Innenriks

Slik vil forsvarssjefen kutte 317 mill.

Forsvarssjefen vil spare 317 millioner kroner ved å privatisere, outsoucce og sentralisere vedlikeholdet i Forsvaret. Alle fagforeningene i Forsvaret er imot.

Motstand: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen møter kraftig motstand for sitt innsparingsforslag. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Avisa Nordlys har fått tilgang til et dokument der forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skisserer en plan for det som omtales som «fremtidig konsept for vedlikehold i Forsvaret».

Dokumentet foreslår en rekke endringer i hvordan vedlikeholdsarbeidet i Forsvaret organiseres, særlig innenfor Hæren og Luftforsvaret.

Forsvarssjefen mener at omorganiseringen kan sikre en årlig innsparing innenfor vedlikehold på 317 millioner kroner fra 2020.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Verksteder og drift

«Dette gjøres gjennom reduksjon av verksteder, mer effektiv drift blant annet ved å sørge for at reservedeler er tilgjengelig til riktig tid og i riktig antall, samt at industrien skal overta mer av ansvaret for dagens vedlikehold fra Forsvarets portefølje, særlig innenfor luft», skriver forsvarssjefen i dokumentet.

Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er en rapport fra McKinsey som kom for et par år siden, som pekte på områder hvor Forsvaret kunne spare penger.

Med utgangspunkt i denne rapporten har Forsvarsdepartementet lagt inn en betydelig innsparing i langtidsplanen (LTP) for Forsvaret. Den ble vedtatt høsten 2016.

I planen som skisseres i dokumentet som Nordlys har fått tilgang til, legges det til grunn at samarbeidet med «sivil industri» skal utvides, sammenlignet med dagens modell.

Samtidig foreslås det å sentralisere styringen av vedlikehold og at en samling av landverkstedene overføres til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), framfor dagens deling mellom FLO og Hæren. Overføring av landverkstedene er tenkt overført til FLO innen 1. august neste år.

Les også: Her stiller foreldre som streikevakter utenfor barnehage i streik

Fagforeningene er imot

Ifølge Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund, har alle fagforeningene i Forsvaret vendt tommelen ned for planene.

Drøftingsprosessen om hvordan planene skal gjennomføres, starter 1. oktober. Etter planen skal implementeringen starte allerede 1. januar neste år.

– Vi er skeptisk til om det er mulig å spare så mye penger, og vi opplever at sjefen for Hæren og sjefen for Luftforsvaret også er skeptiske til dette forslaget, som er utarbeidet av sjefen i FLO, sier Bongo til frifagbevegelse.no.

Ifølge Bongo ble et utvalg nedsatt i fjor, hvor FLO, Hæren og Luftforsvaret var representert, for å se på innsparingene. Utvalget klarte ikke å komme til enighet. I stedet utarbeidet FLO-sjefen på egen hånd en løsning, som har fått forsvarssjefens støtte.

– Ideologisk begrunnet

Ifølge Bongo strides det også om hva som er en hensiktsmessig organisering av vedlikeholdet i Forsvaret; hvor mye vedlikehold skal drives internt og hvor mye skal konkurranseutsettes og outsources til industrien.

– Vi er grunnleggende skeptisk til at for mye settes ut til det sivile, men vi opplever at det er en politisk føring på konkurranseutsetting og en ideologisk tro på at dette blir billigere for Forsvaret. Vi mener at beredskapsmessige forhold tilsier at vi skal beholde mye vedlikehold internt. Og dessuten, hvis det skal konkurranseutsettes, må vi vite at det lønner seg, sier Bongo.

Les også: Se kart: Her er det bompengeopprør

Etterlyser dokumentasjon

– Vi har bedt forsvarssjefen dokumentere at det er beredskapsmessig forsvarlig å outsource så mye av vedlikeholdet. Vi har også bedt om dokumentasjon på at det er mulig å spare så mye penger. Vi har ikke fått svar, sier Bongo, som sier han er skuffet over at forsvarssjefen ikke i større grad vil utfordre forsvarsdepartementet på om det er mulig å spare så mye penger.

– Skal vi gjennomføre disse innsparingene, må vi ha vite at det er lønnsomt. Ellers driver vi med ren eksperimentering, sier Bongo.

– Vi kommer til å jobbe opp mot departementet og Stortinget for å stoppe dette, sier Bongo.

Les også: Ap venter med beslutning om å sette Viken-regionen på vent

Etterlyser medvirkning

Tom Rune Klemetsen, leder i NTL Forsvaret, som organiserer de sivilt ansatte i Forsvaret, bekrefter motstanden mot planene fra fagforeningene i Forsvaret. Han etterlyser informasjon og medvirkning fra de ansatte og mener prosessen går altfor fort og i strid med avtaleverket.

– Effektivisering og modernisering uten at de ansatte får medvirke, skaper usikkerhet og rykter. Fagforeningene er ikke tatt med i utredningene underveis, sier Klemetsen. (FriFagbevegelse/ANB)

Les også: 3.000 får kols av farlige stoffer på jobb hvert år