Innenriks

Milliardkrangel mellom LO og NHO om pensjonsregning

LO og NHO er på forskjellige planeter når de skal beregne hvor mye det koster å innføre pensjon fra første krone.

Oslo  20180404.
NHO-leder Kristin Skogen Lund snakker med pressen på vei inn til Riksmekleren, bak står Nina Melsom NHO og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fredag skal det være høring om det som kan bli en av høstens største politiske saker – innføring av pensjon fra første krone også for privat sektor.

Men allerede før lovendringen ligger på politikernes bord krangler NHO og LO om kanskje det aller viktigste – prislappen.

LO mener at å innføre pensjon fra første opptjente krone for alle i arbeidslivet vil koste omtrent 2 milliarder. NHO på sin side mener det samme vedtaket vil koste over dobbelt så mye: 4,8 milliarder.

Les også: Næringslivet raser mot Ap og SVs pensjonsforslag

To prosent pensjon

For LO er regnestykket omtrent slik: Om det innføres pensjon fra første krone må arbeidsgiverne sette av minst 2 prosent av lønna inntil folketrygdens grunnbeløp til pensjon. Dette tilsvarer rett i underkant av 2.000 kroner, og gjelder omtrent 1 million arbeidstakere. Altså blir ekstrautgiften for bedriftene to milliarder.

NHO på sin side hviler seg på beregninger gjort av Finansdepartementet. De legger til grunn at mange bedrifter har bedre pensjonsordninger enn 2 prosent. Altså blir regningen i realiteten mye høyere.

LOs poeng er at alt over 2 prosent er frivillig for bedriftene. Derfor kan ikke beløp over dette brukes som et argument mot innføring av pensjon fra første krone. NHO på sin side påpeker at det er svært komplisert for bedriftene å legge om pensjonsordningene nærmest over natta, og at man må legge finansdepartementets tall til grunn. De er, på samme måte som teknisk beregningsutvalg, nøytrale tall beregnet av en tredjepart.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

NHO er provosert

Pensjon fra første krone var et viktig krav fra LO under vårens lønnsoppgjør, men arbeidsgiverne i NHO hadde ingen ting å gi. De mente det ble for dyrt for bedriftene, og argumenterte også med spørsmål om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) hørte hjemme i Stortinget, ikke i et tariffoppgjør.

Nå er NHO fornærmet over at LO bruker sin politiske makt til å prøve å få gjennomslag for pensjon fra første krone.

– Vi forhandlet oss fram til et helhetlig og balansert resultat med et høyt lavlønnstillegg. Så, omtrent dagen etter, snur LO og Ap seg rundt og fremmer et forslag i Stortinget. Det oppleves som et tillitsbrudd fra våre bedrifter. Og LO og NHO er helt avhengige av tillitt til hverandre, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

LO på sin side er i dag tydelige på at det er viktig å innføre pensjon fra første krone gjennom lov.

– Ved å endre loven blir det en lik ordning for alle og ingen konkurranseforskjell om du er en organisert bedrift eller ikke, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

NHO mener også at det er urimelig om Stortinget pålegger bedriftene en ekstraregning på flere milliarder uten at partene i arbeidslivet har blitt enige om det på forhånd. Men det poenget går ikke LO-lederen med på.

– Gjennom skatte- og avgiftspolitikken pålegger regjeringen og Stortinget ekstra kostnader hele tiden, noe de tidligere har gjort da de innførte OTP. Et annet eksempel på det er da de for et par år siden valgte å skattlegge sluttvederlagsordningen for eldre arbeidstakere som mistet jobben på tampen av yrkeslivet. Det gjorde de også uten å konsultere partene i arbeidslivet først, sier Gabrielsen.

Rettferdig pensjon

LO har i mange år kjempet for at alle arbeidstakere skal få pensjon fra første krone. Hovedargumentet er at det særlig for de med lavest lønninger blir urettferdig når man ikke får pensjon på de 100.000 første kronene man tjener.

– Det er veldig nær sammenheng mellom om du er høytlønt eller lavtlønt og om du har en god eller dårlig pensjonsopptjening. Dette bidrar til å forsterke forskjellene og ulikhetene inn i pensjonsalderen. Hvis du tjener 300.000 og ikke får opptjening for en tredjedel av lønna griper det voldsomt inn i pensjonen din, sier LO-leder Gabrielsen, og legger til:

– Det handler også om å sikre oppslutningen om pensjonsreformen. Når folk går av med pensjon, må de ha en pensjon de kan leve av. Derfor er det avgjørende at Stortinget samler seg om dette viktige prinsippet, og samler et flertall og legger den siste brikken i pensjonsreformen.

Utfordrer pensjonsreformen

NHO mener på sin side at dersom du begynner å rokke ved pensjonsreformen nå, kan du i ytterste konsekvens utfordre hele det brede forliket som ligger til grunn for reformen.

– Alle byggesteinene i pensjonssystemet må passe sammen. Det er det som er pensjonsforliket. Hvis vi begynner å flikke på pensjonsforliket fordi noen skal ha mer, vil vi få usikkerhet rundt det som skal være et bredt forlik som skal stå seg over tid, sier Melsom, og legger til:

– Det vil alltid være noen grupper som mener de bør ha mer. Grunnplanken i det norske pensjonssystemet er folketrygden som skal ta vare på oss når vi er pensjonister. Tjenestepensjonen er et supplement. Og folketrygden er allerede omfordelende på den måten at de med lavere inntekter får forholdsmessig mer enn de med høyere inntekter, og tjenestepensjon fra 1 G er tilpasset dette.

Stortinget skal bestemme seg for om de går inn for pensjon fra første krone i slutten av oktober. Arbeiderpartiet og SV står bak forslaget, og trenger støtte fra Senterpartiet og KrF for å få flertall. (ANB)

Les også: – Vi må snakke til folks hjerter. Da tror jeg oppslutningen vil øke