Innenriks

Usannsynlig allianse mot sosial dumping

Venstresiden og fagbevegelsen har fått en uventet alliert i kampen mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet.

– Høyresiden tar ikke disse problemene alvorlig nok. Og det irriterer meg veldig, for jeg stemmer på dem, sier Elin Ørjasæter til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Høyskolelektoren, forfatteren og samfunnsdebattanten har i årevis markert seg som en kraftfull og spenstig stemme på høyresiden av norsk politikk, blant annet som kritiker av overdrevent byråkrati og offentlig pengesløsing.

Men nå er det plutselig fagbevegelsen og venstresiden som omfavner Ørjasæter.

Denne uken lanserte hun nemlig boka «Løsarbeidersamfunnet» sammen med tidligere Fafo-forsker Line Eldring. Boka er sterkt kritisk til framveksten av bemanningsbyråer og bruken av frilansere, konsulenter og selvstendig næringsdrivende i det norske arbeidslivet.

Resultatet av dette, mener forfatterne, er økt useriøsitet og sosial dumping i det norske arbeidslivet.

Ros av SV

En av dem som ikke har for vane å rose Ørjasæter for gode politiske innspill, er SV-leder Audun Lysbakken.

– Elin og jeg har vært i tottene på hverandre en del ganger, men endelig er vi på samme side. Det er utrolig viktig at noen med ståsted på høyresiden slår alarm om disse tingene. Det gjør at det kan bli en større debatt i norsk politikk, roser Lysbakken.

De siste årene har det vært harde fronter i norsk politikk i spørsmål om faste ansettelser, innleie av arbeidskraft og løse tilknytningsformer til arbeidslivet. Mens venstresiden mener utviklingen har gått så langt at de ønsker et forbud mot innleie av arbeidskraft i enkelte bransjer, mener høyresiden at innleie og bemanningsbyråer kan fungere som et viktig springbrett inn i arbeidslivet.

Ørjasæter rister på hodet av sine meningsfeller på høyresiden.

– Med denne boka ønsker vi å starte en diskusjon og få hamret litt alvor inn i både Høyre og Fremskrittspartiet, sier Ørjasæter.

Nordmenn i fast jobb

Men Høyres arbeidspolitiske talsperson Heidi Nordby Lunde lar seg ikke imponere over forfatteren.

– Jeg tar gjerne utfordringen om å markere Høyre enda mer på arbeidslivsspørsmål, men virkelighetsbeskrivelsen til venstresiden stemmer ikke med forholdene i et av verdens best regulerte arbeidsmarkeder, der tall fra SSB fra i fjor viser at ni av ti arbeidstakere trives på jobben, skriver Nordby Lunde i en SMS til NTB.

Og hun har et poeng. Over tid har andelen nordmenn i fast jobb holdt seg stabil. Andelen nordmenn som kan kalles løsarbeidere har ikke vokst seg større.

– Men i hele OECD har det vært en voldsom vekst i løsarbeid. Vi er ikke der i Norge, men de store trendene går i den retningen. Da må vi gjøre noe aktivt for at det ikke skal bli sånn her også. Vi har også lommer i arbeidsmarkedet der det har blitt helt jævlig, svarer Ørjasæter.

Her er Lysbakken helt enig.

– Det er naivt å tro at utviklingen ikke vil komme til Norge hvis vi ikke gjør noe. Akkurat nå legger vi til rette for at det samme skal skje i Norge som skjer i resten av Europa, sier SV-lederen.

Økt organisering

I boka si lanserer Eldring og Ørjasæter en rekke forslag for å få bukt med løsarbeidersamfunnet i Norge. Et av disse er å skape flere incentiver for organisering, både for arbeidsfolk og bedrifter.

– Nå som en del av norsk arbeidsliv forvitrer har vi ett sivilforsvar, nemlig de tillitsvalgte. Arbeidstilsynet kan ikke fly rundt og kontrollere hver eneste bedrift, sier Ørjasæter.

Hun understreker at hun også er opptatt av at arbeidsgiverne skal organisere seg.

– I et kortsiktig konkurranseperspektiv vil arbeidsgivere ofte velge løsarbeidere eller bemanningsbyråer fordi de vil vinne et anbud. I et langsiktig perspektiv ser de at de skjærer av greina de sitter på fordi kompetanseutviklingen forvitrer. For at de skal kunne gjøre noe med det må bedriftene være organisert, sier hun. (ANB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: