Innenriks

200 ekstra millioner skal redde mer regnskog

Regjeringen vil ty til satellittbilder med høy oppløsning for å redde mer regnskog.

I neste års statsbudsjett økes regnskogsatsingen til rekordhøye 3,2 milliarder kroner. De 200 ekstra millionene, sammenlignet med inneværende års bevilgning, skal mellom annet brukes til å bedre tilgangen til høyoppløselige satellittbilder av tropiske skoger.

I dag blir disse skogene overvåket blant annet gjennom prosjektet Global Forest Watch, et gratis nettbasert verktøy for overvåking ved hjelp av satellittbilder. Problemet er bare at satellittbildene som benyttes i dag, ofte har for lav oppløsning, slik at ikke all avskoging og ulovlig hogst blir oppdaget.

Les også: Satellitter er satt inn i arbeidet med å redde truede arter i Oslo og Akershus. Resten av Norge står for tur.

– Ned til 30 centimeter

– De 200 millionene vi nå bevilger ekstra, skal blant annet brukes til å skaffe til veie bedre satellittbilder med en oppløsning ned til 30 centimeter, opplyser klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Pengene skal bevilges over Klima- og miljødepartementets del av bistandsbudsjettet.

– Kampen mot avskoging er det desidert viktigste klimatiltaket i utviklingspolitikken, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

– Bare i løpet av de ti siste årene har regnskogsatsingen bidratt til at Brasil har redusert sine utslipp av klimagasser med 5 milliarder tonn, noe som tilsvarer 100 ganger Norges årlige utslipp, fortsetter han.

– Innsatsen vår gir resultater, og Norge har en lederrolle i dette arbeidet. Avskogingen vi ser nå må snus hvis vi skal kunne nå 1,5 gradersmålet i Paris-avtalen, understreker Elvestuen.

Klima- og miljødepartementet har tidligere presentert beregninger som viser at verdens skoger lagrer like mye karbon som rundt 657 år med CO2-utslipp fra verdens samlede bilpark.

Les også: Indonesia sier nei til nye palmeolje-plantasjer

– Så presist som mulig

Norge har allerede bidratt med betydelige beløp for å styrke overvåkingen av regnskogene.

– Det er viktig både for urfolk og andre i regnskogen at dette overvåkingssystemet er så presist som mulig, påpeker Astrup.

– Vi har fryktelig dårlig tid. Dette er noe som kan gi resultater nå, sier Elvestuen.

Norge har et regnskogsamarbeid med land både i Sør-Amerika, Sørøst-Asia og Afrika.

Klima- og miljødepartementet kan så langt ikke opplyse hvordan de 200 millionene helt konkret skal benyttes, hvor mye av disse pengene som skal forbeholdes satellittbilder med bedre oppløsning, eller hvem som vil motta pengene forbeholdt satellittbilder. Men meningen er at overvåkingssystemer slik som Global Forest Watch, landene hvor avskogingen skjer og også andre, fritt skal kunne benytte seg av disse bildene.

Global Forest Watch er utviklet av World Resources Institute i samarbeid med blant annet Google.

Mer fra Dagsavisen