Innenriks

– Vi skal være rause

Arbeiderpartiet skal være tro mot de sosialdemokratiske verdiene i innvandringsdebatten, lover leder Jonas Gahr Støre.

Av Heidi Taksdal Skjeseth

– Vi går ikke til høyre i innvandringspolitikken, og vi går ikke til venstre i innvandringspolitikken. Vi er tro mot sosialdemokratiske verdier i en verden der vi skal opptre med solidaritet, ta vårt ansvar for beskyttelse av sårbare mennesker, leve opp til våre internasjonale forpliktelser og holde orden ved norske grenser, sier Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre om det han kaller en sosialdemokratisk innvandringspolitikk.

Over nesten hele Europa sliter sosialdemokratiske partier med fallende oppslutning, mens høyrepopulistiske partier vokser. Nylig advarte populismeforsker Cas Mudde sosialdemokrater mot å ta etter høyrepopulistenes innvandringsskepsis i jakt på velgere. Han mener det både undergraver det sosialdemokratiske verdigrunnlaget og at partiene på lengre sikt mister oppslutning ved å imitere de høyrepopulistene.

Støre takker for råd, men avviser at det er en strategi norske sosialdemokrater følger.

Les også: – Dette er en måte å slippe å få asylsøkere og flyktninger hit på

Leter etter løsninger

I Ap har nettopp partiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani fått kritikk for sin harde ordbruk i innvandrings- og asyldebatten. Han har blant annet tatt til orde for å sette fotlenke på asylfamilier, og å opprette asylmottak utenfor Europa.

– Masuds oppdrag er å skape debatt og engasjement. Med et så politisk følsomt tema blir ofte de tabloide vinklinger veldig skarpe. Jeg er opptatt av å få forståelse av problemstillingene og handlingsrommet før vi trekker konklusjoner for hvilke løsninger vi skal velge. Det er også utvalgets arbeidsform, sier Støre.

Utvalget han snakker om er partiets utvalg om migrasjon, som Masud Gharahkhani leder. Det skal komme med forslag til nye politiske løsninger på migrasjon- og asylfeltet til høsten og fram mot landsmøtet i 2019.

Ap-lederen vil ikke kritisere kollega Gharahkhani. Men han understreker at han selv er skeptisk til å opprette mottak utenfor Europa, og at sosialdemokratiske verdier må ligge i bunn for partiets innvandringspolitikk.

– Vår innvandringspolitikk er rotfestet i sosialdemokratiske verdier. Jeg er skeptisk til forslaget om å opprette mottak utenfor Europa og til den praktiske gjennomføringen av det, sier Støre.

Han understreker at han ikke har konkludert, og at utvalgsarbeidet fortsatt pågår.

– Forslaget er reist i andre land og i Norge, og vårt utvalget diskuterer det. Jeg har ikke konkludert, men jeg er opptatt av at dersom det skal gjennomføres, må det skje innenfor akseptable rammer, gjennom internasjonalt samarbeid og at de som søker asyl skal få sine rettigheter oppfylt.

Også integreringspolitikken må være bundet til sosialdemokratiske verdier om rett og plikt, sier Støre.

– Vi skal ha en raus og forpliktende integrering, en såkalt «tough love». Bor du hos oss skal vi ta godt vare på deg, og du som nyankommet skal bidra, sier Støre.

Les også: – Vi vil ikke ha en strøm mot våre grenser

Må bygge selvtillit

I Danmark kjører sosialdemokratene en knallhard innvandringspolitikk og skarp retorikk. I Sverige isolerer hele det politiske etablissement det innvandringsfiendtlige partiet Sverigedemokraterna. Norge ligger et sted midt imellom. Det er Jonas Gahr Støre komfortabel med.

– Men vi må tilpasse politikken til den tida vi lever i. Over hele Europa pågår det en bred debatt om integrering og migrasjon. I dag mangler Europa en fungerende politikk på det feltet, sier Støre.

– Har høyresiden fått definere innvandringsdebatten i for stor grad? 

– Ja. Det er en av grunnene til at jeg sier vi erfarte i valgkampen at vi vek unna disse temaene, fordi vi hadde andre hovedsaker. Men dette er folk opptatte av. Da skal de møte et Arbeiderparti som er trygg på vårt verdigrunnlag, som har gode politiske og praktiske løsninger og som ikke er redde for å gå i den debatten. Vi må bygge opp større selvtillit på det, og det tror jeg vi kommer til å få til.