Innenriks

Ruter er ikke i rute til 2020

Det er ett år, fem måneder og åtte dager til Akershus opphører. Ennå vet ingen hva som skjer med Ruter når den ene eieren forsvinner.

Oslo  20150713.
Illustrasjonsbilde av rød buss fra Ruter i Oslo-trafikken.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Av Jo Moen Bredeveien og Irene Rønold

1. januar 2020 blir Viken født. Landets soleklart største fylke med 1,2 millioner innbyggere og et spenn fra Hardangervidda til svenskegrensa. Midt inne i denne gigantkonstruksjonen ligger Oslo. Transportbehovene i regionen er, mildt sagt, forskjellige: Det er T-bane i Oslo og lokalruter i Drolsum i Buskerud.

Hvordan skal kollektivtransporten løses? Hva skjer med Ruter, som i dag eies av Oslo og Akershus i fellesskap?

«Det er for tidlig å svare på», er standardsvaret når Dagsavisen spør.

Det er ikke Tonje Brenna enig i:

– Det er absolutt ikke for tidlig å spørre om planene for Ruter.

Brenna er fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Akershus, og sitter i fellesnemnda for Viken.

– Det haster å få på plass løsninger. Dette er et av mange eksempler på hvor en utrolig dårlig idé Viken er.

Les også: Hola, el trikko!

– Dårlig politisk håndverk

– Alle lokal- og rikspolitikere burde ligge våkne om natta og tenke på hvordan det mest folkerike området i Norge nå må reorganisere kollektivtilbudet sitt, sier Brenna videre.

Temaet Ruter var oppe i fellesnemnda for Viken i juni i år. Fellesnemnda skal forberede sammenslåingen, og består av 34 fylkespolitikere fra de involverte fylkene; ni hver fra Buskerud og Østfold, 16 fra Akershus.

Nemnda gikk inn for at det skal legges fram en egen sak om eierskap til kollektivinfrastruktur til høsten, og at arbeidet med å «definere et målbilde for kollektivtilbudet» skal påbegynnes.

Det blir ikke lett, tror Brenna:

– Vi skal vel alltids finne en måte å organisere eierskapet til kollektivselskapet i vår region, men om det blir til det beste for de reisende gjenstår å se, sier hun.

– Det viktigste for oss er at alle som bor i vårt område kommer seg trygt til og fra jobb, uavhengig av fylkesgrensene. Alt dette er nå i spill på grunn av dårlig politisk håndverk fra regjeringen, sier Tonje Brenna.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tre mulige løsninger

Totalt hadde Ruter 371 millioner reiser i 2017. Oslo kommune eier 60 prosent av Ruter. Akershus fylkeskommune eier de resterende 40.

Det er mulig å se for seg minst tre ulike scenarioer for en framtidig organisering av Ruter:

1. Kommunene rundt Oslo overtar Akershus' eierskap av Ruter og selskaper fortsetter som i dag.

Utfordring med løsningen: Det vil gi flere forvaltningsnivåer, tvert imot «ånden» i reformen. Og Oslo blir veldig storesøster mot de mindre kommunene i dagens Akershus.

2. Brakar i Buskerud, Østfold kollektivtrafikk og Akershus' andel av Ruter slås sammen, og Ruter blir et selskap som drifter all kollektivtrafikk i Viken og Oslo.

Utfordringen: Eierskapet må avklares. Selskapet blir en gigant som dekker voldsomt ulike behov.

3. Oslo drifter sin kollektivtransport, Viken sin.

Utfordring: Dårlig nytt for blant annet Fornebubanen, og for pendlere fra Viken til Oslo som i verste fall må ha en bråte månedskort.

Les også: Uutholdelig varme busser

30 minutter på Ruter

Det har, per sommeren, vært ett møte mellom representanter for Viken og Oslo kommune om Ruters framtid.

– Vi har akkurat startet dialogen med Oslo om hvordan vi skal håndtere dette, forteller Harald Horne, hovedprosjektleder på prosjektkontoret for Viken.

– Du er for tidlig ute.

Horne vil ikke spekulere om organiseringen av Ruter framover, det er politikernes ansvar. Men han understreker at Oslo og Viken må fortsette samarbeidet på kollektivsiden.

– Vi hadde et møte på 30 minutter med administrasjonen i Miljø- og samferdselsetaten i Oslo kommune før sommeren. Vi er enige om at vi skal finne en god løsning, sier Horne.

Les også: To gater – én milliard

Tror på gode løsninger

Anette M. Solli (H) er fylkesordfører i Akershus og leder av fellesnemnda for Viken.

– Det er ikke lett å svare på hva Viken mener om dette. Viken finnes jo ikke ennå, svarer Solli på spørsmål om hvordan det nye fylket ser for seg å organisere eierskapet til Ruter.

Det er «for så vidt mulig at det blir komplisert» å finne en løsning på organiseringen av kollektivtrafikken for Viken og Oslo, erkjenner Solli.

– Men det trenger heller ikke være så komplisert, sier hun, og viser til at Ruter samarbeider med Østfold og Buskerud om deler av kollektivtilbudet.

Solli mener at en løsning der Ruter dekker hele Viken i tillegg til Oslo, er i tråd med tanken bak regionreformen: Større enheter, mer helhetlig tenkning.

Hun sier det «er åpenbart mulig å finne gode løsninger».

Les også: Ny trikkeplan

– Tiden er knapp

– Så er ikke jeg like opptatt av selve datoen 1. januar 2020 – det er ikke sikkert vi rekker alt til den tid. Men tjenestene skal være minst like gode framover som nå, sier Solli.

– Kan Akershus eie Ruter etter 2020 – men ikke eksistere som juridisk enhet?

– Jeg er ikke jurist, så jeg kan ikke svare på det. Men vi må følge lover og regler her, selvsagt.

Hun erkjenner at tida er knapp.

– Ja, vi har dårlig tid. Det hadde ikke gjort noe om beslutningen om å slå oss sammen hadde kommet litt før.

Kommentar: Forby røyking på trikkeholdeplassen!

«God dialog»

Ruter selv viser til politikerne på spørsmålet om framtida. Anne Sigrid Hamran, mobilitetssjef i byrådsavdeling for miljø og samferdsel, skriver følgende i en e-post:

«Oslo kommune og prosjektorganisasjonen for fremtidige Viken fylkeskommune har en god dialog. Akershus og Oslo har stor suksess med Ruter. For befolkningen er det viktig at det er stadig enklere å reise i et felles bolig- og arbeidsmarked, og her skjer det hele tida teknologiske forbedringer».

Les også: Dette vil Oslos turister helst se

Regionreformen

* Stortingsflertallet, bestående av regjeringen og KrF, har besluttet å redusere antall fylker i Norge, de fleste med effekt fra 1. januar 2020.

* Nord- og Sør-Trøndelag slo seg sammen allerede ved årskiftet.

* Vest-Agder og Aust-Agder slår seg sammen til Agder i 2020.

* Buskerud, Akershus og Østfold blir til Viken i 2020.

* Telemark og Vestfold blir Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2020.

* Oppland og Hedmark slås sammen til Innlandet.

* Hordaland og Sogn og Fjordane vil til sammen bli Vestland.

* Troms og Finnmark skal bli til Troms og Finnmark.