Innenriks

– Viken er en administrativ salat

Alle frykter forsker Geir Vinsand i Nivi Analyse får rett i at beredskapen på det sentrale Østlandet blir svekket med de nye regionene – kanskje bortsett fra regjeringen.

Bilde 1 av 3

– En skulle jo tro at samordningen ville bli enklere, når man fjerner administrative enheter, men her blir resultatet det motsatte, mener forsker Geir Vinsand i Nivi Analyse.

Han forteller til NRK at rapporten de la fram før jul i fjor konkluderte med at region Viken brøt med samordningsprinsippet som ble til etter granskingen av 22. juli-terroren 2011.

Rapporten, bestilt av Direktoratet for forvaltning og IKT, er det ingen som har tatt tak i, selv om dommen er nådeløs.

Lite gjennomtenkt

– Nå kunne jeg ikke bare sitte stille lenger. Jeg har intervjuet relevante kilder i fylkene, beredskapsaktørene og andre nøkkelpersoner innenfor dette feltet, og så godt som samtlige mener at både forebygging av kriser og krisehåndtering vil bli vanskeligere og mer ressurskrevende i region Viken. For eksempel vil den nye fylkesmannen, i en krisesituasjon, måtte forholde seg til tre forskjellige politidistrikter, påpeker forskeren.

Han mener det er påfallende at ingen av de ansvarlige for regionreformen har tenkt på å samordne etatsgrensene og fylkesgrensene, og kaller resultatet en administrativ salat rundt hovedstaden.

Et lappeteppe

– Politiet, brann, helse, kommunene, fylkesmennene, Sivilforsvaret og Forsvaret utgjør noen av de viktigste beredskapsaktørene i samfunnet. De geografiske grensene for disse aktørene utgjør, særlig på Østlandet, et geografisk lappeteppe, mener stabssjef i politidistrikt Sør-Øst Glenn Rhodén.

Han er enig med Vinsand i at mye tyder på at politikerne ikke har tatt lærdom av tragedien 22. juli 2011, når de fortsetter å tillate at de ulike sektorene organiseres hver for seg – uten å harmonisere de geografiske grensene.

Tidkrevende

Også Bjørn Tore Ødegården, fylkespolitiker for Arbeiderpartiet, frykter resultatene av å skulle slå sammen Østfold, Buskerud og Akershus til en gigantisk region.

– Konsekvensene dette lappeteppet av statlige etater og samfunnsenheter kan få – med tanke på styring av samfunnet og vedrørende liv, helse og sikkerhet – er skremmende.

Ødegården spør hva tanken bak kan være, og mener uansett denne organiseringen vil skape økt fremmedgjøring overfor administrative instanser for mannen i gata.

– Her hadde vi fortjent noen ordentlige svar, konstaterer han.

Fylkesberedskapssjef Britt Falmår i Buskerud fylkeskommune bekrefter at hun ser for seg at de nye inndelingene av distrikter og regioner både vil kunne medføre økt ressursbruk og kreve lengre tid.

I sommer ble det kjent at det allerede er lange telefonkøer bare for å nå fram til politiet på telefon, både i distrikt Øst og i distrikt Sør-Øst.

– Om du lurer på hvem som har utredet Viken som fylke – er svaret ingen. Dette er et rent politisk påfunn, helt uten samordnings- eller effektiviseringsperspektiv, mener forsker Geir Vinsand.

Mer fra Dagsavisen