Innenriks

Lokker syklister med lodd

Nå kan sykkelen din bli en loddmaskin med mulighet for opp mot 10.000 kroner i premie.

Forutsetningen for å kunne delta i «sykkellotteriet» er blant annet at du bor i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger, har tilgang på sykkel og er blant de 400 første som melder seg.

– Hva er det dere setter i gang med nå, seniorforsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt?

– Vi ønsker å teste ut ulike måter for hvordan vi kan få folk til å sykle mer. Vi vil i studien kombinere tradisjonelle tiltak som skattefradrag og pengestøtte, med nye metoder fra atferdsøkonomi og psykologi. Dette blir nærmest som Pantelotteriet til Røde Kors. Der kan du velge mellom å få noen kroner for tomflaskene du panter, eller lodd for den samme summen, slik at du kan få muligheten til å vinne en større pengepremie.

– Så jo lenger du sykler, jo flere lodd kan du få?

– Ja, nettopp, og dermed øker muligheten til å vinne premien.

Les også: Universiteter og høyskoler råtner på rot

Til 1. oktober

Bilister som pendler får allerede fradrag på skatten for hver kilometer de kjører. Enkelte politikere har argumentert for at syklister bør få det samme.

– Et av argumentene er at dette vil kunne lokke flere til å begynne å sykle, opplyser Fyhri.

Det som synes klart, er behovet for nye insentiver for å få flere til å sykle, ettersom den miljøvennlige sykkelen fortsatt brukes på bare en relativt liten andel av reisene, selv i byene.

– Hvem kan bli med på TØIs forsøk på å få folk til å sykle mer?

– I utgangspunktet hvem som helst som bor i Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger og som har en sykkel, selv om vi i utgangspunktet er mest interessert i folk som sykler lite, men som kan tenke seg å sykle mer, svarer Fyhri.

– Hvor lenge varer forsøket?

– Fram til 1. oktober, men vi starter allerede den 3. september, så vi ønsker at folk melder seg på så snart som mulig.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tester app

De 400 utvalgte skal også få teste en ny app som måler alt man har av transport i hverdagen.

– All reising skal måles, uavhengig av om det er med sykkel, til fots, med bil eller på andre måter, forteller Fyhri.

– Hva skjer etter 1. oktober?

– Etter hvert vil vi komme med anbefalinger for hvordan man kan få mer aktiv mobilitet.

– Kan et vedvarende sykkellotteri, bli en av anbefalingene?

– Ja, det er mulig, hvis dette blir vellykket.

At lotterier fenger mange nordmenn, kan Norges Røde Kors bekrefte. Så langt har organisasjonen mottatt 224,1 millioner kroner gjennom Pantelotteriet. 60 personer har vunnet hver sin million, mens mange andre har fått mindre premier.

De som er interessert i å delta i TØIs forsøk kan ta kontakt ved å klikke på denne lenken: https://mipro.li/Mt79Blk

Mer fra Dagsavisen