Innenriks

Redder pingvinenes middag

Pingvinene i Antarktis får mindre konkurranse om den livsviktige krillen, takket være ny avtale som omfatter Greenpeace og verdens største krillfiskeselskap, Aker BioMarine.

Bilde 1 av 0

Avtalen, som ble lansert i Cambridge i England i går kveld, inkluderer også selskaper fra Kina, Korea og Chile som fisker krill i Antarktis.

Alle er de medlemmer av ARK, «Association of Responsible Krill Harvesting Companies».

Les også: Slik skal plastbruken kuttes

Stanser fisket

– Avtalen innebærer en omlegging av fisket. Fra sesongen 2019 vil vi holde oss 30-40 kilometer unna pingvinkolonier i hekkesesongen, og fra 2020 skal vi bli enige om permanent lukking av fisket i disse områdene, forteller Kristine Hartmann, konserndirektør i Aker BioMarine.

– Vi er opptatt av å ta vare på økosystemet og ønsker å gå i front, tilføyer hun.

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, er veldig fornøyd med at krillfiskeselskapene frivillig stanser fisket i store områder rundt Antarktishalvøya.

– Krill er en viktig næringskilde for pingviner. Nå endres fiskemønsteret slik at vi unngår fiske i de sårbare områdene nær land, nær de store pingvinkoloniene, påpeker han.

Også for sel, hval og andre arter er den lille rekelignende krillen av stor betydning.

Les også: Sa nei til observatorium for å overvåke Oslo-lufta

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

Støtter forslag

7. juni omtalte Dagsavisen funn av mikroplast i Antarktis. Av samme artikkel gikk det fram at Greenpeace i lengre tid har arbeidet for å få opprettet et marint verneområde i Weddelhavet i Antarktis. Det aktuelle området er på hele 1,8 millioner kvadratkilometer, fem ganger så stort som Tyskland.

Så langt har over 1,7 millioner mennesker verden over, gitt sin støtte til dette. I oktober skal forslaget, som opprinnelig ble fremmet av EU, opp til behandling i CCAMLR, Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis. Norge er ett av i alt 25 medlemsland i CCAMLR.

– Også vi er positive til opprettelsen av marine verneområder, forteller Hartmann om Aker BioMarines syn på forslaget.

Dette er et av fartøyene som har tatt tonnevis av krill opp av havet i Antarktis. I alt ti fartøyer deltar i årets sesong. Foto: Daniel Beltrå/Greenpeace

Det er noe Gulowsen håper myndighetene merker seg.

– Vi håper og tror at dette gjør det enklere for Norge og andre land å vedta vern av området, sier han.

Så langt har regjeringen nølt med å komme med noen løfter i den forbindelse.

– Vi ønsker å hente inn mer data for å få et bedre grunnlag for å kunne ta en avgjørelse, uttalte statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet, til NRK i mai.

Les også: Vil innføre panteordning for snusbokser

Fisker 310.000 tonn

Et eventuelt vern i Weddelhavet vil ikke påvirke krillfisket, ettersom det foregår i andre havområder i Antarktis. I området hvor fiskeindustrien nå frivillig har opprettet buffersoner, er kvoten på 620.000 tonn. Av dette fiskes halvparten, 310.000 tonn, opp av havet.

– Vi er størst med cirka 60 prosent av fangsten, opplyser Hartmann.

Årets sesong går nå mot slutten. Aker BioMarine deltar med to båter, Antarctic Sea og Saga Sea, samt en båt som frakter krillmel ut av området.

Totalt er det ti båter som fisker krill der. De sju ARK-båtene blant dem, står for til sammen 85 prosent av fangsten. Foruten Aker BioMarine tilhører de selskapene CNFC, Insung, Peschachile og Rimfrost.

– De to hovedproduktene som krill benyttes til, er Omega 3-olje og som ingrediens til oppdrettsbransjen, forteller Hartmann.

– Vil avtalen med Greenpeace få noen økonomiske konsekvenser for dere?

– Omleggingen av fisket vil naturlig nok påvirke vår virksomhet økonomisk, svarer Hartmann.

Ifølge henne har forskere anslått at det totalt finnes 60 millioner tonn krill i havområdene hvor fiskeindustrien opererer.

I likhet med Hartmann, var også Phil Trathan, sjef for konserveringsbiologi ved British Antarctic Survey (BAS), til stede da avtalen om endringer i krillfisket ble lansert i går kveld.

– Mange dyr, inkludert pingviner, sel og hval er avhengige av krill i Antarktis, bekrefter han.

Etter over 20 års arbeid på dette feltet i regi av BAS, foreslo Storbritannia i 2016 en stans i krillfisket i kystnære områder rundt Antarktishalvøya, overfor CCAMLR.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kommisjonen har foreløpig ikke stanset dette fisket. Det er derfor gledelig å se at flertallet av krillselskapene har bestemt seg for frivillig å gjøre dette, sier Trathan.

Mer fra Dagsavisen