Innenriks

Mener skolebarn må lære om havet

Skolene bryter opplæringsloven når de ikke lærer elevene å svømme utendørs, mener lektor ved NTNU. Livreddere ved Sørenga i Oslo møter mange som tar store sjanser når de bader.

Bilde 1 av 2

– Det er alltid noe å gjøre. Ofte må vi stripse dype kutt, og i går var det en som fikk skuldra ut av ledd bare av å svømme, sier Celestin Alfonso, som jobber som livredder på Sørenga sjøbad i Oslo i sommer.

Sammen med kollegaen Tobias Rosenberg-Hansen må han også ofte rykke ut for å redde badegjester som har tatt seg vann over hodet, bokstavelig talt. Et vanlig problem er personer som bestemmer seg for å svømme over fjorden til Hovedøya, forteller de.

– Mange overvurderer seg selv og undervurderer bølgene og strømmen, sier Rosenberg-Hansen.

– Helt andre forhold ute

Så langt i år har 52 personer druknet i Norge. Det er en økning fra samme tid i fjor. Flere har liten forståelse for farene ved å bade i havet, mener Alfonso og Rosenberg-Hansen.

– Det er helt andre forhold ute i åpen sjø enn i et basseng. Ved kysten kan det for eksempel bli store bølger. Bølgene kan gjøre at man blir desorientert og ikke vet hvilken vei man skal svømme, forklarer Rosenberg-Hansen.

Han har selv opplevd hvordan det er å bli tatt av bølgene.

– Kommer du under vann, blir du raskt trukket nedover. Da er det veldig viktig å beholde roen, og spenne fra med beina for å komme seg opp igjen.

Trenes av svømmere

Alle skolebarn har krav på svømmeopplæring gjennom skolen.

Opplæringen er en del av kroppsøvingsfaget, men opplegget varierer mellom skolene.

– Det er vanligvis gymlærerne som står for opplæringen, men i byer og på større tettsteder outsources ofte opplæringen til svømmeklubber. Mange av dem som underviser er tidligere svømmere som har et nært forhold til basseng, sier Egil Galaaen Gjølme, førstelektor i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU.

– Må øve der det skjer

At underviserne først og fremst har fokus på innendørsbasseng er et problem når man ser på ulykkesstatistikken, mener Gjølme.

– Svømmeopplæring i basseng er viktig for å lære seg basisferdigheter som å flyte og dykke, men skal man hindre drukning må en øve der ulykkene skjer. Samtlige drukningsulykker de siste årene har skjedd ute. Det vil si i kaldt vann, på glatte steiner og i strøm. De fleste ulykkene skjer dessuten like ved en redningsmulighet som land, brygge eller båt, sier lektoren.

– Bryter loven

Til tross for dette, oppgir kun tre prosent av 400 skoler at de gjennomfører opplæring i livredning ute i sjø, elv eller vann, ifølge en spørreundersøkelse gjennomført på vegne av Utdanningsdirektoratet i 2016.

Når det gjelder svømmeopplæring, kjenner Gjølme kun til noen få skoler som gjennomfører deler av denne utendørs.

– Jeg mener at skolene bryter opplæringsloven om skolene ikke gir svømmeopplæring ute. Læreplanen er helt tydelig og skolene må legge til rette for at den kan følges, sier Gjølme.

Han henviser til kompetansemål for 7. årstrinn hvor det står at eleven skal kunne «praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerheitsvurderingar i, ved og på vatn under varierte vêrforhold.»

– Om et barn drukner ute fordi barnet ikke har fått svømmeopplæring ute, kan det altså være et brudd på opplæringsloven.

Egil Gjølme viser til at det finnes flere eksempler på situasjoner de senere årene der et barn har løpt ut for å redde et annet barn, men løpt rett forbi en livbøye på veien. Det har i noen tilfeller blitt fatalt for både den som først sto i fare og den som kom til for å hjelpe.

Bør lære å se mulighetene

Kroppsøvingslektoren mener at mangelen på utendørs svømmeopplæringen kan forklares med manglende kunnskap.

– Vann finnes det nok av. De aller fleste har gode arenaer like i nærheten, men du må ha kompetanse for å se dem.

Dette mener Gjølme må til for å gi elevene forsvarlig undervisning:

* Bedre opplæring av lærerstudenter.

* Etter- og videreutdanning av lærere.

* Innkjøp av enkelt utstyr som redningsliner og bøyer. Våtdrakter om det er spesielt kaldt vann der man øver.

– Må respektere havet

Celestin Alfonso og Tobias Rosenberg-Hansen på Sørenga er positive til mer opplæring utendørs allerede på barneskolen.

– Det er viktig å ha respekt for havet, konstaterer Alfonso.

Mer fra Dagsavisen