Innenriks

Stor uro i Osloskolen

Malkenes-saken i vår aktualiserte det glemte varselet fra 2014. Over lengre tid har det vært stor uro i Osloskolen.

Av Karin Lillian Fladberg

Fredag 11. mai gikk 363 lærere over hele byen ut i avisen der de i et opprop krevde at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) skulle rydde opp i en ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet – slik 81 lærere på Nydalen hadde pekt på noen dager før. Utløsende for debatten var situasjonen på Ulsrud og håndteringen av den såkalte Malkenes-saken, som satte ytringsfrihet og ytringskultur for lærere og andre offentlig ansatte på dagsorden.

I et intervju med Dags­avisen onsdag 16. mai ble direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, spurt om hun tok selvkritikk eller noe personlig ansvar for situasjonen slik den oppleves av mange lærere i Osloskolen. Til det svarte hun:

«Man kan alltid ta selvkritikk. Jeg vil si det på en annen måte. Vi har ikke hatt god nok oversikt. Når vi har alle formelle organer på plass, med verneombud, fagforening også videre, synes jeg det er rart at ikke reaksjoner og meldinger om at ytringsklimaet ikke er godt nok, er fanget opp. Det tar vi tak i nå.»

Les også: Varsel mot Astrid Søgnens lederstil i 2014

Kraftig reaksjon

Det var en uttalelse fylkesleder for Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen, reagerte kraftig på.

Under den åpne høringen om ytringsfrihet i Osloskolen i Oslo rådhus 22. mai, sa hun blant annet:

– Mitt etterlatte inntrykk, etter å ha lest dette intervjuet er at det er organisasjonene som holdes hovedansvarlige for at man ikke har tatt denne utfordringen tidligere. Det kan jeg ikke la stå uimotsagt.

– Min forgjenger Terje Vilno har tatt tema ytringskultur opp med etaten i både uformelle og formelle møter. Jeg har tatt det opp i ulike sammenhenger, våre hovedtillitsvalgte har tatt dette opp, både med områdedirektører og med personaldirektøren, blant annet i halvårige samarbeidsmøter mellom vår leder i personalnemnda og personaldirektøren, fastslo Skjefstad Andersen.

Deretter viste hun blant annet til uttalelser Astrid Søgnen kom med til Aftenposten tilbake i 2011 under det borgerlige byrådets styre.

Den 26. mai 2011 ble Søgnen sitert i Aftenposten på: «Til tross for 12.000 ansatte kan jeg ikke akseptere at noen engster seg for å uttale seg offentlig. (..) Derfor oppfordrer vi jevnlig til åpenhet, sist i et møte med alle rektorer og Aftens redaktør Kjersti Løken Stavrum i mars i år».

Tilsvar: Dette sier skolesjefens nærmeste sjef om varselet

Har levert innspill

I kjølvannet av debatten og den åpne høringen i Oslo rådhus i mai i år, har skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vært krystallklar i sin forventning til direktør Astrid Søgnen. I et intervju med Dagsavisen 11. mai uttalte byråden:

– Vi skal reelt endre måten skolen styres på fra toppen. Det betyr at vi må gå over fra kontroll til skoleutvikling og samarbeid. Da må styringsprinsippene i Utdanningsetaten fornyes slik at de er i samsvar med våre forventninger om tillit og åpenhet, sa Thorkildsen, og fortsatte:

– Jeg forventer at etaten tar inn over seg kritikken som har kommet fra veldig mange hold. Det er en realitet at veldig mange opplever at det er et vanskelig ytringsklima i Osloskolen. Da må også etaten se kritisk gjennom hvordan de styrer skolen og være ydmyke i møte med kritikken.

I etterkant har Inga Marte Thorkildsen bedt Astrid Søgnen om å komme med forslag til hvordan de langsiktige målene for Osloskolene skal realiseres i samsvar med prinsippene om tillitsbasert styring og ledelse. Dagsavisen er kjent med at dette innspillet ble levert i slutten av forrige uke.

Nyeste fra Dagsavisen.no: