Innenriks

Høyesterett avviser Tengs-saken

Høyesterett har for ellevte gang avvist et krav om å omgjøre dommen mot Birgitte Tengs fetter, som ble dømt til å betale erstatning etter drapet i 1995.

Fetteren ble under straffesaken frikjent for anklagene om drap på den 17 år gamle kusinen, men i en sivilrettslig erstatningssak etterpå ble han dømt til å betale de etterlatte 100.000 kroner.
Det er dette fetterens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, har forsøkt å få omgjort flere ganger. Heller ikke det ellevte forsøket nådde fram, skriver Stavanger Aftenblad.

Avviser begjæring

«Høyesteretts ankeutvalg bemerker at tvisteloven (...) ikke gir adgang til å omgjøre en kjennelse som avgjør en begjæring om gjenåpning (...). Kjennelsen 8. juni 2010 kan heller ikke omgjøres på annet rettsgrunnlag. Utvalget finner det derfor enstemmig klart at begjæringen blir å avvise.»
Bakgrunnen for den siste begjæringen var et brev sendt fra Sørvest politidistrikt hvor det ble slått fast at Birgittes fetter «ikke på noe tidspunkt etter at ny etterforskning ble igangsatt 3. januar 2017 har hatt status som mistenkt eller siktet i saken.»
– Vi befinner oss i et lov-tomt rom. Ifølge Høyesterett finnes det ikke verktøy til å ta oss ut av dette rommet. Det er så lov-tomt at ikke engang den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) gjelder, sier Sjødin, som peker på at EMK slår fast at en ikke kan ha en dom stående mot en uskyldig person. (NTB)