSÅ: Erna Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget:  Jeg har vært upresis

– Har feilinformert

SV har vært langt tydeligere på at saken kan ende med mistilit mot regjeringen, og partiets mann i komiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, har vært en av regjeringens skarpeste kritikere i saken.

– For meg handler dette om hvorvidt vi i Norge skal ta steget ned noen divisjoner der vi synes det er greit at vi har en regjering som feilinformerer offentligheten, som feilinformerer Stortinget, ikke prioriterer det de har sagt de skal prioritere, ikke følger sikkerhetsloven og forskrifter selv om de forventer at alle andre skal følge lovverket, sier han.

Han er klar på at regjeringen har feilinformert Stortinget, blant annet om statusen for objektsikring i justissektoren.

Heller ikke Fylkesnes ser for seg at det under mandagens høring vil komme nye opplysninger på bordet som kan mye opp kritikken som er rettet mot regjeringen.

LES OGSÅ: KrF-topp Hans Fredrik Grøvan har åpnet for mistillit mot Erna Solberg i saken om terrorsikring. Det er fortsatt aktuelt, sier han

– Bildet er mer nyansert

Høyres Svein Harberg er nestleder i kontrollkomiteen. Også han er klar på at det neppe kommer fram nye opplysninger på mandag som gjør at saken endrer karakter. Samtidig gir han saken en litt annen karakter enn opposisjonens medlemmer i komiteen.

– Jeg vil si at den lukkede delen av rapporten nyanserer bildet, sier Harberg, og peker på at på flere av områdene regjeringen har fått kritikk for ikke å ha gjennomført, så kommer det ikke godt nok fram hva regjeringen faktisk har gjort.

– Og det kommer tydeligere fram i den lukkende delen. Det betyr ikke at vi ikke skal ha det samme presset på at dette må fullføres så fort som mulig. Men det er ikke slik at regjeringen har sittet med hendene i fanget.

Han viser til at statsminister Erna Solberg i den forrige høringen erkjente at regjeringen skulle meldt fra til Stortinget om at den opprinnelige tidsfristen ikke ville bli holdt.

– Så er det mer eller mindre gode forklaringer på hvordan man ligger etter. Men det er gjort mye, det gjøres mye, og det kommer ting på plass.

Et eventuelt mistillitsforslag kan avgjøres av et KrF på vippen i Stortinget. Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, som tidligere har sagt at regjeringen sminker sannheten i denne saken, sa om mistillit i går til Dagsavisen:

– Når vi har gjennomført den neste høringen, oppsummert og vurdert alvoret i saken, så kan det bli en slik sak.

Les også: Grøvan vil beholde Erna – kan likevel felle regjeringen