Innenriks

– Norge skal være best på digitale tjenester

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å digitalisere offentlig sektor for 1,7 milliarder kroner – en økning på 1,1 milliarder fra 2018. Satsingen er historisk høy.

Av Aslak Bodahl, ANB

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å digitalisere offentlig sektor for 1,7 milliarder kroner – en økning på 1,1 milliarder fra 2018. Satsingen er historisk høy.

– Vi skal gjøre det bedre og enklere for brukerne og mer effektivt for de ansatte. Skal vi klare å opprettholde velferdsnivået i tiden som kommer, må vi også ta i bruk nye verktøy, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Best i verden

Nyheten om milliardbeløpet til digitalisering hadde Mæland med seg til Nav på Alna utenfor Oslo sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Norge har et mål om å ha verdens beste digitale tjenester og en offentlig sektor som legger til rette for innovasjon og nyskaping.

– Vi trygger velferden med å modernisere og effektivisere offentlig sektor. Det er ikke bare viktig for folk flest, men også for alle ansatte som nå får frigjort ressurser og kan bruke tiden sin på å følge opp brukerne. Vi må bruke kloke hoder og varme hender der vi skal, understreker Mæland.

Hun understreker at digitalisering og innovasjon er viktig for å møte stigende forventninger fra befolkningen om at tjenester skal være effektive, pålitelige og enkle å bruke.

– Uavhengig av hvem som vedtar dette statsbudsjettet, håper jeg at pengene til digitalisering får stå, sier Høyre-statsråden.

Digital budsjettvinner

Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon og er avgjørende for å øke produktiviteten, mener regjeringen. Beløpet på 1,7 milliarder kroner til nye IT- og digitaliseringstiltak i det offentlige deles opp i flere store potter. Her er de største:

  • 423,5 millioner kroner til IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten.
  • 575 millioner kroner til finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge.
  • 148,2 millioner kroner til nye sikrede datasentre i justissektoren.
  • 127,2 millioner kroner til medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter.
  • 50 millioner kroner til systemstøtte i Tolletaten for mer effektiv kontroll og fortolling.
  • 49 millioner kroner til ny gjennomføringsløsning for eksamen og prøver.

Arbeidsminister Anniken Hauglie er fornøyd med å få en fjerdedel av potten til digitalisering.

– Tjenestene vil bli mye mer brukervennlige. Det blir lettere å søke om ulike ytelser og få innsyn i egne saker. Ansatte slipper å gjøre en rekke oppgaver fordi mer gjøres digitalt og ting skrives rett inn. Ressurser frigjøres til brukeroppfølging og mer sammensatte utfordringer, sier Hauglie til ANB.

Svartskjerm og grønn skrift

Nav har veldig mange gamle systemer, og i 2018 er svartskjermer med grønn skrift fremdeles en del av hverdagen for mange ansatte. Nå skal maskinene kastes på historiens skraphaug.

– Alle ytelser vil etter hvert komme i en ny digital form. Det er bra for brukerne og de ansatte, og det vil oppfylle kravene til økt IKT-sikkerhet, forklarer arbeidsministeren.

– Det å få på plass et moderne, skikkelig IKT-system for Nav, vil være helt avgjørende for å kunne tilby gode tjenester i framtiden. En rekke av ytelsene fra Nav angår de fleste av oss på ulike stadier i livet, og etaten forvalter noen av de viktigste velferdsordningene, sier Hauglie.

Er det nok?

Aps Eirik Sivertsen mener det er grunnlag for å spørre om regjeringens milliardsatsing i budsjettet er tilstrekkelig.

– Det skulle bare mangle at det er en tydelig satsing på digitalisering i staten. Det er store gevinster å hente og et stort behov. Jonas Gahr Støre tok som helseminister i 2013 til orde for én elektronisk helsejournal. Den er fremdeles ikke kommet på plass, og derfor et eksempel på at det går for sent, mener partiets kommunalpolitiske talsperson.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– I budsjettet er pengene til medfinansieringsordningen veldig positivt. Det gjør at en del bedrifter kommer i gang med prosjekter til digitalisering som de ellers ikke ville ha gjort, sier Sivertsen. (ANB)

Mer fra Dagsavisen