Innenriks

Milliardreform uten debatt

Det går mot store endringer av norsk bistandspolitikk, med få faglige innspill og lite debatt.

Bilde 1 av 3

I morgen skal rapporten med forslag til en reform om norsk bistands og Norads framtid trolig leveres politisk ledelse i Utenriksdepartementet, altså utviklingsminister Nikolai Astrup (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Der vil det etter alt å dømme legges opp til store endringer i måten norsk bistand fungerer på, med blant annet en overføring av fagfolk fra Norad til Utenriksdepartementet. Den varslede storreformen har møtt bred kritikk fra fagmiljøer og Norad-ansatte, som mener de ikke har blitt godt nok lyttet til.

De ber om en bredere offentlig debatt, inkludert en høring, så faglige innspill kan forme reformen.

Marianne Haugh i NTL i Norad er bekymret for utfallet av en reform hun oppfatter som svært rask og politisk styrt, både når det kommer til de ansatte i Norad og UD, men også kvaliteten på norsk bistand. Hun ønsker mer åpenhet om arbeidet.

– Det har vært en veldig rask og veldig politisk styrt prosess så langt. Vi skulle ønske dette skulle ut på høring og at rapporten blir offentliggjort, sier Haugh til Dagsavisen.

Også fagforeningene Parat og Akademikerne stiller seg bak ønsket om offentlig høring og offentliggjøring.

Les også: – Vi har ikke blitt hørt

Ber om høring

Norge gir hvert år rundt 35 milliarder kroner i bistand, og om lag 10 milliarder kroner deles ut av Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid.

Også de fem største bistandsorganisasjonene i Norge har bedt om en høring om den omfattende reformen. I et brev til utviklingsministeren ber de om en høring når forslag til reform er klart, og de ber Astrup om å lytte til fagfolk, som nettopp ikke anbefaler kursen han har lagt opp til.

«For at reformen skal virke til sin hensikt – å sikre kunnskapsbasert og effektiv bistand – er det avgjørende at man ikke går inn for å skille forvaltningskompetanse og fagkompetanse», skriver Røde Kors, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, ønsker å bidra med fagråd når ny kurs legges.

– Vi har mange erfaringer med hva som i dag fungerer godt, og hvordan vi tror samarbeidet kan bli enda bedre. Det har derfor vært viktig for oss at det blir en åpen høringsrunde slik at vi kan sikre en god reform, skriver Westhrin til Dagsavisen.

Det er ifølge satssekretær i UD, Jens Frølich Holte, for tidlig å si om det blir høring eller ikke.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ingen vil ha den

En bistandsreform trenger ikke å behandles i Stortinget. Men regjeringen forplikter seg til å følge en såkalt utredningsinstruks, der enkle spørsmål, som hva problemet er og hva en vil oppnå, skal stilles og besvares før store reformer settes i gang.

Audun Lysbakken (SV) stilte i går spørsmål i Stortinget om hvorvidt utviklingsministeren har faglig grunnlag for den raske reformen. Lysbakken kaller reformen for «hodeløs og uklok». Det har så langt vært lite debatt om reformen i Stortinget.

– Sannheten er at en reform er velkommen, og det er få som motsetter seg behovet for en omstrukturering av forvaltningen. Men ingen vil ha denne reformen som Astrup nå legger opp til, sier Lysbakken.

Les også: Frykter svekket bistand

Usikkerhet blant ansatte

Nikolai Astrup (H) satt i går i budsjettforhandlinger med regjeringen, og kunne ikke svare på spørsmål. Gjennom sin kommunikasjonsrådgiver sender han følgende på e-post:

– Den endelige rapporten vil offentliggjøres, men det er vanskelig nå å gi et eksakt tidspunkt for dette. Dette er en pågående prosess der nye dimensjoner og vurderinger kommer inn etter hvert som arbeidet går framover.

Astrup mener det har vært gjort nok utredninger om norsk bistand tidligere.

– Organiseringen av tilskuddsforvaltningen har vært grundig og hyppig gjennomgått de siste ti år. Vår vurdering er at det ikke er behov for nye store utredninger. Prosjektgruppa skal ta utgangspunkt i det vi allerede vet, og de utredningene av ulike modeller som allerede er gjennomført, skriver Astrup.

Mandag har Norad-ledelsen invitert til allmøte med tema omstilling. Marianne Haugh sier det er stor usikkerhet blant de nesten 300 Norad-ansatte.

Fagforeningene har vært med i en referansegruppe, som flere ganger har møtt med arbeidsgruppa på seks personer, som i nær framtid skal legge fram rapporten med forslag til reform.

Les også: Frykter et svekket Norad

Reform

* Bistandsreformen ble lansert av utenriksministeren og utviklingsministeren i slutten av mai i år. Målet er å få til en mer effektiv bruk av norske bistandspenger.

* Innen kort tid overlever arbeidsgruppa sitt forslag til reform til politisk ledelse i Utenriksdepartementet.

* Rapporten skal bli offentliggjort, men det er uklart når. Det er usikkert om det blir noen høring.

* Norge gir litt over en prosent av BNP i utviklingshjelp.

* I 2017 ga Norge 34,1 milliarder kroner i bistand. Norad forvaltet 9,5 milliarder, det var 28 prosent av det totale bistandsbudsjettet. Størsteparten av den norske bistanden forvaltes av Utenriksdepartementet og norske ambassader.

* I 2017 mottok Syria mest, nærmere bestemt 1,07 milliarder.

Kilder: Norad, Bistandsaktuelt

Nyeste fra Dagsavisen.no: