Innenriks

– Arbeiderpartiet må finne balansen

Dansk sosialdemokrat med råd til Ap: Stram inn innvandringen og finn balansen.

Mens Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg forsøker å peile ut en norsk sosialdemokratisk innvandringspolitikk, kommer Mattias Tesfaye, innvandringspolitisk talsmann for de danske sosialdemokratene, med klare råd til sine norske meningsfeller: Ta kontroll.

Med det mener han både kontroll over innvandringsdebatten, men særlig kontroll over grensene og innvandringstallene.

– Først og fremst handler det om å skrive ut færre oppholdstillatelser. Antall betyr noe, sier Mattias Tesfaye til Dagsavisen.

Han mener det først og fremst er dansker - både nye og gamle - med lav utdannelse og lav lønn som taper på høy utdannelse, og at det derfor er god sosialdemokratisk politikk å begrense antall innvandrere.

Les også: Støre: – Vi vil ikke ha en strøm mot våre grenser

Strammet inn

Det handler også om å bevare velferdsstaten. I liberalistiske land som USA, uten særlig velferdsgoder eller økonomisk omfordeling, kan en godt ta i mot mange flere. Men for å kunne beholde velferdsstaten, er vi avhengige av at folk vil gå med på å betale 50 prosent i skatt, og det gjør de bare når de føler samhold med med hverandre. Dette samholdet blir utfordret av høy innvandring. Følelsen av tap av kontroll er som en gift, både for velferdsstaten og for demokratiet i Europa, sier Tesfaye.

I debatt med blant annet Arbeiderpartiets innvandringspolitisk talsmann og leder for partiets migrasjonsutvalg Masud Gharahkhani, delte han erfaringer fra Danmark, der sosialdemokratene har gått i bresjen for en langt strengere innvandringspolitikk enn partifellene i Norge. Selv beskrev Tesfaye danske sosialdemokrater som litt mindre liberale og litt mer opptatt av kontroll enn sine norske partifeller når det kommer til innvandrings- og integreringspolitikk.

Saken fortsetter under bildet. 

OSLO  20180123.
Innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani (AP).

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Masud Gharahkhani leder Aps migrasjonsutvalg, som snart skal legge fram sine forslag til partiets innvandringspolitikk. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

I Danmark har de blant annet gått inn for forbud av det dekkende plagget nikab, og for å opprette asylsentre utenfor Europa for å kunne kontrollere nøyaktig hvor mange asylsøkere som kan søke tilflukt i Danmark. Dette har også vært diskutert i Norge og i andre europeiske land, men ser svært vanskelig ut å gjennomføre, i alle fall i dag. Et annet forslag er at det skal lages en tiårsplan for å sikre at ingen boligområder, skoler eller utdanningsinstitusjoner har mer enn 30 prosent ikke-vestlige innvandrere og etterkommere. Partiet, som i likhet med sosialdemokrater over hele Europa har sett velgere flytte seg til ytre høyre, har nå økt oppslutningen blant arbeiderklassen igjen, sier Tesfaye, som selv har etiopisk far.

– Det er sosialdemokratenes tradisjonelle velgere som har måttet betale prisen for en liberal innvandringspolitikk. Når de stemmer på Dansk Folkeparti, er det ikke fordi det er noe de ikke har forstått, men noe de har forstått, sier Tesfaye.

Han sier 100.000 innvandrere har kommet til Danmark de siste ti årene. Det er nok 50.000 for mange, mener Tesfaye, som ideelt sett kun ønsker seg 5000 innvandrere i året. Det vil han regulere ved hjelp av asylsentre utenfor Danmark, og strengere regler for familiegjenforening.

Les også: – Dette forslaget er en måte å slippe å få asylsøkere og flyktninger hit på

Litt å lære

– Hva kan Arbeiderpartiet lære av de danske sosialdemokratene, Masud Gharahkhani? 

– Det som er viktig å lære er nettopp det vi gjør, at vi må aldri overlate innvandring og integrering til høyrepopulister, de vil aldri være opptatt av løsninger. Vi må ta eierskap. Det er dette vanlige arbeidsfolk etterlyser, at vi finner vår politikk basert på de verdiene vi står for, både internasjonale forpliktelser og kontroll over grensa, sier Gharahkhani til Dagsavisen.

Han er enig med sin danske kollega i at høy innvandring og utilstrekkelig integrering først og fremst går ut over arbeiderklassen. Og at Arbeiderpartiet kan bli enda tydeligere på verdispørsmål.

– Vi skal være tydelige på at når du bor i Norge, må du også være en del av Norge. Det betyr frihet, demokrati og likestilling, sier Gharahkhani. Han vil ikke ta stilling til om Ap bør følge danskene i forbudet mot nikab.

Jan-Paul Brekke fra Institutt for Samfunnsforskning sier det er et voldsomt spenn i Arbeiderpartiets velgermasse, og at det å kunne stå støtt blir en utfordring: Partiet må finne balansen mellom ønsket om kontroll over grensene og behovet for individuelle rettigheter.

Nyeste fra Dagsavisen.no: