Innenriks

KrFU vil diskutere ruspolitikk på landsmøtet

Holdningen til cannabis er i endring verden over. Nå skyller liberaliseringsdebatten innover norsk politikk, der KrFU legger press på moderpartiet.

Av Karin L. Fladberg 

– Jeg vil hindre at folk skal begynne med rus, men man kan ikke legge opp ruspolitikken utelukkende etter tunge brukere, sier Martine Tønnessen, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU).
I september avholdes ungdomspartiets landsmøte, der nytt program skal vedtas. Spørsmålet blir hvilken hovedlinje KrFU skal legge seg på i ruspolitikken. 
Foreløpig sier moderpartiet KrF nei til både avkriminalisering og legalisering av cannabisprodukter som hasj og marihuana. Partiet sier også nei til regjeringens planlagte rusreform der ansvaret for rusomsorgen er foreslått flyttet fra justissektoren over til helse. 
Så enkelt er det ikke i ungdomspartiet.

Bred debatt

Ifølge ungdomslederen skal KrFU diskutere fire ulike alternativer:
*Beholde dagens ruspolitikk. Det vil si at narkotika fremdeles skal være ulovlig, og at det er justissektoren som forfølger og straffer lovbrudd. Dette vil gå på tvers av regjeringens forslag og bryte med KrFUs allerede vedtatte støtte til flytting av rusomsorg fra justis til helse.
*Nedkriminalisere (depenalisere) narkotikabruk. Reduserte strafferammer med større vekt på alternativer til straff. Kjøp og salg er fortsatt forbudt.
*Avkriminalisere ved at bruk og besittelse ikke lenger skal straffeforfølges eller føres i noe strafferegister. Kjøp og salg er fremdeles forbudt.
*Legalisere. Her kan man både se for seg å legalisere all narkotika som Unge Vestre vil, eller kun lettere stoffer som Unge Høyre har vedtatt. Legalisering vil gjøre stoffet lovlig både for bruk, kjøp og salg. En mulighet er å følge Vinmonopolets modell med aldersregulert salg over disk.
Tidligere i sommer gikk Sosialistisk Ungdom (SU) inn for avkriminalisering og utredning av full legalisering av narkotika.
– Landsstyret i KrFU har allerede innstilt på alternativ to, nedkriminalsiering. Men dette kan endre seg på landsmøtet. 
– Det er også mulig at flertallet vil gå lenger og avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika, sier ungdomspartileder Martine Tønnessen i KrFU.

For mange

– Du ser ikke for deg at KrFU kan gå inn for legalisering i en eller annen form slik andre ungdomspartier har gjort?
– Nedkriminalisering eller avkriminalisering vil gjøre det lettere å hjelpe rusbrukere uten at de risikerer straffeforfølgelse. Legalisering vil være bra for dem som er rusavhengig og uansett skal bruke det. Ulempen er at jeg tror det også vil føre til økt narkotikabruk blant vanlige ungdommer – noe vi ikke ønsker. 
– Hele elleve prosent av alle elever i videregående skole sier de har prøvd cannabis. Det er for mange, og til tross for at det er ulovlig. Samtidig er det altfor mange rusmisbrukere som vi ikke har klart å hjelpe ut av avhengighet. Det krever at vi tenker nytt, sier KrFU-leder Martine Tønnessen, som tror slaget på landsmøtet vil stå mellom de to oppmykingsalternativene.

Klar trend

Som Dagsavisen skrev mandag: Både i USA, Canada og Europa er det nå en bølge for å legalisere ulike former for cannabisbruk. Viktige argumenter har vært at skadeomfang ved bruk ikke er like stort som antatt. Dernest at krigen mot narkotika har feilet og at de strenge lovene tvert imot bidrar til å eksponere og koble unge brukere til kriminelle miljøer.
Likevel sier Olaug Bollestad, KrFs nestleder og leder av helsekomiteen på Stortinget, klart nei til avkriminalisering av cannabis.
– Avkriminalisering kan bidra til at ungdom oppfatter at dette er lovlig og fritt fram, slik politiet i Oslo har pekt på. Jeg og KrF ønsker ikke ungdom inn i dette, sier Bollestad.
Hun peker på at det også er ulike diskusjoner og oppfatninger i fagmiljøene om virkningen av cannabis:
– Noen mener det skader hjernen hos unge mennesker, andre mener påvirkningen er ubetydelig. Vi trenger mer kunnskap om dette, mener Bollestad.
KrF-nestlederen er bekymret for konsekvensene av legaliseringsbølgen i USA, Canada og flere europeiske land, og mener det fører galt av sted:
– Jeg tror ikke løsningen på narkotikamisbruk og kjøp og salg av narkotiske stoffer er å gjøre cannabis fritt tilgjengelig. Etter min mening vil det skape nye utfordringer, og gjøre grenseoppgangen mot sterkere stoffer vanskelig, sier Olaug Bollestad.

KrFs nestleder, Olaug Bollestad, holder fast ved en restriktiv narkotikapolitikk.

KrFs nestleder, Olaug Bollestad, holder fast ved en restriktiv narkotikapolitikk. Foto: Siri Øverland Eriksen

Vil ikke alminneliggjøre

– Per i dag er ikke KrF der at vi vil alminneliggjøre cannabis som den beste måten å behandle rusavhengige på. Narkotika delt ut til narkomane på statens regning gjennom en legalisering, sier jeg i utgangspunktet nei til. Om jeg skal endre standpunkt på dette må det komme tunge faglige argumenter, legger hun til. 
Bollestad støtter heller ikke regjeringens forslag om å flytte ansvaret for ruspolitikken fra justissektoren over til helse:
– Det vil innebære at vi mister muligheten til å gripe inn med tvangstiltak overfor den enkelte. Helse er frivillig. Hvis du ikke ønsker behandling kan du si nei. Tunge rusmisbrukere bør kunne dømmes til behandling istedenfor fengselsstraff

Mer fra Dagsavisen