Innenriks

– De unge føler seg utrygge

Tirsdag var Roald Kristensen (61) blant de ansatte i Mantena og NSB Trafikkservice som demonstrerte foran Stortinget mot regjeringens anbudspolitikk. Han er bekymret for at de unge i bransjen søker seg vekk.

–  De som får togene til å gå, har begynt å se seg om etter andre og tryggere jobber, forteller veteranen Roald Kristensen i vedlikeholdsselskapet Mantena til Dagsavisen.

Han er han blant de ansatte i Mantena og NSB Trafikkservice som gjennomførte en politisk streik og demonstrerte foran Stortinget i dag, i protest mot regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

– Føler seg utrygge

Verkstedarbeiderne og renholderne i de to selskapene reagerer sterkt på at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ikke vil sikre dem retten til fortsatt jobb når han fortsetter arbeidet med å konkurranseutsette jernbanestrekninger.

– Virksomhetsoverdragelse må inn i anbudspapirene. Vi kan ikke godta at folk som har jobbet i 30-40 år må søke på jobbene sine hvis et nytt selskap vinner anbudet, understreker Petter Trønnes, leder i Verkstedarbeidernes landsråd.

klar melding: Petter Trønnes, leder i Verkstedarbeidernes landsråd, ga regjeringen klar beskjed under demonstrasjonen foran Stortinget.

 Petter Trønnes, leder i Verkstedarbeidernes landsråd, ga regjeringen klar beskjed under demonstrasjonen foran Stortinget. Foto: Lene Sørøy Neverdal.

Togelektriker Roald Kristensen er en av dem med lang fartstid til beste for jernbanen i Norge.

–  Jeg begynte i NSB i 1976 og i Mantena i 1979.

– Hva innebærer jobben din?

– I avdelingen vår er vi tett på 30-40 mann. Når togene kommer inn til driftsverkstedet i Lodalen, gjennomfører vi vedlikehold på dem, slik at vi kan få dem i trafikk igjen samme dag eller samme døgn. Vi leverer 100 prosent.

På pauserommet har et tema vært tilbakevendende den seneste tida.

– De unge føler seg utrygge for jobbene sine. Flere snakker om at de vil søke seg til andre jobber, forteller Kristensen.

Det synes han er naturlig, med tanke på situasjonen regjeringen er i ferd med å sette dem i.

– Hvis en jernbanestrekning settes ut på anbud for åtte år og vi ikke blir omfattet av virksomhetsoverdragelse, hvordan skal en ungdom da kunne ta sjansen på å ta opp boliglån? Er du 44 år når anbudet inngås, vil du være 52 år når anbudsperioden er over. Får du da være med på neste anbud, eller vil du bli droppet på grunn av alderen?

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Som luftambulansen

Parallellen til det som skjer i luftambulansetjenesten er åpenbar, mener Kristensen. Etter at Lufttransport mistet oppdraget til Babcock, har en rekke piloter sluttet i Lufttransport. Det har ført til at luftambulansetjenesten i perioder har vært tilnærmet lammet, fordi det ikke har vært noen til å fly flyene.

Også flere av dem som holdt appeller foran Stortinget i går, fant god grunn til å sammenligne situasjonen for luftambulansetjenesten med situasjonen for jernbanen.

– I Tromsø står flyene på bakken på grunn av anbud, konstaterte Rødts nestleder Marie Sneve.

– Det de gjorde med luftambulansen gjør de nå med dere, understreket Aps nestleder Hadia Tajik.

– Det samme som skjedde i luftambulansen skjer her, sa SVs leder Audun Lysbakken

– Med luftambulansen bommet regjeringen totalt. Dere er i samme situasjon, registrerte Sps Per Olaf Lundteigen.

Han var ikke nådig i sin karakteristikk av regjeringen.

– Det er så lett å tråkke på maurene som hver dag gjør jobben.

Heller ikke Kristensen er imponert over regjeringen, og han har mye å sammenligne med.

alliert: – Nå er det nok! tordnet Aps Hadia Tajik under demonstrasjonen. – Dere har oss i ryggen, forsikret hun til de mange frammøtte.

– Nå er det nok! tordnet Aps Hadia Tajik under demonstrasjonen. – Dere har oss i ryggen, forsikret hun til de mange frammøtte. Foto: Lene Sørøy Neverdal

Bekymret for kolleger

– Jeg har vært med på mange jernbanereformer siden starten av 80-tallet. Etter oppdelingen i NSB og Jernbaneverket i 1996, føler jeg arbeidet med å rive statlige arbeidsplasser i biter har gått fortere og fortere. Reformene skal gjennomføres koste hva det koste vil. Nå virker det som om regjeringen er veldig opptatt av å få ned lønnsnivået i Norge. Det ser vi ved det som skjer med oss, i luftambulansen, Color Line og andre steder.

Kristensen er ikke spesielt bekymret på egne vegne.

– Jeg kan bli pensjonist neste år, selv om jeg gjerne vil jobbe lenger. Jeg trives med jobben, har interesse for tog, og det er godt å kunne bidra.

Men hans bekymring for kollegene er stor.

– Mange nye nordmenn jobber i Trafikkservice. Der har de nå kuttet nattillegget for renholderne med 35 kroner til 50 kroner. Når staten ikke har råd til å lønne folk i Norge, hvem har da råd til det?

Selskapene

* Mantena er et statlig eid aksjeselskap med virksomhet fordelt på flere enheter både i Norge og Sverige.

* Mantena med rundt 1.000 ansatte, betegner seg selv som «spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy.»

* «Vår ambisjon er å kontinuerlig styrke posisjonen som en nytenkende aktør i en stadig mer fremtidsrettet bransje» heter det også på selskapets nettsider.

* Aksjeselskapet NSB Trafikkservice er eid av NSB AS med 55 prosent og ISS Facility Services AS med 45 prosent.

* Selskapet inngår i konsernregnskapet til NSB-konsernet.

* Produksjonen av renholdstjenester er lokalisert til Halden, Skien, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Lillehammer, Drammen, Gjøvik, Jaren og Oslo.

* Hovedkontoret ligger i Oslo.

Mer fra Dagsavisen