Innenriks

Rødt: Naivitet med katastrofale følger

Norges militære deltakelse i Libya i 2011 viser en naivitet med katastrofale følger. Stortinget må beklage til Libyas folk, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Den viktigste lærdommen fra den katastrofale Libya-krigen er: aldri mer krigsnaivitet, sier Bjørnar Moxnes etter at det såkalte Libya-utvalget torsdag la fram sin rapport om Norges krigsdeltakelse i Libya i 2011 der seks norske kampfly deltok.

Utvalget har konkludert med at deltakelsen hadde et tilstrekkelig folkerettslig grunnlag fordi operasjonen ble vurdert som nødvendig for å beskytte sivile.

Les også: Utvalg om norsk Libya-innsats: Operasjonen hadde folkerettslig grunnlag

Moxnes krever på sin side at stortingsbehandlingen må få konsekvenser for framtidige kriger. Han mener krigen ble igangsatt på feilaktig grunnlag, og at konsekvensene var katastrofale.

– Utvalget sier norske myndigheter hadde for liten forståelse av situasjonen i Libya. Man må spørre hvordan man kan ta så lett på det å bombe et afrikansk land, inkludert tettbefolkede områder, når man ikke engang har satt seg inn i situasjonen først på selvstendig grunnlag. Dette er naivitet med katastrofale følger. Etter mitt syn må Stortinget beklage til det libyske folk, sier Moxnes.

– Vi krever at rapporten framover følges opp med full behandling med redegjørelse i Stortinget, komitébehandling og vedtak. Slik at vi får en bred politisk debatt og at dette kan få konsekvenser også for framtidige kriger, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken sier FN-mandatet ble misbrukt av NATO, og mangelen på åpenhet og debatt om krigsdeltakelsen i Libya er både uholdbar og uforsvarlig.

– Jeg er veldig glad for at det har kommet en rapport. Nå må vi gå grundig gjennom den for å se hvor fornøyd vi er med innholdet. Jeg er enig med utvalget i kritikken av beslutningsprosessen, men jeg mener jo at vi bør gå lenger enn det de anbefaler her, sier Lysbakken til NTB om Libya-utvalgets rapport som ble lagt fram torsdag.

I rapporten fastslås det at operasjonen i Libya i 2011, der seks norske kampfly deltok, hadde et folkerettslig grunnlag. Samtidig fastslår rapporten at det ikke ble problematisert godt nok at allierte hadde regimeendring som mål, noe det pekes på at norske myndigheter kjente til.

Les også: Stoltenberg til Stortinget: Norge er ikke i krig i Libya. Forsvarsdepartementet mente det motsatte

– Jeg mener mangelen på åpenhet og debatt om norsk krigsdeltakelse er uholdbar og uforsvarlig, sier Lysbakken, som mener beslutningen skulle vært vedtatt i Stortinget.

Lysbakken mener dessuten at FN-mandatet ble misbrukt av NATO – at krigen utviklet seg fra å beskytte sivile til å bli en krig for regimeendring, noe som førte til at SV snudde i synet på Libya-krigen.

– Her sier man både at stormaktene tidlig hadde bestemt seg for regimeendring og samtidig at oppfølgingen av FN-resolusjonen var i sin skjønneste orden. For meg henger ikke de to tingene sammen, sier Lysbakken.

– Jeg mener mye gikk galt i Libya. Særlig når man ser det i sammenheng med Afghanistan-rapporten, som var veldig kritisk, så må det få konsekvenser for måten vi tar beslutninger på, men også for viljen til å delta i intervensjoner, som gang på gang mislykkes. Jeg mener at dette må være et punktum for den perioden i norsk historie der Norge deltar i stormaktsintervensjoner i utlandet, sier SV-lederen.

Les også: Libya har rast 35 plasser på få år (Dagsavisen+)

Daværende Sp-leder Liv Signe Navarsete er glad for at Libya-utvalget fastslår at vedtaket om Norges deltakelse i Libya-krigen i 2011 er innenfor folkeretten.

– Jeg er veldig glad for at konlusjonen er at vedtaket ble gjort innenfor både folkrettslige og andre forpliktelser som Norge har inenfor vårt konstitusjonelle system. Samtidig peker utvalget på forbedringspunkter som også Senterpartiet har vært opptatt av, sier Navarsete til NTB.

Hun sier forbedringspunktene dreier seg om hvor opplyst saken var før vedtaket ble fattet, om hastigheten i vedtaksprosessen, og om hvor raskt beslutningen ble tatt.

– Det er ikke nødvendigvis slik at Stortinget skal gjøre et vedtak, men at man har større åpenhet i forkant om slike operasjoner, sier Navarsete.

Hun mener samtidig at utvalget er mindre kritisk enn det hun hadde ventet at det ville være.

– Likevel peker de selvsagt på det også vi har vært opptatt av i partiet vårt, nemlig grunnlaget for avgjørelsesprosessen og den manglende skriftligheten, som jeg kanskje har vært mest kritisk til. Men jeg er veldig lettet over at vedtaket er innenfor folkeretten, og at våre folk som gjorde jobben, har oppført seg veldig bra, sier Sp-lederen.

– Men det er ett punkt som er veldig viktig for ettertiden. Det er at når Norge skal være med på slike operasjoner, må vi også ha en sterkere hånd på rattet. Mange jeg har snakket med har vært overrasket over hvor lite Norge var inkludert i selve ledelsen av prosessen, sier Navarsete. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: