Innenriks

Arbeiderpartiet vil teste ut sekstimersdagen

Arbeiderpartiet går inn for å gi statlig tilskudd til bedrifter som vil teste ut sekstimersdagen eller kortere arbeidstid for sine ansatte.

– Vi har lett med lys og lykte etter tiltak som kan bidra til at flere slipper inn i arbeidslivet, sier Arild Grande, leder av Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg.

Utvalget har nå konkludert og går inn for at det skal etableres nasjonale tilskuddsordninger «for forsøk med kortere arbeidstid/sekstimersdag». Særlig belastende yrker skal prioriteres, og partiet mener det bør gis midler til følgeforskning «slik at man kan måle hvilke effekter forsøkene har».

– I en del belastende yrker, for eksempel innenfor pleie og omsorg, er det vanskelig å stå et helt arbeidsliv fordi folk blir utslitt. Vi ønsker derfor å se på om kortere arbeidstid kan få flere til å stå lenger i jobb, sier Grande.

Les også: Sekstimersdagen – den neste store velferdsreformen

Reduksjon i sykefraværet

Arbeiderpartiet har høstet erfaringer hos Tine Heimdal. Osteprodusenten har hatt sekstimersdag for sine ansatte i mer enn ti år.

– Tidligere slet Tine med høyt sykefravær. Sekstimersdag førte til kraftig reduksjon i sykefraværet og stor vekst i produksjonen. Vi er svært nysgjerrige på om flere bedrifter kan oppnå samme resultater, sier Grande.

Han gjør det imidlertid klart at Arbeiderpartiet ikke kommer til å gå inn for sekstimersdag som en nasjonal norm.

– Vi tror det er ulike modeller som kan passe for ulike bedrifter. Ambisjonen er at folk skal bli friske av å jobbe, ikke sjuke. For å få i gang flere forsøk må staten bidra med støtte.

– Du har tidligere uttalt at partiet er svært delt i synet på sekstimersdag. Er det fortsatt tilfellet?

– Det er delte holdninger både i de politiske partiene og i fagbevegelsen. Debatten har vært preget av ytterpunktene: Enten vil man ikke ta i sekstimersdagen med ildtang eller så ønsker man sekstimersdag som nasjonal norm. Vi vil ha en debatt basert på fakta.

Saken fortsetter under bildet.

Arild Grande og Arbeiderpartiet vil at flere bedrifter tester ut sekstimersdagen. Foto: Mimsy Møller

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Motstand fra Høyre

Rødt, MDG og SV har gått inn for sekstimersdagen. Men Høyre reagerte kraftig da Grande i sommer sa at Arbeiderpartiet ønsket å se på sekstimersdagen.

– Nok en gang ser det nye Arbeiderpartiet til ytre venstres kampsaker for å finne løsninger. Sekstimersdag løser lite når vi vet at flere trenger å jobbe mer og stå lengre i arbeid for å opprettholde velferdsstatens bærekraft i framtida. Arbeidsgiverorganisasjonene og næringslivet må nå våkne, for dette føyer seg inn i rekken av Ap-forslag det siste halve året som undergraver norske arbeidsplasser i privat næringsliv, uttalte Heidi Nordby Lunde (H) til Avisenes Nyhetsbyrå.

– Hva sier du til påstanden om at dere undergraver norske arbeidsplasser i privat næringsliv?

– Sludder og vås! Det viktige er å jobbe for at flere kan slippe inn i arbeidslivet og at flere kan stå lenger i jobb. Hvis kortere arbeidstid kan bidra til det, er det positivt både for den enkelte og for samfunnet, sier Grande.

Les også: 60-åringer drikker oftere enn 20-åringer

Støtte fra Fagforbundet

På LO-kongressen i fjor ble det vedtatt at det skal utarbeides en plan for hvordan man kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner.

Mette Nord og Fagforbundet har lenge ivret for sekstimersdagen. Tidligere i år uttalte Nord til Dagsavisen at kortere arbeidsdager kan være svaret på mange av de utfordringene som er knyttet til arbeidslivet i dag.

– Det er 700.000 personer som står utenfor arbeidslivet i Norge. Økende levealder gjør at det forventes at man skal stå lenger i arbeid. Samtidig kan teknologiutviklingen føre til at en del jobber forsvinner. Alt dette krever at arbeidet må deles på flere, og da kan kortere arbeidstid være løsningen, sa Nord.

Les også: Det hvite hus: – Kanye West skal til Det hvite hus for en lunsj med president Trump