Innenriks

Fire av ti i Norge frykter «falske nyheter» og dårlig journalistikk

Norske nettbrukere har lav tillit til nyhetene og synes det er vanskelig å skille mellom falske nyheter og fakta. Men resten av verden er enda dårligere stilt.

Stoler du på nyhetene du leser? Eller mer presist: Tror du at du kan stole på de fleste nyhetene mesteparten av tida? Bare 47 prosent svarer helt eller delvis bekreftende på dette spørsmålet, stilt for Reuters Institute for the Study of Journalisms Digital News Report, i verdens største kartlegging av digital mediebruk.

Tallet kan virke lavt og har gått noe ned siden 2017. Men på verdensbasis er det ikke dårlig, sier Hallvard Moe, ansvarlig for den norske delen av Digital News Report 2018.

– Sammenlignet med resten av verden, kan vi si det står ganske bra til i Norge, sier Moe til Dagsavisen.

Det er særlig blant brukere under 35 år, blant velgere langt til høyre og dem med sterke meninger om innvandring at skepsisen til etablerte medier er stor.

Det har gitt framveksten av alternative og innvandringskritiske nettsteder som Resett, Document.no og HRS. I undersøkelsen fra Reuters Institute har flertallet av de spurte derimot aldri hørt om disse.

Les også: New York Times stikker av med Trumps pris for falske nyheter

Frykter feilinformasjon

Hele 41 prosent sier de er bekymret for hva som er ekte og hva som er falsk informasjon når finner nyheter på nettet. Men dårlig journalistikk er en minst like stor utfordring, ifølge norske mediebrukere på internett: Fire av ti brukere er bekymret over risikoen av å bli lurt av såkalte klikkagn-overskrifter og villedende overskrifter.

USAs president, Donald Trump, har gått i spissen for å anklage seriøse medier for å levere «falske nyheter» når de trykker saker han ikke liker. Andre autoritære ledere har tatt etter Trump. Både ledere i Filippinene, Venezuela og Syria avfeier kritisk journalistikk som falske nyheter. Definisjonen på falske nyheter er oppkonstruerte saker som med vilje ønsker å villede, altså ikke feil eller slett journalistikk. I Norge har for eksempel Frps Per-Willy Amundsen anklaget avisa Nordlys for det samme. Denne begrepsbruken har mange norske nettmediebrukere fått med seg: En tredjedel sier de er bekymret over bruken av begrepet «falske nyheter» for å avvise nyhetsmedier man ikke liker.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Betaler mest

Norge skiller seg ut som det landet i verden der viljen til å betale for nyheter på nettet er aller størst: 30 prosent sier de betaler for journalistikk, og tallet øker. Det er gode nyheter for aviser som i flere år har vært i dyp økonomisk krise. Ikke bare faller abonnementstallene for så godt som alle papirutgaver, men store plattformer som Google og Facebook stikker av med brorparten av reklamepengene på nettet. Stadig flere mediehus setter opp betalingsmur, slik at brukere må betale for å kunne lese nyheter. Det kan gi en informasjonskløft og en ulikhet i tilgangen til informasjon, advarer Hallvard Moe.

– Villigheten til å betale er ikke jevnt fordelt i befolkningen. Hvis det blir stor forskjell på nyhetene som er gratis tilgjengelig og de som krever betaling, så kan det bli problematisk, sier Moe.

At NRK er lisensfinansiert og åpent for alle, kan veie opp for dette skillet, men samtidig gjøre det vanskeligere for medier som er nødt til å ta betalt for journalistikken sin.

Les også: Trump-effekten

Hellas på bånn

– Hvordan kan man sikre et medielandskap som sørger for god og nyttig journalistikk for alle, samtidig som en ikke dreper mulighetene for å ta betalt? En må finne en balanse der, sier Moe, som mener dette er en av mediepolitikken og kulturminister Trine Skei Grandes store utfordringer.

I land med høy politisk og sosial polarisering, som for eksempel USA, er tilliten til etablerte medier lav: Bare 34 prosent av amerikanere sier de stoler på at nyhetene de får presentert. De amerikanske rapportforfatterne påpeker at president Donald Trumps hyppige anklager om at mediene er såkalte «fake news» kan ha bidratt til fallet på fire prosent siden i fjor.

I gjennomsnitt i alle de 36 landene som ble undersøkt, sier 44 prosent at de har tillitt til nyhetene de finner på nettet. Helt på bånn når det kommer til tillit til nyhetene ligger Hellas med 26 prosent og Sør-Korea med bare 25 prosent.

Les også: – Ødeleggende for demokratiet hvis Trumps løgner overses

Digital mediebruk

* 60 prosent får nyheter via Facebook - men bare 17 prosent stoler på nyheter de får fra sosiale medier.

* NRK ligger høyest på tillitstoppen med 82 prosent.

* 72 prosent av de som sier de står til venstre, mener Dagsavisen er pålitelig. 53 prosent av dem som står til høyre sier det samme.

Mer fra Dagsavisen