Innenriks

Utdanningsetaten truet byråd Tone Tellevik Dahl med varsel

Skoledirektør Astrid Søgnens håndplukkede spesialkonsulent, Bente Fredheim, truet med å varsle mot daværende skolebyråd Tone Tellevik Dahl.

Det får Dagsavisen bekreftet fra flere uavhengige kilder.

Hendelsen inntraff i fjor høst etter krevende samarbeidsforhold gjennom lang tid mellom ledelsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune og politisk ledelse i byrådsavdelingen.

Tre måneder senere hadde skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) byttet byrådspost.

Dagsavisen kjenner til at trusselen skal ha blitt fremsatt muntlig i et møte mellom politisk toppledelse i Oslo rådhus og Astrid Søgnens betrodde medarbeider Bente Fredheim.

Fredheim, som har en fortid i sentrale verv på kommune- og fylkesplan for Ap i flere perioder, søkte forståelse for etatens misnøye hos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Den erfarne byråkraten har siden 1. august i år hatt ansvaret for å lede arbeidet med å bedre og forsterke ytringskulturen i Norges største kommunale etat, en oppgave hun fikk av Astrid Søgnen.

Les også: Søgnen nekter å gå av som skoledirektør

Se tilsvaret fra Bente Fredheim nederst i saken. 

«Svært tydelig»

Det er kommet inn tre varsler mot den sittende skolebyråden, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Men også forrige skolebyråd, Tellevik Dahl, ble satt under hardt press – i hennes tilfelle gjennom trusler om varsling.

– Jeg er kjent med at det har vært snakket om et varsel mot henne. Det er det blitt referert til i muntlige sammenhenger, bekrefter en kilde til avisen som ønsker å være anonym.

En annen kilde utdyper:

– Trusselen fra Fredheim dreide seg om at noen i etaten ville sende inn et formelt varsel mot Tellevik Dahl med påstander om at hun blant annet gjennom sin møtestil mobbet ledelsen i Utdanningsetaten, sier en godt informert kilde til Dagsavisen.

I det første varselet mot Thorkildsen er det nettopp hennes atferd i møte med toppbyråkrater i etaten det rettes søkelys mot.

Varslerne beskriver hennes oppførsel som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende.»

Ifølge avisens kilder skal Tellevik Dahl på sin side ha vært «svært tydelig» i kontaktmøter med etatens toppledelse.

– Hun var skarp, klar og tydelig på hva hun ønsket og forventet av Utdanningsetaten. Tilsynelatende førte det til at etaten følte seg tråkket på, sier kilden til Dagsavisen.

Les også: Dette er sakene som kan skape problemer for byråd Thorkildsen (DA+)

Sendte e-post

Helt siden det rødgrønne byrådet overtok makten i 2015, har ulike saker skapt gnisninger i forholdet mellom toppbyråkratene i etaten og politisk ledelse.

Høsten 2017 toppet det seg. «Krevende stemning» er ord som brukes for å beskrive situasjonen.

Saken fortsetter under bildet. 

###

Det er kommet inn tre varsler mot sittende skolebyråd Inga Marthe Thorkildsen (SV). Foto: Mimsy Møller 

Håndteringen av skolevoldssakene Dagsavisen og andre medier hadde avslørt, ressursfordelingsspørsmål knyttet til omfordeling av midler og ikke minst den såkalte BI-saken; der skolebyråden til slutt ba om unnskyldning på vegne av etatsdirektørene for deres opptreden under et miniseminar om tillitsbasert ledelse på BI, var eksempler på saker som tilspisset situasjonen. Innleie av konsulenter fra EY som skulle foreta skoleanalyser mot byrådens vilje, var også en het potet.

Da Arbeiderpartiet under valgkampen skrudde opp retorikken på skolefeltet ved blant annet å kritisere sider ved måten Osloskolen var blitt styrt på under 18 års borgerlig byrådsmakt, falt dette ikke i god jord hos toppene i Utdanningsetaten. En kilde forteller at konfliktnivået dermed eskalerte.

Les også: Skolesjef Søgnen tapte maktkamp med byråden

Ga ros

Dagsavisen kjenner til at Bente Fredheim etter valget sendte en e-post til kommunaldirektør Bente T. Fagerli som er øverste administrativt ansvarlige under skolebyråden i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap.

Av e-posten kom det fram at Fredheim var misfornøyd med den sittende skolebyråden, og var utålmodig med å få til en endring i hvordan etaten skulle styres.

Etter det Dagsavisen erfarer, besvarte aldri kommunaldirektør Fagerli e-posten.

Dagsavisen kjenner til at klimaet ble bedre da skolebyråd Tellevik Dahl i flere sammenhenger roste samarbeidet med etaten utad. På et møte med flere hundre rektorer og skoleledere tilstede 28. september 2017, uttrykte hun sin tillit til skolesjef Astrid Søgnen.

Les også: Rå maktkamp i Oslo-skolen: Søgnen trolig allerede på vei ut

Var lei

En kilde, som kjenner godt til måten det jobbes på i Utdanningsetaten, sier dette om etatens forhold til politisk ledelse under Tellevik Dahl:

– Etter min oppfatning var de lei av ikke å få viljen sin, og av at byråden valgte å vektlegge andre faglige råd enn deres.

Dagsavisen er kjent med at toppledelsen i Utdanningsetaten ved flere anledninger skal ha sagt at de ville gå til Raymond Johansen for å få gjennomslag for sitt syn i konkrete saker der det var uenighet med ledelsen i ansvarlig byrådsavdeling. I noen tilfeller skal de også ha tatt direkte kontakt.

Den 19. desember 2017 ble det klart at tidligere utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl og Inga Marte Thorkildsen byttet byrådsjobb. Tellevik Dahl ble byråd for eldre, helse og arbeid, mens Thorkildsen fikk jobben som byråd for oppvekst og kunnskap.

Dagsavisen har bedt om kommentarer både fra Tone Tellevik Dahl og byrådsleder Raymond Johansen.

Saken fortsetter under bildet. 

Oslo  20180618.
Byrådsleder Raymond Johansen   under høring om ungdomskriminalitet i Oslo Rådhus.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Byrådsleder Raymond Johansen bekreftet under en orientering på onsdag at han har bedt skoledirektør Astrid Søgnen om å gå. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

I en kort e-post fra byrådslederens kontor heter det:

– Det er ikke naturlig for meg å kommentere noe rundt disse sakene nå. Jeg orienterte onsdag bystyret om hvordan jeg som byrådsleder følger opp de ulike prosessene nå, skriver Raymond Johansen.

Tidligere skolebyråd Tone Tellevik Dahl vil ikke kommentere saken.

– Ikke riktig

«Det er ikke riktig» sier Bente Fredheim til påstanden om at hun skal ha truet med å varsle mot daværende skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap), forgjengeren til Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Dagsavisen er kjent med at du, muntlig, skal ha truet med å varsle mot daværende skolebyråd Tone Tellevik Dahl i et møte mellom politisk toppledelse i Oslo rådhus og deg. Stemmer dette?

– Det er ikke riktig, fastslår Fredheim, som svarer på skriftlig tilsendte spørsmål i en e-post fra sitt ferieopphold i Italia.

– Årsaken skal ha vært stor misnøye med den sittende byråden, hennes politiske styring og møtestil som skal ha hatt en form som gjorde at etaten følte seg mobbet. Hva er din kommentar til dette?

– I lys av svaret over, har jeg ingen kommentar til det, skriver Fredheim til Dagsavisen.

– Har du noen gang, i e-post eller muntlig, ytret misnøye med tidligere skolebyråd Tellevik Dahl til hennes øverste administrative leder kommunaldirektør Bente Fagerli?

– Jeg opplever at min avdeling hadde et godt samarbeid med byråden da jeg var avdelingsleder. Jeg har tatt det opp når jeg har hatt innspill til hvordan samarbeidet kan bli enda bedre, svarer tidligere områdedirektør og nære medarbeider til Astrid Søgnen, Bente Fredheim.

– Kilder sier til Dagsavisen at etaten følte seg tråkket på og var lei av ikke å få viljen sin fordi byråden valgte å vektlegge andre faglige råd enn deres. Stemmer dette med din opplevelse av hvordan det var å jobbe under Tellevik Dahl?

– Tellevik Dahl var byråd mens jeg var leder for fagopplæringen, og jeg opplevde at hun gjorde mye flott for fagopplæringen og yrkesfagene, skriver Fredheim.

– Dagsavisen vet at toppledelsen i Utdanningsetaten ved flere anledninger skal ha truet med å kontakte Raymond Johansen for å få det som de ville. I noen tilfeller skal de også ha tatt direkte kontakt. Hva er din kommentar til dette?

– Som tidligere politiker, snakker jeg ofte med partifeller på ulike nivå i privat øyemed. Jeg har aldri truet med å kontakte noen, avslutter Bente Fredheim.

Mer fra Dagsavisen