Innenriks

Norges største godstransportør på bane gjør store kutt

CargoNet varsler store reduksjoner i godstrafikken på jernbane.

LEIRSUND  20100709.
Tog med flybensin passerer Leirsund  stasjon

Foto: Morten Holm / Scanpix

– Det var et alvorlig budskap. Godstrafikken skal reduseres med opptil 20 prosent. Det blir også en betydelig reduksjon i antall årsverk.

Eirik Larsson, nestleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, var til stede på et informasjonsmøte som CargoNet holdt fredag ettermiddag.

CargoNet er landets største transportør av gods på bane og har en markedsandel på rundt 70 prosent. Nå ser jernbaneselskapet seg tvunget til å redusere rutetilbudet og fjerne rundt 50 årsverk.

– Det er uttalt i mange festtaler at man skal overføre mer gods fra vei til bane. Men det er det motsatte som skjer, sier Larsson og legger til:

– Årsaken til at dette skjer, er veldig dårlige rammevilkår for gods på bane. Politikerne må komme med stimuleringstiltak. Vi forventer at politikerne er seg sitt ansvar bevisst og helst setter av penger på statsbudsjettet. Det må også legges til rette for at det kan settes opp lange godstog for å bedre lønnsomheten.

Ifølge Larsson blir rundt 15 lokfører-stillinger fjernet.

– Dette er en relativt dramatisk endring for personalet. Mange føler på utrygghet for sin framtidige jobb. Vi forventer at det meste skal skje gjennom naturlig avgang, men oppsigelser kan ikke utelukkes.

Les også: Planlegger å bli best i verden på jernbane

Krass kritikk

Riksrevisjonen kom nylig med krass kritikk av regjeringens arbeid med å få mer gods over på bane.

CargoNet begrunner reduksjonene med «utfordrende økonomi og konkurranse på vei».

Erik Røhne, administrerende direktør i CargoNet, vil ikke kommentere hvor stor reduksjonen i rutetilbudet blir.

– Vi ønsker ikke å kommentere størrelsesordenen på dette, men vi kan si at reduksjonen vil ha størst konsekvens for Dovrebanen og Sørlandsbanen.

I en pressemelding uttaler direktøren:

– Skal vi fortsette å være en aktuell leverandør av godstrafikk og et godt alternativ til gods på vei, er vi nødt til å gjøre disse endringer som dessverre betyr færre ruter på ulønnsomme strekninger og reduksjon i antall ansatte.

Røhne understreker at de ser alvorlig på situasjonen.

– Vi er bekymret for at togets konkurransekraft mot vei forringes i årene framover.

Han forteller at det har vært krevende å drive godstrafikk på jernbane over tid.

– Vårt tilbud påvirkes av infrastrukturen, med både planlagte og ikke planlagte avvik, noe som igjen påvirker våre leveranser og kundenes tillit til at vi kan levere et godt tilbud, sier Røhne.

Les også: Derfor skinner ikke jernbanen

Etterlyser handling

Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen, mener politikerne må komme på banen snarest.

– Samferdselsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med støtteordninger for gods på jernbane. Vi etterlyser rask handling. En miljøstøtteordning må komme på plass i høst slik at den kommer på statsbudsjettet for 2019.

Schlaupitz etterlyser også en kraftig satsing på jernbaneinfrastrukturen.

– Veinettet bygges ut i høyt tempo, noe som gjør det enda mer lønnsomt å frakte gods på lastebil. Regjeringen må sørge for at vi får en god jernbaneinfrastruktur slik at gods på bane blir lønnsomt.

– Hvis ikke trenden snus, kommer vi ikke til å ha gods på bane i framtida.