Innenriks

– Tillit smitter

Ved å minne skattebetalere om at folk flest betaler skatt, fikk skatteetaten doblet innbetalingene. Det viser hvor viktig tillit er, sier Alexander Cappelen.

Hvordan få folk til å rapportere om skattepliktig inntekt? Kanskje holder det helt enkelt å appellere til folks samvittighet. Det er resultatet av et eksperiment om underrapportering av inntjening i utlandet, der professor Alexander Cappelen og tre medforskere fikk bekreftet tesen sin om at tillit avler tillit, og at tillitsverdighet er helt avgjørende for et fungerende skattesystem.

Mens Skatteetaten har oversikt over inntjening i Norge, og nordmenn flest får skatteoppgjør, må nordmenn som tjener penger i utlandet selv rapportere inntekten til Skattemyndighetene. Det er en kjent sak at det er en del underrapportering, og Cappelen og skattemyndighetene sendte brev til 15.000 personer hvor det var en mulighet for at utenlandsinntekt hadde blitt underrapportert i tidligere år.

Les også: Renhold trenger en oppvask

Alle andre gjør det..

Ved å sende brev med beskjed om at «Den store majoriteten rapporterer informasjon om deres inntekt og formue i Norge korrekt og komplett (...)», altså at alle andre betaler skatt, forsøkte de å appellere til samvittigheten til skatteunndragerne. Det ga resultater: de som fikk brev med en moralsk appell rapporterte nesten dobbelt så mye inntekt i utlandet som dem som bare fikk brev med påminnelse om å rapportere inntekt.

Norge rangerer blant landene i verden der folk har høyest tillit til hverandre. Og det er nettopp tillit som er en viktig grunn til at vi har blitt så rike, sier Alexander Cappelen, ved forskningssenteret FAIR, et av landets ledende sentre på ulikhetsforskning.

Cappelen sammenligner tilliten vi har her i nord med verdien av oljefondet, og mener tilliten er enda mer verdifull:

– Verdien av oljefondet er estimert til over 8.600 milliarder kroner. Vi stoler fullt og helt på at myndighetene forvalter disse pengene på en god måte. Det ville ikke vært tilfellet i mange land. Uten tillit ville ikke oljen vært en ressurs slik den er i dag. Jeg mener derfor tillit er enda viktigere enn oljen, sier Cappelen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Rettferdighet viktig

– Å appellere til samvittigheten har hatt enorm effekt. Jeg tolker dette som at tillitsverdighet avler tillitsverdighet, sier Cappelen.

– Hvorfor betaler folk egentlig skatt?

– Folk betaler skatt ikke bare fordi de er redd for å bli tatt hvis de ikke gjør det, men fordi de mener det er riktig. En kan si at folk betaler skatt fordi alle andre betaler skatt, og at det for eksempel i Hellas er slik at ingen betaler skatt fordi ingen betaler skatt. Da kan en rettferdiggjøre å opptre på en lite tillitsverdig møte. Det er viktig å skape et samfunn der det er vanskelig å opptre på en lite tillitsverdig måte, sier Cappelen.

Det er en viktig kobling mellom økonomisk ulikhet og tillit påpeker Cappelen: land med lite ulikhet har høyere tillit. Grunnen til dette er trolig at det er lettere å rettferdiggjøre for seg selv å ikke være tillitsverdig i et samfunn hvor man føler at man er urettferdig behandlet.

Les også: Advarer mot skattesvikere