Innenriks

Omstridt kartlegging av miljøet i Utdanningsetaten ligger åpen for hvem som helst

Den mye omtalte kartleggingen av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten ligger åpen på nettet slik at hvem som helst kan svare.

Av Trine Andreassen, Karin L. Fladberg og Jantra Hollum

Den store kartleggingen av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten ble beordret av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) etter at Dagsavisen før sommeren omtalte et varsel mot Astrid Søgnen fra 2014. Kilder fremmet overfor Dagsavisen påstander om at kritikkverdige forhold i Utdanningsetaten fra varselet i 2014 fortsatt er gjeldende. Dette førte til at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen uttalte i Dagsavisen at det skulle gjennomføres en full gjennomgang av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten i regi av et eksternt miljø.

Det var PricewaterhouseCoopers (PWC) som fikk oppdraget og som nå har bedt de ansatte om å svare på undersøkelsen via en lenke. Lenka er imidlertid ikke sikret mot at personer kan svare flere ganger og utgi seg for å tilhøre hvilken som helst avdeling i etaten.

«Hierarki» og «småkonger»

De som skal svare, blir blant annet bedt om å velge ti verdier som ifølge deres egen erfaring best beskriver hvordan administrasjonen i Utdanningsetaten driver i dag. Blant verdiene de kan velge, er «anerkjennelse av medarbeider», «deler ikke informasjon», «hierarki», «imperiebygging/småkonger», «konfliktløsning» og «plassere skyld».

De blir også bedt om å velge de ti verdiene som best beskriver hvem de selv er og hva som er viktig for dem.

– Åpenbar misforståelse

Kommunaldirektør Bente Fagerli svarer følgende til Dagsavisen:

– Vi er svært opptatt av at ansatte i utdanningsadministrasjonen skal få mulighet til å ytre seg fritt om sitt arbeidsmiljø. Da undersøkelsen ble bestemt gjennomført før sommeren, ønsket etaten en metodikk som skulle sikre full anonymitet. Da er det spesielt å registrere at det nå reageres på nettopp en slik metodikk. Det kan tyde på at det er en åpenbar misforståelse om hva denne undersøkelsen er. Dette dreier seg nemlig om en verdikartlegging som skal brukes til gruppediskusjoner, og er derfor ingen fasit på dagens arbeidsmiljø.

Hun vektlegger at metoden allerede er brukt i nesten 8000 private og offentlige virksomheter i mer enn 100 land, og hevder at det er en meget velprøvd metode som har vist å ha stor troverdighet.

Fagerli poengterer at arbeidsmiljøundersøkelsen i Utdanningsadministrasjonen består av flere faser. Det som gjennomføres nå er en kartlegging hvor medarbeidere og ledere kan gi en vurdering av nåsituasjon og ønsket fremtidig situasjon i organisasjonen.

– Fristen for å svare på kartleggingen går ut i dag. Svarene fra denne kartleggingen skal være utgangspunkt for videre avdelingsvise drøftinger. I tillegg vil det bli gjennomført intervjuer med etatens ledelse, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere som ønsker det. Dette vil skje under full konfidensialitet. Alt dette skal så oppsummeres i en hovedrapport fra PWC til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap før jul.

Avgjørelse over helgen

– Er det aktuelt å skrote hele undersøkelsen?

– Vi kan ikke ta stilling til veien videre før vi har fått en redegjørelse av PWC. Vi regner med å få den vurderingen over helgen, sier pressekontakt Karin Steenstrup for byråd for oppvekst og kunnskap.

PWC ønsker ikke å svare på Dagsavisens spørsmål og henviser til byrådsavdelingen.

De 200 ansatte i utdanningsadministrasjonen i kommunen ble informert om undersøkelsen på et allmøte onsdag 12. september. Dagsavisen kjenner til at det har pågått en intern dragkamp mellom skolebyrådens kontor og toppledelsen i Utdanningsetaten om hvem som skulle ha ansvar for kartleggingen, hvordan undersøkelsen skulle gjennomføres og hvem som skulle omfattes av den.

– Når det fremkommer påstander i mediene om mulige fortsatt kritikkverdige forhold rundt arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten, har vi besluttet at det skal gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i etaten i regi av et eksternt miljø, sa byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) til Dagsavisen da hun i juni ga beskjed om at undersøkelsen skulle gjennomføres.

– Vi tenker at det vi trenger, er å undersøke dagens situasjon og sørge for at vi får brakt fakta på bordet om hvordan det egentlig står til. Det ønsker også direktør Søgnen, for dette er en ubehagelig situasjon for alle sammen, sa Thorkildsen.

Debatt: Tankskip eller flaggskip?

Debatt: Noe er råttent i Utdanningsetaten