Innenriks

Erna Solberg: - Jeg har vært upresis

Erna Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget.

Statsminister Erna Solberg måtte svare for seg i høring i Stortinget mandag.

Statsminister Erna Solberg innrømmet at hun uttalte seg upresist om status i arbeidet med objektsikring og sikringsstyrker da hun forklarte seg i den forrige høringen om beredskap i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

- Jeg ser at jeg har vært upresis i forrige høring. Vi burde tatt med mer utfyllende informasjon til Stortinget. Det tar jeg kritikk på, sa statsministeren mandag kveld, under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Det var Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av samfunnsviktige objekter som var  tema. Riksrevisjonen har karakterisert den manglende beredskapen som «svært alvorlig».

Et annet tema som også har vært en gjennomgang den dagslange høringen, er regjeringens mangelfulle informasjon til Stortinget om beredskap og sikring.

Les også: Wara lover at alle politiets objekter vil være sikret innen 2020

- Burde fått informasjon

Også forsvarsmininster Frank Bakke-Jensen medga at informasjonen til Stortinget om at målet om full terrorsikringen har blitt flyttet til 2025 kan ha vært mangelfull .

– Jeg forstår at vi kunne vært tydeligere på dette feltet, sa Bakke-Jensen da han stilte i kontrollkomiteens høring om terrorsikring mandag.

I 2012 vedtok Stortinget at alle sikringsverdige objekter skulle ha en grunnsikring innen 2015. Senere utsatte regjeringen fristen for gjennomføring av arbeidet til 2025 – men uten å informere de folkevalgte.

– Det er åpenbart at dette er et arbeid som er mye større og mer komplekst enn da man vedtok forskriften, men jeg tror vi hadde tjent på å holde Stortinget mer informert. Vi har ikke kommunisert den planen som er lagt fram til 2025, innrømmet forsvarsministeren.

Riksrevisjon Per-Kristian Foss sier til Dagsavisen at han mener dette er et av spørsmålene som fortsatt står ubesvart: Når vedtok regjeringen å flytte fristen? Det har verken Riksrevisjonen eller kontrollkomiteen fått noe svar på.

Les også: Her kan sikkerheten svikte

Sant eller ei? 

SVs Torgeir Knag Fylkesnes har vært blant komiteens mest kritiske stemmer, og spurte statsministeren rett ut: «Hvorfor sier dere så mye feil til Stortinget, og hvorfor retter dere det ikke opp?»

Hun var uenig i premisset, og pekte på kompliserte og flere regelverk. 
– Jeg mener ikke at vi sier noe feil, men det er feil og det er mangel på presisjon. Dette er komplisert. Derfor hender det også at ting blir mer generelt. Presisjonen blir mindre i muntlig sammenheng. Dette er en komplisert materie med forskjellig regelverk som gjør det lett å snakke forbi hverandre, sa Solberg.

Les også: Kan ha feilinformert Stortinget