Innenriks

Vil ha egen boligbyråd

Leder av Oslo SVs programkomité, Carl Morten Amundsen, vil opprette et nytt kommunalt boligselskap i hovedstaden.

Til sammen fire milliarder kroner ønsker SV og sette av som egenkapital til et slikt selskap. I samme slengen foreslår de at Oslo kommune får sitt egen boligbyråd. Altfor å hindre at boligprisene galopperer til nye høyder.

På trygd

Tirsdag 3. juli skrev Dagsavisen om uføretrygdede Atle Wilhelmsen som fikk utbetalt 14.500 kroner i trygd og 500 kroner i bostøtte. Med 11.500 kroner i husleie for den kommunale boligen på Ullern har han ikke mye igjen til strøm, mat og uforutsette utgifter.

Fikk du med deg denne?: Sosial boligpolitikk: – Jeg er låst fast i et utenforskap

Kort kontrakt

Den tidligere rusmisbrukeren beskrev et frustrerende system hvor han mistet plassen i boligkøen dersom han sa nei til en leilighet han syns var for dyr, en leilighet han sannsynligvis må ut av om tre år fordi kontrakten da utløper. I tillegg er utgiftstaket i Husbanken er på 7.500 kroner, mens tall fra Husbanken viser at 85 prosent av bostøttemottakerne har høyere boutgifter enn dette. Et problem altså Wilhelmsen selv slet med.

– Jeg har alltid fått høre at det er hjelp å få dersom man blir rusfri. I stedet møter man en vegg som er så svær at det er umulig å komme igjennom dem, forklarte den frustrerte 53-åringen.

Vil endre systemet

Nå tar Oslo SVs programkomité til orde for å skape en «tydeligere og mer helhetlig boligpolitikk». I førsteutkastet, som legges fram på torsdag, tar partiet tak i flere av punktene Wilhelmsen frustreres over.

På lista over forslag står blant annet at kommunen tar ansvar for å tilby utleieboliger med lengre leiekontrakter enn hva som er vanlig både i det kommunale og i det private markedet. Amundsen mener det vil være lurt og kombinere ulike lengder på kontaktene, men er åpen for at livstidskontakter kan være aktuelt med livstidskontrakter, gjerne i kombinasjon med såkalte «leie-til-eie»-kontrakter.

Følg Dagsavisen på

og

!

Senker lista

I dag er kravene både for å få flytte inn i en kommunal bolig og å få boliglån av Husbanken strenge. Mens Husbanken eies av staten, og derfor er en sak for Stortinget, ønsker Amundsen å bygge flere utleieboliger i både privat og kommunal regi. Ved å tilføre flere, rimelige utleieboliger i markedet håper Amundsen å oppnå to ting. Å gi et tilbud til dem som trenger en rimeligere leiebolig, og å stabilisere prisene i utleiemarkedet generelt.

– Kommunale boliger skal ha en forutsigbar pris folk har råd til. Ikke billig, men langt fra de spinnville utleieprisene vi ser i privatmarkedet i dag.