Innenriks

1.700 fengselsbetjenter til politisk streik

Mandag legger 1.700 fengselsansatte i Norge ned arbeidet i to timer i protest mot regjeringens forslag til statsbudsjett. De frykter for arbeidsplassene sine.

Ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år skal sju fengselsavdelinger i Sør-Norge avvikles, melder NRK. Det betyr at minst 150 ansatte kan miste jobben, ifølge Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

Bakgrunnen er blant annet at flere dømte soner med fotlenke, og at det ikke lenger skal være behov for soningsplasser med lavt sikkerhetsnivå.

Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet sier det ikke lenger er bruk for fengselsplassene:

– Vi har en overkapasitet på om lag 250 fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå, og det er derfor nødvendig å legge ned reell overkapasitet av plasser, sier han.

Forbundsleder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund kaller forslaget både overraskende og sjokkerende.

Selv om det er nye, store fengsler under oppføring blant annet i Froland og Evje på Sørlandet, går ikke regnskapet opp verken økonomisk eller bemanningsmessig, ifølge Svenkerud.

– Jeg kan ikke se noe annet enn at dette forslaget vil føre til mange smertefulle oppsigelser, sier han til NRK.

På Sørlandet er det avdelingene på Hove og Kleivgren ved Arendal fengsel som skal legges ned. I Vestfold dreier det seg om fengslene i Sandefjord og Hof. I Buskerud rammes Hassel fengsel, og i Hedmark, Bruvoll. Under Bergen fengsel er det avdelingen på Osterøy som foreslås nedlagt. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: