Innenriks

Nei, ikke nasjonale prøver – igjen!

Like sikkert som høsten lusker rundt hjørnet, dukker de første nasjonale prøvene opp.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Landets elever på 5.- og 8. trinn skal de neste månedene testes i engelsk, lesing og regning. Elevene på 9. trinn slipper unna med «kun» lesing og regning. Puh!

Skolenes landsforbund er motstander av tester som kan brukes til rangering av skoler, og mener nasjonale prøver i dagens form bør avvikles – noe vi også har et landsmøtevedtak på.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Når mange skoler lar elevene øve til disse prøvene, slik det fremkommer i media, vil ikke resultatet gi et korrekt bilde av hvor elevene står og hva slags oppfølging de vil behøve videre.

Resultatprofilene som skolene får på enkeltelever brukes i varierende grad. Mange lærere opplever dette arbeidet som en svært krevende tidstyv i skolehverdagen. Det går mye tid til forberedelser, gjennomføring og oppfølging. Ikke alle skoler har en oppjustert «maskinpark» til å takle gjennomføringen av prøvene, og frustrasjonen kan være stor.

Skolenes landsforbund har foreslått at nasjonale prøver samles inn fra et representativt utvalg elever. Slik kan skolemyndighetene skaffe seg kunnskap om utviklingen i norsk skole. Da får staten et måleinstrument uten at det fører til rangering og ødeleggende skolepolitiske debatter.

Skolemiljøet bør oppfattes som trygt og undervisningen skal motivere til læring. For å få til dette, må rammene for lærerens undervisning og elevens læring drives fram gjennom en motivasjon av det oppdraget Stortinget har gitt skolen. Vi har ikke tro på at dette drives fram av konkurranse og et elitistisk mesterskap om å være best. Skolenes landsforbund er opptatt av at alle skal ha det bra i fellesskolen – ikke at noen skal være best.

Skolenes landsforbund ønsker å gi innblikk i livet ved den tenkte Nordbakken ungdomsskole, der lærerne på 8. trinn har teammøte. Nasjonale prøver står på dagsorden, etter et pålegg fra oppvekstsjefen om at elevene skal øve til prøvene. Spesielt i regning har de fått beskjed om at det forventes at elevene skal drilles.

Lærerne er både provosert og oppgitt over pålegget. Alle vet at det ikke er meningen at elevene skal øve til disse prøvene! At de bare skal forberede seg på selve oppgavetypene. Nå skal altså både åttende og niende drilles til nasjonale prøver i regning. Fjorårets resultat var katastrofalt. Det skal bli en stor forbedring i år!

Lærerne har fått beskjed om å rapportere til rektor hvilke elever som skal ha fritak fra de ulike prøvene. Elever som har vedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring skal få fritak. I klasse 8C er det klart at Ahmed, som bare har vært i Norge i tre måneder, ikke skal ha prøven. Atiya vil selv gjerne ha prøven i regning, men på grunn av alle tekststykkene vil rektor si at hun ikke skal ha den. Ellers skal alle elevene i 8C gjennomføre.

Lærerne er dessuten usikre på hvordan det vil fungere for Per, med sin ADHD, å sitte med regning i 90 minutter. Emma vil sikkert trykke vilt bare for å bli ferdig med prøven på kortest mulig tid. Og Signe, da? Læreren hennes er usikker på om hun i det hele tatt vil dukke opp på skolen i løpet av perioden de nasjonale prøvene skal gjennomføres.

PS! Resultatene fra nasjonale prøver viser at de samme gruppene oppnår høyeste nivå år etter år: Elever i sentrale strøk, elever med høyt utdannede foreldre og elever uten innvandringsbakgrunn har en større tendens til å prestere over gjennomsnittet, ifølge SSB.

Ja, hvorfor teste elevene i noe man allerede har noenlunde svar på?

(Nasjonale prøver for 8.- og 9. trinn gjennomføres fra 10. til 28. september. Prøvene for 5. trinn gjennomføres fra 15. oktober til 2. november)

Mer fra: Innenriks