Innenriks

Vender hydrogenbilen ryggen

Er hydrogenden nær? Flere partier har mistet troen på hydrogenbilen, og vil heller satse videre på elbilen.

Bilde 1 av 4

For bare to år siden var hydrogenbilen «hot». Høyre, Frp, Venstre og KrF varslet da at de ville ha et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner, og at byggingen skulle starte i 2017 med støtte fra Enova.

– De er de rette til å rulle ut den nødvendige infrastrukturen for hydrogen i de største byene og i korridorene mellom dem, uttalte KrFs Hans Fredrik Grøvan til Dagsavisen i juni 2016.

Nå er hydrogenbilen «not».

– KrF mener det er viktig å satse på elbil også i årene som kommer. Hydrogenbilen har ikke vist seg å være like levedyktig i dagens marked, sier Grøvan nå.

Les også: Slik ble Norge rikere av finanskrisen (DA+)

– Liten tro på hydrogen

Heller ikke Høyres Helge Orten ser for seg at hydrogenbilen vil bli å finne i mange private garasjer med det første.

– I personbilmarkedet konkurrerer hydrogenbilene med elbilene. Det kan tenkes at hydrogenteknologien er mer relevant for tunge nyttekjøretøy og transport på sjøen, sier Orten.

Også blant opposisjonspartiene vendes tommelen ned for hydrogenbilen.

– Jeg har liten tro på hydrogen i personbilmarkedet, siden elbilalternativet er så åpenbart, sier SVs Arne Nævra.

– Elbilinnfasingen har kommet så godt i gang i Norge, og vi har har så gode forutsetninger for det, at helelektrisk transport ser ut til å være mest aktuelt, først og fremst for personbiler, men rett rundt hjørnet også for varebiler i stort monn.

Antallet elbiler i Norge nærmer seg 180.000 med stormskritt, mens det fortsatt er bare om lag 120 hydrogenbiler.

Les også: Han skulle bare få kloden på rett kjøl. Ikke alt gikk etter planen (DA+)

– For båter og tog

– Mye tyder også på at det ikke er særlige hindre for at også lastebiler, anleggsmaskiner og stadig større båter kan bli helelektriske, fortsetter Nævra.

Som Høyres Helge Orten ser han like fullt at hydrogen kan bli aktuelt for andre typer kjøretøy.

– Det er fortsatt veldig viktig å ha hydrogenalternativet med på laget, særlig til båter, anleggsmaskiner og visse togstrekninger, sier Nævra.

Et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner for hydrogen, ser Nævra dermed ikke noe behov for. Han tror det vil holde med slike stasjoner «bare på noen knutepunkter i landet.»

Også Nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, ser fordeler ved elbilen og ulemper ved hydrogenbilen.

– Det kommer flere og flere langtrekkende elbiler på markedet nå, slik at det er klart at rekkeviddeangsten snart vil være et tilbakelangt fenomen. Hydrogen vil være et dyrt drivstoff for persontransport sammenlignet med el. Det sagt – for tungtransporten vil nok hydrogen være et veldig aktuelt drivstoff, og utbygging av hydrogenstasjoner for næringstransport må også kunne brukes av privatbilister.

Les også: – Hvorfor er det så viktig at kvinner skal være vakre? (DA+)

– Går raskere

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening, mener politikerne gjør klokt i å la hydrogenbilen bli stående i garasjen.

– Utviklingen går nå så raskt med tanke på batteriteknologi, og satsingen på elbiler er så høyt på agendaen hos alle de store bilprodusentene, at vi tror elbiler vil dekke de flestes behov her i Norge. Forbrukerne setter også pris på elbilenes effektivitet og lave drivstoffkostnader, sier Bu.

Fra 2016 til 2017 økte antallet elbiler med 40 prosent i Norge. Økningen er nesten like sterk så langt i år. I Europa har antallet elbiler passert én million, og på verdensbasis nærmer antallet seg fem millioner.

– Det er kjempeflott at volumet på elbilsalget øker også utenfor Norge, særlig i Kina. Det tok over 20 år å nå én million elbiler, 18 måneder å nå to millioner, åtte måneder å nå tre millioner og seks måneder å nå fire millioner. Her går utviklingen raskere enn de fleste har trodd, påpeker Bu.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– På lik linje

I Venstre har de likevel fortsatt tro på hydrogenbilen.

– Jeg tror hydrogenbilene vil være et alternativ på lik linje med elbilen i framtida, sier partiets Jon Gunnes.

Som Dagsavisen skrev 3. september, er det nå kun to hydrogenstasjoner igjen i Norge, etter at Hyop stanset driften av sine fire stasjoner. Eiere av hydrogenbiler er dermed henvist til å fylle i Bergen eller Bærum.

Uno-X, som eier disse stasjonene, håper å få åpnet tre stasjoner til i løpet av det nærmeste året.

– Hvor mange hydrogenstasjoner trenger vi, Jon Gunnes?

– Mange, hvis dette skal være et alternativ innenfor personbilsegmentet. Færre, hvis det er de tunge kjøretøyene som vil bruke dette drivstoffet. De vil nok ha sine egne fylleanlegg. Men en målsetting om 30 stasjoner per år i 2019 og 2020 bør være oppnåelig.

Aps Sverre Myrli sier at det ikke er snakk om enten elbiler eller hydrogenbiler.

– Vi trenger begge deler, og skal folk kjøpe seg hydrogenbil, må de kunne fylle den. Regjeringen har en altfor passiv holdning til dette, mener Myrli.