Innenriks

– Vi har ikke blitt hørt

Nikolai Astrup lovte å lytte til kritikken, men holder samme omstridte kurs når han vil reformere norsk bistand. Fagforeningene i Norad fortviler.

Denne uka offentliggjorde utviklingsminister Nikolai Astrup medlemmene av en prosjektgruppe som skal få en omfattende utviklingsreformen på plass innen 1. januar neste år. Også mandatet til gruppa ble lagt fram. Det har skapt skuffelse hos Norads tillitsvalgte, som hadde håpet på mer medbestemmelse og en mykere kurs.

Statsråden fant bare plass til en representant fra Norad i gruppa på seks. Lederen av prosjektgruppa, Hege Hertzberg, er tidligere ambassadør i Ghana, har jobbet som direktør for Fredskorpset og som direktør for utviklingsspørsmål i UD, og regnes som svært faglig sterk.

 Det er betenkelig at Norad bare blir representert med ett medlem i prosjektgruppa, og at kun to av seks medlemmer har en klar bistandsfaglig bakgrunn. Vi har bedt om at arbeidsgruppa styrkes med ansattrepresentanter for å sikre medvirkning, men er ikke blitt hørt, sier Marianne Haugh i NTL, med Parat og Akademikerne i ryggen.

Utviklingsminister Nikolai Astrups omfattende reform, som har som mål å bedre norsk bistand, har møtt kraftig motstand fra et stort antall fagfolk.

– Det er mange spørsmål som gjenstår og mange av innvendingene som er reist vil være sentrale problemstillinger som prosjektgruppen skal jobbe med, lover statsråd Astrup.

Les også: Frykter svekket bistand

Vil ikke skille

Det er reformens hovedkurs – å skille fagkompetanse og forvaltning av penger – som så mange reagerer på. De tillitsvalgte frykter dårligere bistand, stikk i strid med målet til reformen. Hvert år gir Norge rundt 35 milliarder kroner i bistand, og i dag deles brorparten av dette ut gjennom Utenriksdepartementet. I regjeringens Jeløya-plattform står det at en reform skal «sikre en kunnskapsbasert og effektiv bistand, herunder rolledelingen mellom UD, Norad og andre aktører».

Men de som jobber med bistand, frykter nettopp kunnskapen skal ryke med den varslede reformen. I et samlet brev til statsråden skriver de fem største norske bistandsorganisasjonene at dette skillet mellom fag og forvaltning vil svekke norsk bistand: «For at reformen skal virke til sin hensikt – å sikre kunnskapsbasert og effektiv bistand – er det avgjørende at man ikke går inn for å skille forvaltningskompetanse og fagkompetanse, men heller styrker koblingen mellom disse», ber den såkalte femmergruppa, som består av Røde Kors, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp.

De fem organisasjonene ber om en skriftlig høringsrunde når forslaget til reform er på plass.

I sitt svar til organisasjonene takker Astrup for engasjementet, men lover ingenting.

– Jeg verdsetter de konstruktive innspillene dere fremmer. Dette tar vi med oss i det videre arbeidet, skriver Astrup.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mangler begrunnelse

Til tross for gjentatte forespørsler, har ikke utviklingsministeren kunnet gi noen svar på hvilket faglig grunnlag han og utenriksministeren har basert seg på når de har staket ut kursen. Selv viser Astrup til en rekke utredninger som er gjort, og den unisone enigheten om behovet for en reform. Det holder ikke for Marianne Haugh i NTL.

Vi etterspør fortsatt en faglig begrunnelse for det politiske valg som er tatt, sier hun til Dagsavisen.

Dagsavisen har snakket med en rekke miljøer og fagfolk, og selv om det er bred enighet om at en reform er nødvendig, er det ingen som vil anbefale den kursen som nå er lagt. Blant kritikerne er konsulentselskapet KPMG, tankesmien Agenda, sivilsamfunn og NUPI.

Vi håper på en grundig og åpen prosess, hvor arbeidsgruppa er villig til å ta imot innspill fra alle berørte, og at politisk ledelse vil være villig til å justere kursen basert på disse anbefalingene, sier fagforeningene i Norad i en uttalelse.

Hele mandatet kan leses her.  

FAKTA: Norsk bistand

  • En prosent av statsbudsjettet gis i utvikling og nød-hjelp hvert år. I 2017 var det rundt 34 milliarder kroner.
  • I dag forvalter Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid mellom ti og elleve milliarder bistandskroner, mens Utenriksdepartementet deler ut resten, altså rundt 24 milliarder.
  • Astrup vil at Norad skal forvalte mer penger, og flytte flere fagfolk til UD.
  • I 2017 ble 54 prosent av bistanden kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner, NYH Fakta tekst: Landene som mottok største overføringer i 2017 var Syria, Afghanistan, Sør-Sudan og Palestina.
  • Kilder: Norad/Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: