Innenriks

Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre og tidligere til Stortinget

Statsminister Erna Solberg (H) sier regjeringen burde kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget om arbeidet med objektsikring.

Oslo  20180827.
Statsminister Erna Solberg under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Erna Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget. 
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Av NTB

– I dag vet vi at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn først forutsatt. Dette opplyste vi også om i forrige høring. Med den kunnskapen vi nå har, vet vi at det var urealistisk å nå den fastsatte fristen, 1. januar 2015, for alle objekter, sa Solberg under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mandag.

Tema var Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av samfunnsviktige objekter. Solberg erkjente at regjeringen burde orientert Stortinget bedre om framgangen i arbeidet med dette.

– Vi burde tatt med mer utfyllende informasjon til Stortinget. Det tar jeg kritikk på. Selv om det hadde gått på skinner, ville det ikke vært mulig å nå fristene. Det har vært en gradvis erkjennelse, sa Solberg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Upresis

Hun innrømmet også at hun hadde gitt Stortinget upresis informasjon i 2016 på bakgrunn av at Politidirektoratet (POD) hadde rapportert feil til henne.

– I forrige høring uttrykte jeg at opplysningene om at det ble rapportert grønt, var én av grunnene til at regjeringen ikke var klar over situasjonen den gangen. Det er på det rene at Politidirektoratet rapporterte feil i 2015 på spørsmålet om sikringsstyrker. På grunnsikringen ble det ikke rapportert feil fra POD, sa Solberg.

– I budsjettet for 2016 ble det rapportert til Stortinget om status for grunnsikringen på en måte som ga feilaktig inntrykk, fortsatte hun.

Hun understrekte imidlertid at dette ble rettet opp både i senere proposisjoner og meldinger, og av regjeringsmedlemmer og etatssjefer i forrige høring.

– Men jeg ser at jeg har vært upresis i forrige høring om hva som ble feilaktig rapportert og hvordan, og at det ikke ble skilt mellom sikringsstyrker og permanent grunnsikring. Når det gjelder grunnsikring er det fortsatt mye som ikke har kommet på plass. Det er ikke tilfredsstillende at det er slik, sa statsministeren.

Les også: Wara lover at alle politiets objekter vil være sikret innen 2020

– Planer

Hun understreket også at hun er uenig med dem som mener regjeringen ikke prioriterer objektsikkerhet, og at regjeringen tar Riksrevisjonens rapport på alvor.

– Jeg vil være helt klar på at arbeidet med objektsikring skal prioriteres fremover. Det skal også prioriteres i de kommende statsbudsjettene. Departementene vil prioritere dette i dialogen med sine underliggende etater og i dialogen seg imellom, sa Solberg.

– Vi tar inn over oss den kritikken som er reist fra Riksrevisjonen og signalene fra denne komiteen, sa statsministeren. (NTB)

Les også: Her kan sikkerheten svikte