Innenriks

Den uoppnåelige drømmen

Så mye som hver femte enslige forsørger har ikke råd til én ukes ferie i løpet av året.

1 av 0

Det innebærer at tusenvis av aleneforeldre i disse dager må skuffe ungene sine, og forberede dem på at de må tilbringe de neste ukene hjemme.

I tillegg til 21 prosent av de enslige forsørgerne, er det også en god del par med barn, som ikke har råd til å dra på ferie, går det fram av nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

For par med barn opp til og med seks år, gjelder det for 4 prosent av parene.

For par med eldre barn gjelder dette for 2 prosent av parene.

Les også: Flere barn blir forsørget med sosialhjelp

213.000 personer

SSB kan også opplyse at blant dem som er 16 år eller eldre i befolkningen, er det 5 prosent som ikke har råd til en ukes ferie. Det tilsvarer anslagsvis 213.000 personer, noe som er mer enn hele Trondheims befolkning. Hvor mange barn disse 213.000 personene har, er ukjent.

– Disse tallene viser hvordan Forskjells-Norge faktisk ser ut, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt.

– Mens noen familier planlegger ferieslalåm for å rekke innom både hytta ved sjøen, besteforeldre og utlandet, er det andre som ikke engang har råd til ei ukes pusterom fra hverdagen. Alle trenger en pause i løpet av året, kanskje aller mest dem som sliter med å få endene til å møtes fra dag til dag.

Ber om gratis ferie

Som Dagsavisen skrev onsdag, er det mange av av de fattige familiene som tar kontakt med Røde Kors og andre organisasjoner, i håp om å få gratis ferie. Røde Kors alene tilbyr 4.700 gratis ferieplasser til familier med barn mellom seks og 13 år i år. Det er 10 prosent flere plasser enn i fjor, men likevel altfor få.

– Vi klarer ikke å ta imot alle som ønsker å delta. Dermed er det flere tusen som vi må skuffe, uttalte programleder for barn og unge i Røde Kors, Øyvind Stedal, til Dagsavisen onsdag.

Statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet, reagerer slik på denne store pågangen:

– Regjeringen har en rekordsatsing på tilskudd mot barnefattigdom. Tilskuddsordningen er økt fra rundt 100 millioner kroner i 2014 til 270 millioner kroner i år. Det betyr at det er rekordmange barn som får for eksempel ferietilbud, sier Skaug.

Rødts nestleder finner det likevel betimelig å minne om hva som skjedde i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– Kostnadene til barnetrygd ble nedjustert med 140 millioner kroner i revideringen. Det vi sparer på at vi får færre barn, burde vært brukt til økt innsats for dem det blir flere av, nemlig barna som vokser opp i fattige familier. Rødt foreslo derfor å overføre innsparingen direkte til den nasjonale tilskuddsposten mot barnefattigdom. Det ville økt potten som blant annet finansierer ferietilbudene, med 60 prosent, og gitt et pusterom til langt flere av familiene som går sommeren i møte med klump i magen, sier Martinussen.

– Øker oljefondet

Rødts forslag fikk bare én stemme i Stortinget, ettersom ingen andre partier stemte for det.

– De innsparte millionene bidro istedenfor til å øke oljefondet. Det er en klisje, men barna er vår viktigste formue, og å sikre alle en god oppvekst er den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringen vi kan gjøre, fortsetter Martinussen.

Den nevnte stemmegivningen forhindrer ikke politikere også fra andre partier, fra å reagere på at så mange barnefamilier må ty til frivillige organisasjoner i håp om å få en ferieopplevelse.

– Det er flott at Røde Kors og andre driver med denne typen arbeid, sier Aps Dag Terje Andersen.

– Men vi må angripe den bakenforliggende årsaken til at så mange har behov for gratis ferie. Norge er et land der forskjellene øker, og det er resultatet av politiske valg regjeringen har gjort. Noe av det første regjeringen gjorde, var å kutte i ytelsene til dem som er arbeidsledige. Økt midlertidighet og usikre arbeidsforhold har også vært med på å presse ned lønningene, fortsetter Andersen.

Også SVs Solfrid Lerbrekk er opptatt av de bakenforliggende årsakene til ferieproblemene.

– Denne regjeringen har kuttet i bostøtte, i inntekten til mange unger i familier der mamma eller pappa er ufør, i feriepenger for arbeidsløse, i den såkalte overgangstøtten for enslige eneforsørgere og økt egenandelene for mange. Samtidig har regjeringen alltid penger til enorme skattekutt for den økonomiske eliten. Det er helt uspiselig, sier Lerbrekk.

Partiet som gjerne stemmer med regjeringen i saker som er oppe til votering i Stortinget, KrF, er heller ikke fornøyd.

– Fortsatt er det mange barn som ikke får en ferieopplevelse som de kan snakke om når skolen begynner igjen, konstaterer partiets Geir Bekkevold.

– Derfor vil jeg invitere alle organisasjonene som gir et sånt tilbud i dag - Røde Kors, Unicef og Blå Kors - for å se om det går an å få en bedre oversikt over behovet. Så vil vi garantere å ta det med i budsjettforhandlinger til høsten, sier Bekkevold.