Innenriks

Mener Helleland-rapport er en hån mot fattige barn

Slår tilbake mot barneminister Linda Hellelands tiltakspakke: - Skyver innvandrere foran seg, mener SVs Freddy Andre Øvstegård (SV)

- Etter fem år med borgerlig regjering har vi nå fått over 100.000 fattige barn i Norge. Høyres oppvekstrapport spanderer ett fattig avsnitt på disse familiene. Dette er et hån mot alle unger som vokser opp i fattige familier. De blir oversett av statsministerens parti og barnas egen minister.
Det sier Freddy Andre Øvstegård (22), som sitter i familie- og kulturkomiteen for SV.

Søndag la barne- og familieminister Linda Hofstad Helleland fram rapporten «En oppvekst for livet» for Høyres sentralstyre. Her tar barneministeren fram problemstillinger hun mener Høyre bør være opptatt av i barne- og ungdomspolitikken framover. Blant tiltakene som Helleland fortalte om i intervju med NTB, er egen «mannfolkprat» for gutter i skolesystemet, mer mannlig omsorgspersonell med en annen tittel enn «helsesøster», og en foreldreveileder mot digital mobbing.

- Skylder på innvandring

Øvstegård reagerer både mot Hellelands forslag til tiltak og mot rapporten.Under punktet om økt barnefattigdom heter det i rapporten: «Det meste av denne økningen skyldes innvandring».
- Hver gang debatten om barnefattigdom kommer opp, skylder Høyre på innvandring. Det er skammelig, og det er feil, mener Øvstegård.
- Økt barnefattigdom skyldes regjeringens fordelingspolitikk, ikke hvor barna kommer fra. Det er en økning i fattigdom også blant etnisk norske barn. Høyre skyver innvandrere foran seg for å skjule konsekvensene av sin egen politikk, mener Øvstegård.

«Barnet i sentrum»

- Regjeringen bruker de store pengene på skattekutt til den økonomiske eliten, mens barnefattigdommen øker. Vi har nettopp fått en tydelig anbefaling fra FNs barnekomite om å løfte barnefamiliers økonomi for å bekjempe barnefattigdom. Høyre svarer med å gå imot å heve barnetrygden, i debatt med SVs Audun Lysbakken før helgen. Et par dager etter kommer de med en rapport som er helt intetsigende. De har sjansen til å presentere tiltak som monner. Isteden er rapporten full av tomt prat. «Sikre familien rom til å forme egen hverdag» og «sørge for at barnet står i sentrum» blir presentert som tiltak. Det er fine formuleringer, men det hjelper lite for barn som ikke får den omsorgen de trenger i familien, og må ha hjelp fra barnevernet, mener Øvstegård.
 - Rapporten inneholder ingen konkrete tiltak for å løfte familiers økonomi. Den innleder med å liste opp fire saker presentert som «Dette har Høyre gjort». Alle fire er tvunget gjennom av KrF eller Venstre, mot Høyres vilje - som økt kontantstøtte, og økt fedrekvote. Fedrekvote kalte Helleland «mistillit til far» så sent som i 2010, påpeker han.

Mer fra Dagsavisen