Innenriks

Ungdom i alle land, engasjer dere!

I dag er det verdens internasjonale ungdomsdag. Det er for tiden 1,8 milliarder unge mennesker mellom 10 og 24 år i verden – den største ungdomsbefolkningen noensinne. Innen 2030 skal verden oppnå 17 svært ambisiøse bærekraftsmål. Disse er det umulig å oppnå uten engasjementet til ungdom.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Artikkel 12 i Barnekonvensjonen sier at barn har rett til å delta og bli hørt i saker som angår dem. Flere ganger løfter FNs bærekraftsmål frem nødvendigheten av å involvere og engasjere ungdom i globale spørsmål. Vi trenger at ungdom engasjerer seg, deltar og blir hørt i saker som berører både deres egen og verdens fremtid.

Det er barn og unge som må leve med følgene av avgjørelsene som tas i dag og fremover mot 2030. Det er også ungdom som må gjøre hovedinnsatsen med implementering av bærekraftsmålene for å sikre at vi oppnår dem. For å lykkes med det, trenger vi ungdom med kunnskap, ferdigheter og verdier som støtter oppunder de felles målene.

Ungdomsengasjement nytter! Se på Malawi for eksempel, et land der annenhver jente blir gift før hun fyller 18 år, med store konsekvenser for jentene og for samfunnet. Der har ungdom gått i front for en lovendring som forbyr barneekteskap. Nå er det ulovlig å bli gift som barn. Det er et stort skritt i riktig retning for å få helt slutt på barneekteskap innen 2030, slik det står i bærekraftsmålene.

I Norge har også ungdom presset igjennom en endring i ekteskapsloven, som tidligere tillot at 16- og 17-åringer kunne bli gift med samtykke fra foreldre og tillatelse fra Fylkesmannen. Nå er det absolutt 18-årsgrense også i Norge. Det gjør at Norge med større troverdighet kan oppfordre land der barneekteskap er et stort problem, til også å innføre forbud. Dette hadde ikke skjedd uten engasjert ungdom.

Nå ser vi at kampen mot barneekteskap begynner å bli en global bevegelse, der ungdom leder an. I flere land kjemper lokale ungdomsgrupper for å forhindre barneekteskap ved å utfordre holdninger og aksjonere mot barnebryllup. Og de begynner også å kontakte hverandre over landegrensene for å utveksle kunnskap og erfaringer. Mange ungdommer i Norge er med og engasjerer seg i saken. I løpet av det siste året har snart 3000 organisert seg i Facebook-gruppa «Wedding Busters» for å vise at de vil ha slutt på barneekteskap.

Ungdom er fremtiden, det er derfor deres engasjement er så viktig. Jeg oppfordrer deg som er ung til å bruke denne dagen til å tenke over hva DU brenner for, og engasjere deg i denne saken. Det er ikke bare opp til samfunnstopper å mene noe og gjøre noe. Verden trenger også ditt engasjement.

Mer fra: Innenriks