Innenriks

Åpner for oppstart i første klasse

Det kan bli aktuelt å la skolebarn starte svømmeopplæringen tidligere, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg sammen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

– Det er ikke godt nok at halvparten av femteklassingene ikke kan svømme, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg i Kunnskapsdepartementet.

Samtidig er norske barn dårligst i Norden til å svømme, viser en sammenfatning av forskning på Faktisk.no. I 2013 oppfylte kun 53 prosent av norske femteklassinger kravene til svømmedyktighet, ifølge en undersøkelse utført for Norges Svømmeforbund.

Det er islandske barn som gjennomgående er dyktigst til å svømme. Hele 95 prosent av islandske femteklassinger er svømmedyktige, viser en masteroppgave fra Universitetet på Island fra 2016.

– I rapporten kommer det fram at mange i Norge har veldig få undervisningstimer i svømming. Det synes jeg er rart, sier Sigridur Lara Gudmundsdottir, som er leder ved Institutt for idrettsvitenskap ved Universitetet på Island.

Sjøberg mener departementet allerede har tatt viktige grep.

– Vi har tydeliggjort hva det vil si å være svømmedyktig i læreplanen og innført en ferdighetsprøve for at skolene skal kunne fange opp og gi ekstra undervisning til de som trenger det. Vi har også opprettet tilskudd til svømmeundervisning i barnehager og til nyankomne flyktninger eller andre med spesielle behov.

Les også: – Hvorfor får ikke norske elever svømme tidligere?

– Styrer ikke timetall

Gudmundsdottir peker på tre store forskjeller mellom svømmeopplæringen på Island og i Norge:

* Islandske barn har mer og hyppigere svømmeundervisning på skolen

* De starter tidligere med svømming

* Det stilles høyere kompetansekrav til svømmelærerne

Departementet har ikke konkret vurdert punktene som svømmeforsker Gudmundsdottir trekker fram, oppgir Sjøberg.

– Når det gjelder timetall, så er det skolene og kommunene som bestemmer hvor mange kroppsøvingstimer som skal gå til svømmeopplæring. Vi stiller spesifikke krav om at lærerne skal være trygge, de skal for eksempel kunne livberging. Men det er også opp til skolene å sørge for å ha gode lærere. Vi bestemmer ikke hvilken kompetanse lærerne skal ha i de ulike delene av kroppsøvingsfaget.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kan få tidlig start

Når det gjelder oppstartstidspunkt for svømmeopplæring, åpner statssekretæren for endringer.

– I Jeløyaplattformen har vi sagt at vi vurderer å flytte oppstart av svømmeopplæring til første klasse, men vi har ikke konkludert på dette enda. Nå skal læreplanene i alle fag fornyes fram til 2020 og vi kan vurdere det i den sammenhengen.

– Hvis dette allerede er tatt inn i regjeringens plattform, kan man ikke få dette på plass nå?

– Har du snakket med en rektor om hvor mye organisering svømmeopplæring krever? Dette vil kreve en ganske kraftig omlegging i Skole-Norge og krever derfor en grundig vurdering.