Innenriks

Lysbakken om hærstriden: – Kampflyene er den store elefanten i rommet

Hvis Hæren skal få et realt løft, må Stortinget stanse de siste kampfly-kjøpene, mener Audun Lysbakken (SV).

Bilde 1 av 2

– Jeg mener kampflykjøpet er en trussel mot vår forsvarsevne. Vi risikerer å bruke så mye penger på kampfly at det ikke vil være mulig å gjøre de investeringene som trengs i Hæren, sier SV-leder Lysbakken.

Fredag skrev Dagsavisen om Hæren, som er blitt den store taperen i kampen om budsjettkronene. Hæren er blitt så liten at kritiske røster knapt vil kalle den for en hær. Under den kalde krigen hadde Hæren 13 brigader. I dag er det kun én igjen, og den oppfyller ikke styrkekravene til NATO. I saken rettet forsvarsekspert Jacob Børresen knallhard kritikk mot prioriteringene i forsvarspolitikken og uttalte:

– Vi har satset på rådyre kampfly og falt for den amerikanske drømmen om at krig kan føres uten tap av liv. Det vi holder på med, er meningsløst.

Børresen mener kjernen i ethvert territorialt forsvar må være bakkestyrker og at satsingen på langtrekkende presisjonsvåpen har gått for langt. Han mener det må tenkes helt nytt og at det må oppnevnes en ny forsvarskommisjon som ser helhetlig på hvordan en småstat som Norge kan bygge et forsvar.

Les også: Forsvarsekspert: – Det vi holder på med, er meningsløst og galt

Vil stoppe nye kjøp

Stortinget har besluttet å gå til anskaffelse av inntil 52 kampfly av typen F-35. De første flyene har for lengst landet i Norge. Regjeringens egne beregner viser at flyene, medberegnet driftskostnader, vil ha en pris på rundt 270 milliarder kroner i et 30-årsperspektiv. 40 kampfly er allerede vedtatt kjøpt, men anskaffelsen av de siste 12 må godkjennes av Stortinget.

– Vi kan spare åtte milliarder kroner i investeringer og minst 290 millioner i årlige driftsutgifter, sier Lysbakken og legger til:

– Flykjøpet er den store elefanten i rommet i forsvarsdebatten. Partiene som ble enige om landmaktforliket krangler så busta fyker om relativt små beløp. Samtidig insisterer de på å fullføre flykjøpet som ikke gjør det mulig å finne penger til nødvendige investeringer i Hæren.

Les også: – Ikke tatt regningen for Hæren

– Prioriteringsspørsmål

Lysbakken mener utsettelsen av nye stridsvogner til Hæren, nedskaleringen av 2. bataljon og dårligere helikopterstøtte til soldatene på bakken, må føre til en ny debatt om kampfly-investeringen.

– Dette er et rent prioriteringsspørsmål. Med et høyt antall rådyre kampfly har vi ikke råd til det mest elementære utstyret til Hæren. De første forsvarsfaglige rådene sa at Norge trenger mellom 27 og 42 fly for å håndheve norsk suverenitet. Det handler om å finne en riktig balanse mellom forsvarsgrenene. Hvis man ikke finner den balansen, kommer Hæren og Sjøforsvaret til å betale dyrt.

Få allierte på Stortinget

Foreløpig har SV få allierte på Stortinget, men Lysbakken mener det ikke er kjørt.

– Stortinget vedtar de siste kjøpene enkeltvis. Det er fortsatt fullt mulig å stoppe dette. Vi har ingen vedtak som forplikter oss til å gå for 52 kampfly.

På spørsmål om ikke SV må ta et stort ansvar for Hærens tilstand etter alle årene i regjering, svarer han:

– Det er absolutt grunn til å se på hvilke valg og prioriteringer som ble gjort, men det er også slik at det globale sikkerhetspolitiske klimaet har forverret seg raskt.

– Det viktigste nå er at vi får en ærlig debatt. Vi må erkjenne at forsvarsbudsjettet aldri kan bli så stort at vi kan prioritere alt. Jeg frykter at manglende investeringer i Hæren vil føre til at amerikanerne rykker mer inn i nordområdene. Hvis det skjer, vil det bidra til å øke spenningene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hæren

* Hæren utgjør sammen med Heimevernet Norges landstyrker.

* Den samlede styrkeoppsettingen i 2017 var på om lag 10.000 personer. 4.500 er ansatte (militære og sivile) og rundt 4.400 er vernepliktige som er i førstegangstjeneste.

* Hærens hovedstyrke er Brigade Nord, som har hovedkvarter i Bardufoss.

* En brigade er sammensatt av enheter fra flere våpenarter og skal langt på vei kunne operere selvstendig. Den er oftest satt opp med tre til seks manøverbataljoner eller regimenter.

* Arbeiderpartiet mener regjeringen har gått bort fra det de ble enige om i landmaktforliket og krever at det blir satt av store summer til Hæren.

Kilde: Store norske leksikon