Innenriks

Slik skal Ap gjenreise seg som arbeiderparti

Norsk arbeidsliv må gjennom en storstilt reform, mener Aps arbeidslivsutvalg. I dag legger de fram en rekke tiltak som skal styrke framtidas arbeidstakere og overbevise arbeidervelgerne.

Arild Grande (t.v.) leder Aps arbeidslivsutvalg, som ble satt ned etter at Jonas Gahr Støre (t.h.) og resten av partiet gikk på et sviende nederlag ved stortingsvalget i fjor høst.

«Alle skal med», var Arbeiderpartiets hovedbudskap under fjorårets valgkamp. Resultatet ble som kjent at Ap gjorde et historisk dårlig valg og ledelsen måtte i ettertid erkjenne at partiet ikke nådde gjennom til velgerne med budskapet om å få flere i jobb.

Som et ledd i forsøket på å reise seg igjen som norsk politikks arbeidslivskjempe, har Ap satt ned et eget utvalg som har fått i oppgave å fornye partiets arbeidslivspolitikk.

I morgen legger utvalget fram sine første forslag for landsstyret og det mangler ikke på ambisjoner:

– Vi vil bidra til at Ap skjerper profilen og blir tydeligere i arbeidslivspolitikken. Vi håper forslagene våre kan virke mobiliserende på grasrota og i fagbevegelsen og tydeliggjøre forskjellene mellom høyresiden og Ap, sier utvalgsleder Arild Grande.

Les også: - Dette tallet burde interessere Ap

Kommer med erkjennelser

Mye kan tyde på at han har en stor oppgave foran seg. Ap har nemlig mistet mye av eierskapet til sine tradisjonelt sterke saker som arbeidsliv og sysselsetting, viste en gjennomgang gjort av valgforskerne Johannes Bergh og Rune Karlsen ved Institutt for samfunnsforskning etter fjorårets stortingsvalg, som Dagsavisen tidligere har omtalt.

Aps nye arbeidslivspolitikk vil også inneholde noen erkjennelser, forteller Grande.

– Den vil bestå av noen gode sosialdemokratiske grep, men også noen erkjennelser av at vi ikke har gjort en god nok jobb på enkelte områder og forslag til hvordan vi kan bli tydeligere på at vi er et parti for arbeidsfolk. Det er der Aps lojalitet skal ligge, sier Grande.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Har oppsøkt arbeidsfolk

Men det er ikke bare i Norge at sosialdemokratiet sliter. De store arbeiderpartiene i Europa og USA har mistet arbeidervelgere over flere tiår, slår den franske økonomen Thomas Piketty fast i en rapport Dagsavisen skrev om tidligere i år. Samtidig går flere arbeidere til partiene på ytre høyre fløy.

Grande mener sosialdemokratiske partier i Europa har forsømt seg og på den måten banet vei for høyrepopulismen.

– De menneskene som føler at arbeidslivet endrer seg og at teknologien gjør dem overflødige, har ikke fått gode nok svar fra sosialdemokratene og har vendt seg mot andre krefter, sier Grande.

Derfor har Ap den siste tida brukt tid på å dra rundt til norske arbeidsplasser for å samle innspill fra vanlige arbeidsfolk om hva som bekymrer dem i dag.

– Arbeidsfolk trenger et parti som lytter og forstår og kommer med forslag de kjenner seg igjen i. Hvis vi gir svar på utfordringene de kjenner på, tror jeg oppslutningen vil øke, sier Grande.

Les også: - Man sitter igjen med velgere som blir snakket til, og ofte føler de blir snakket ned til

LO og NHO i skolen

Det overordnede budskapet til utvalget er at Norge trenger en arbeidslivsreform. Denne reformen skal gjennomføres på tre områder:

1) Sikre et trygt arbeidsliv for unge.

2) Stille strengere krav overfor EU for å hegne om den norske arbeidslivsmodellen.

3) Heve kompetansen til arbeidstakere som sliter.

Grande er særlig opptatt av morgendagens arbeidstakere.

– Unge skal ikke være fritt vilt i arbeidslivet. De skal møtes med forutsigbarhet og tilbys en lønn å leve av. Vi ønsker ikke at de skal bli små brikker som flyttes rundt på spillebrettet av markedskrefter, slik vi ser i mange andre land, sier Grande.

Les også: Ap må bli kvitt broiler-stempelet og utvide laget

For å motvirke dette, foreslår utvalget følgende:

* Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser

* Gjeninnføre kollektiv søksmålsrett

* Doble fagforeningsfradraget

Slippe LO og NHO inn i skolene og få den norske arbeidslivsmodellen på pensum.

– De kan både beskrive hvordan arbeidslivet ser ut fra deres ståsted, hvilke rettigheter og plikter man har i arbeidslivet og hvor man skal henvende seg hvis man opplever utfordringer. Det vil gi elever en bedre innføring i arbeidslivet enn å lese i en teoribok, sier Grande.

Nullvisjon for dødsfall

I tillegg vil utvalget:

* Stille seriøsitetskrav ved innkjøp av tjenester i offentlig sektor

* Sette i gang en maktutredning for arbeidslivet for å kartlegge bedriftsdemokrati og overvåking av arbeidstakere.

* Innføre nullvisjon for hardt skadde og døde i norsk arbeidsliv.

– Et av de viktigste grepene her er å innføre strengere krav om HMS-opplæring, særlig for unge arbeidstakere, slik at de vet at de både har rett og plikt til å varsle dersom jobben er helseskadelig eller utstyr og maskiner ikke tilfredsstiller gjeldende krav.

Utvalget har også utarbeidet en «kokebok» for kommunene hvor et av de viktigste kravene som stilles, er at ungdom som velger yrkesfag skal være garantert en læreplass. Den endelige innstillingen legges fram i begynnelsen av oktober.

Les også: Kamzy søker: Generasjon Y

Aps nye politikk

Høsten 2017 ble arbeidslivsutvalget, distriktsutvalget og migrasjonsutvalget satt ned.

Disse utvalgene skal arbeide med å utvikle ny politikk på viktige områder, og resultatet av deres arbeid vil legges fram som forslag på landsstyremøtet i september i år.

Våren 2018 ble oppvekstutvalget satt ned. Oppvekstutvalgets forslag skal behandles på landsmøtet i april 2019.
Kilde: Arbeiderpartiet