Innenriks

– Nødvendig med offentlig støtte for bygge ut hydrogen-stasjoner

Hydrogen kan bli tatt i bruk i flere nye sammenhenger, tror miljøstiftelsen Zero.

For to år siden varslet Høyre, Frp, KrF og Venstre satsing på hydrogen. Målet var et landsdekkende nettverk av hydrogen-stasjoner. Og 10.000 hydrogenbiler på veiene innen 2025. De er milevidt unna målet. To år etter er fire av seks stasjoner borte. Og tallet på hydrogenbiler er bare rundt 120.

Miljøstiftelsen Zero ser imidlertid muligheter.

– Interessen for hydrogen er økende. Vi er i kontakt med en rekke bedrifter som ønsker å utvikle løsninger basert på hydrogen, både til landtransport, luftfart, jernbane, industri og maritim bruk, forteller Kari Asheim, fagansvarlig transport i Zero.

Les også: De lovet hydrogen-stasjoner over hele landet – nå er det bare to igjen av de seks som var

– Avhengig

– Selskapet NEL Hydrogen tidobler kapasiteten av elektrolysører og skaper mange titall nye arbeidsplasser på Notodden på grunn av økt internasjonal etterspørsel. Det er også flere kommersielle selskaper som ønsker å bygge ut fyllestasjonsnettverk i Norge, med privat kapital og langsiktighet i satsingen, fortsetter Asheim.

– Når markedet kommer vil hydrogenstasjoner kunne driftes med svært god lønnsomhet, men det er tungt å komme dit, og helt avhengig av både solid offentlig støtte og langsiktig privat kapital som dekker driftsunderskudd på stasjoner de første årene.

– Enova sier de vil være tilbakeholdne med å støtte bygging av hydrogenstasjoner så lenge det er få hydrogenbiler...

– Det er ikke noe nytt. De har vært tilbakeholdne hele veien. Nå håper jeg de kjenner sin besøkelsestid og skrur opp ambisjonsnivået et par hakk, så infrastrukturen kan utvikles framover, gradvis og forutsigbart for både næringsliv og forbrukere, svarer Asheim.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må satse

– Dette kan ikke gjentas for ofte: Vi må ville satse på hydrogen hvis vi skal få det til. Dette er ikke et marked som kan vokse fram av seg selv ved at pionerer tar bilene i bruk og lader dem i stikkontakt hjemme, slik det startet med batteribiler, fortsetter Asheim.

– Ingen kan gå foran og kjøpe og bruke hydrogenbiler uten fyllestasjoner. Og det blir ikke etablert hydrogenfyllestasjoner nå i starten uten offentlig støtte. Hvis Enova viser til manglende bilsalg som grunn til å redusere sin støtte til stasjoner, er de med på å strupe muligheten til en utvikling på bilsiden.